Sunday, August 7, 2011

ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ၊၊ ၊၊မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတိုက္ၾကီးတြင္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကိုမူလတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦး၀ိနယာလကၤာရ၊ ဒုတိယ-၀ိဟာရာဓိပတိ ဆရာေတာ္ဦးသိဂၢ၀တုိ႔ၿပီးလ်င္ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွာ “ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသသည္ အေနရုိးလြန္းေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ႏွိမ္ခ်၍ေနေလ့ရွိသည္ကတစ္ ေၾကာင္းစေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတြင္ေနထုိင္၍ ပညာသင္ၿပီးသြား ၾကသည့္တုိင္ ဤဆရာေတာ္ၾကီးကို သိသူနည္းပါးပါသည္၊၊

မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို စစ္အတြင္းတြင္ အစားအေသာက္ဆင္းဆင္းရဲရဲၿဖင့္၊ ဗုံးဒဏ္၊ ေသနတ္ဒဏ္ႏွင့္၊ သူခုိး၊ ဓားၿပဒဏ္မ်ားအၾကားတြင္ ရသမွ်အစားအေသာက္ေလးမ်ားႏွင့္ တင္းတိမ္မွ်
တလ်က္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးၿမန္မာတုိ႔လက္မွ မပေပ်ာက္ေရးအတြက္အသက္စြန္႔၍ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ၏ေက်းဇူးကို မွတ္တမ္းတင္သင့္လွသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ၏ ေနာက္ဆုံးေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈေၾကာင့္သာ မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္း တုိက္ၾကီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိဆက္လက္ အသက္ရွင္လာရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုဆုိလ်င္ မွားႏုိင္မည္မထင္ပါ၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသသည္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို ေနာက္ဆုံးထိမ္းသိမ္းၿပီး စာသင္သားသံဃာ ေတာ္မ်ား၏လက္သို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည့္ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္၊၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ၾကီး၏အတၳဳပၸတၱိကို ေနာင္လာေနာက္သား ညီေတာ္၊ ေနာင္ေတာ္မ်ားမွတ္သားႏုိင္ေစရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသကို မေကြးတုိင္း၊ ၿမင္ကြင္းၿမိဳ့နယ္၊ ကြ်န္းၿပတ္ၾကီးရြာ၊ ဦးထြန္းသစ္၊ ေဒၚပုတုိ႔မွ (၁၂၈၂)ခု၊ ကဆုန္လဆန္း (၁၀)ရက္၊ တနလၤလာေန႔တြင္ ဖြားၿမင္ပါသည္၊၊

အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊၊ (၁၃၀၂)ခုႏွစ္ ၿပာသုိလၿပည့္ ေက်ာ္(၈)ရက္တြင္ ကြ်န္းၿပတ္ၾကီးရြာ၊ ဥဒကုေကၡပသိမ္၌၊ မယ္လွေတာင္ရြာ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလကို ဥပစၨ်ာယ္ၿပဳလ်က္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူကာၿမင့္ၿမတ္ေသာ ရဟန္းအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္၊၊

အသက္(၁၁)အရြယ္တြင္ ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးညာဏ၊ ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိစၥ၊ မႏၱေလးၿမဳိ့၊ ေတာင္ ၿပင္ဘုရားၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ဦးသာသနေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးအာစိဏၷ၊ မေကြးၿမဳိ့၊ မဟာ၀ိသုတာရာမတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးပဒုမ၊ မင္းဘူးၿမိဳ့ ေတာရေက်ာင္းတုိက္၊ ဆရာေတာ္ဦးတိေလာက၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ၊့ ေၿခာက္ထပ္ၾကီးဘုရားၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ဦးသာဂရ၊ စေသာဆရာေတာ္မ်ားအထံတြင္ စာေပမ်ားကို က်မ္းၾကီးေပါက္ သင္ယူေတာ္မူပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ ၾကည့္ၿမင္တုိင္၊ ဗားကရားေက်ာင္းတုိက္ သာယာ၀တီေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦး၀ါယမ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သီဟုိဠ္ကြ်န္းသုိ႔သာသနာၿပဳၾကြရန္တုိက္တြန္းမအရ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၇) ရက္ေန႔၊ ညေန(၃)နာရီတြင္ ကုလံဘုိဆိပ္ကမ္းသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ ကိုလံဘုိၿမဳိ့၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတုိက္၌ ဆရာေတာ္ဦး၀ိနယာလကၤာရထံတြင္ေနထုိင္ရင္း သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊၊

သီဟိုဠ္ကြ်န္းတြင္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သိမ္သမုတ္ေပးၿခင္း၊ ရဟန္းခံေပးၿခင္းစေသာ သံဃာ့ကံမ်ားကို ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊

(၁၉၆၂)ႏွစ္၊ သီရိလကၤာအစုိးရမွ သီရိလကၤာရွိ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားအား ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ဥပေဒၿပဌာန္းလုိက္ရာ ထုိဗီဇာခြန္ေပးေဆာင္ၿခင္းမွ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားသံဃာေတာ္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ အတြက္ “လကၤာ၀ါသီမရမၼိက ဘိကၡဳသမိတိယ”အမည္ရွိ အဖြဲ႔အေနၿဖင့္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရာ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္၊၊

(မွတ္ခ်က္/ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကလာသသည္ သီရိလကၤာအစုိးရထံမွ ဗီဇာခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို သတၱိရွိရွိ ေတာင္းခံေအာင္ၿမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယၡဳအခါၿမန္မာၿပည္အစုိးရထံမွ (2010)မွစတင္၍ ပတ္စပုိ႔အသစ္လဲရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေဒၚလာ(၁၀၀)အခြန္ကို ၿမန္မာစာသင္သားသံဃာေတာ္တုိ႔ ပညာသင္စရိပ္ထဲမွ ပတ္စပို႔သုံးႏွစ္၊ သက္တမ္းၿပည့္၍အသစ္လဲတုိင္း ေဒၚလာ(၁၀၀)ေပးေနရသည္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္၊၊)

ထုိအဖြဲ႔တြင္ဆရာေတာ္သည္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္အေနၿဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္၊၊ ထုိ႔အၿပင္တုိင္း ၿပည္ဆူပူေနခ်ိန္တြင္ အခက္ခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးအား အသက္ကိုပင္ပဓာန မထားဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္(၂၀၀၂)ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ-၄ရက္ေန႔တြင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္(၁/၂၀၀၂)ၿဖင့္ “အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္”ကို ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို ေရရွည္တည္တန္႔ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္း သိမ္းႏုိင္ေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ဆရာေတာ္ မ်ားမ်ားေပၚေပါက္ပါေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္” ဆုေတာင္းပါသည္၊၊


ေမတၱာၿဖင့္- - -
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘုိၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

(ကုိးကား/ ဘြဲ႔တံဆိပ္ရဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွတ္တမ္း၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနစာအုပ္မွ ကုိးကားေဖာ္ၿပပါ သည္၊၊)

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP