Saturday, September 24, 2011

ဆုေတာင္းၿခင္း၊၊ ၊၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ အလွဴတစ္ခုကိုၿပဳၿပီးတုိင္း “ဆုေတာင္း”သည့္အေလ့ရွိၾကသည္၊၊ ဆုေတာင္း ၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏အေရးပါေသာ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ေတာင္းဆုိေလ့ရွိၾကသည့္ “ဆု” အမ်ားစုမွာ အသက္ရွည္လုိၿခင္း၊ က်န္းမာလုိၿခင္း၊ စီးပြားတုိးတက္လိုၿခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းလိုၿခင္းႏွင့္ ဘ၀လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔ၿဖစ္ၾကသည္၊၊ထုိသုိ႔ဆုမ်ားစြာကို ေတာင္းသည့္အခါ ေတာင္းေသာဆုမ်ား ရရွိသည္မ်ားလည္း ရွိသည္၊ မရရွိၾက သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာမန္ခ်မ္းသာမွအစၿပဳ၍ ဘုရားအၿဖစ္တုိင္ေအာင္ “ဆု ေတာင္းမႈ”ကိုေရွးဦးစြာၿပဳရေၾကာင္း၊ ၿပီးလ်င္ ေတာင္းသည့္ဆုအေလ်ာက္ လုိအပ္သည့္“ပါရမီ”မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းရေၾကာင္း ပါဠိစာေပတြင္ညႊန္ၿပထားပါသည္၊၊“ေကာင္းမႈကုိၿပဳၿပီး အလိုရွိသည့္ဆုကို အတိအက်မေတာင္းဆုိလ်င္ အက်ဳိးကိုရသည့္အခါတြင္ မိမိလို ခ်င္သည့္အက်ဳိးကို တိတိက်က်မရရွိ”တတ္ဟူ၍ ပါဠိစာေပအေထာက္အထား ရွိပါသည္၊၊ ဤသည္ကို ၾကည့္ေသာအားၿဖင့္ ဆုသည္မၿဖစ္မေနေတာင္းသင့္သည့္ “ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထုံးတစ္ခု”ဟု မွတ္ယူရပါမည္၊၊ဆုေတာင္းၿခင္းယဥ္ေက်းမႈကို ဗုဒၶဘာသာပါဠိစာေပမွ ကန္႔ကြက္ၿခင္းမရွိပါ၊၊ သုိ႔ေသာ္ ေလာကီခ်မ္းသာမႈအစ၊ ဘုရားအၿဖစ္တုိင္ေအာင္ဆုလာဘ္မ်ားကို ဆုေတာင္းရုံသက္သက္ၿဖင့္ရရွိႏုိင္သည္ဟု ပါဠိစာေပတြင္ ညႊန္းဆုိ ထားၿခင္း မရွိပါ၊၊ဗုဒၶရွင္ေတာ္လက္ထက္ေတာ္က လူပုဂၢဳိလ္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတုိ႔ ဘုရားရွင္ထံတြင္ၿဖစ္ေစ၊ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀ကႏွင့္ အၿခားရဟန္းမ်ားအထံတြင္ၿဖစ္ေစ ဆုေတာင္းၾကေသာအခါ ဘုရားရွင္ႏွင့္၊ တပည့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ “ေတာင္းေသာဆုမ်ား ၿပည့္စုံၾကပါေစ”ဟု ၿပန္လည္မိန္႔ဆုိၾကသည္ကို ေတြ႔ရ သည္၊၊“ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ၿမတ္”တုိ႔သည္ တရားအရွည္ကိုေဟာေလ့မရွိဘဲ “ေတာင္းေသာဆုမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ဆုမ်ား လၿပည့္ညတြင္ထြက္ေပၚေသာ ေရႊလမင္းၾကီးကဲ့သုိ႔ ၀င္း၀င္းပပၿပည့္၀ၾကပါေစ”ဟု ဆုကိုသာေပး ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပတြင္ေတြ႔ရသည္၊၊ ဆုိခဲ့ၿပီးသည္မ်ားကိုေထာက္ဆ၍ ေကာင္းမႈကုိၿပဳၿပီးတုိင္း “ဆုေတာင္း”သင့္သည္ဟု မွတ္သားရပါမည္၊၊ယေန႔ေခတ္အခါတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ေစတီပုထုိးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တုိ႔၏ အထံတြင္ ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ၿမန္မာတုိ႔ႏွလုံးသားတြင္ အၿမစ္တြယ္ေနၿပီၿဖစ္ရကား ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ပ်ဳိ႔၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ား၊ ရတု၊ ေတာလားမ်ားႏွင့္၊ ေရွးၾကသည့္ ၿမန္မာစာေပမ်ားတြင္ပါ ဆုေတာင္းၿခင္းမ်ားကို တသီးတသန္႔ေတြ႔ရသည္၊၊“အရွင္မဟာသီလ၀ံသ”“ဆုေတာင္းခန္းပ်ဳိ႔”သည္ ေရွးေခတ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ မည္မွ်ဆုေတာင္းမႈကို ႏွစ္သက္ၿမတ္ႏုိးသည္ကို ေဖာ္ၿပသည့္အေကာင္းဆုံး သာဓကက်မ္းစာတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ထုိ႔ၿပင္ ဆုေတာင္းမႈကို ပါဠိပညာရွင္တို႔ လက္ခံက်င့္သုံးသည္ကိုလည္း ၿပရာေရာက္သည့္သာဓကလည္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊အရွင္၏အၿမင္တြင္ “ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ စိတ္ကိုတစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံအားေပးရာေရာက္သည္၊ ႏွစ္သိမ့္ရာ ေရာက္သည့္အတြက္ အားေပးသင့္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုဟု ၿမင္ပါသည္၊၊” ဘ၀တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ လက္လွန္းမမွီသည့္အရာမ်ားကို တကယ္မရရွိသည့္တုိင္ ဘုရားေရွ႔၊ သံဃာေရွ႔၊ ေစတီေတာ္တုိ႔ေရွ့တြင္ ဆုမ်ားအၿဖစ္ ေဖာေဖာသီသီေတာင္းဆုိလိုက္ရလ်င္ စိတ္မ်ားစြာသက္သာရသည္ကို ဆုေတာင္းေလ့ရွိ သူတုိင္းက သိၾကသည္၊၊သတိၿပဳသင့္သည္မွာ မည္သည့္တန္ဖုိးရွိသည့္အရာမွ “ဆုေတာင္း”သက္သက္ၿဖင့္ မရရွိတတ္ေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊ လိုခ်င္သည့္ဆုသည္ အဖုိးထုိက္တန္ေလေလ၊ ထုိဆုအတြက္ လုံ႔လအားထုတ္ရမႈသည္လည္း ၾကီးမားရေလေလပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ဘုရားၿဖစ္ခ်င္လြန္းသၿဖင့္ ဒီပကၤရာၿမတ္စြာဘုရားအထံတြင္ “ဘုရားဆု”ေတာင္းခဲ့ေသာ “သုေမဓာရွင္ ရေသ့”သည္ ေလးအသေခ်ၤ၊ ကပၸါတစ္သိမ္း ဒုကၡမ်ားစြာကိုရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရင္း၊ အမ်ားတကာမၿပဳႏုိင္သည့္ ဘ၀အရင္းအႏွီးမ်ားကို ၿမွဳပ္ႏွံခဲ့ရပုံကို “ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္”မ်ားတြင္ ေလ့လာရရွိႏုိင္သည္၊၊ဆုေတာင္းသည့္အခါ ေကာင္းေသာဆုတြင္မကဘဲ လြန္စြာၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္သည့္ ဆုမ်ားကိုလည္း ေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္ကို လက္ေတြ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္မက “ဆဒၵန္ဆင္မင္း၀တၳဳ”တြင္ ေတြ႔ရသည္၊၊ စူဠသုဘဒၵါသည္ လင္သားအေပၚအမ်က္ထားၿပီး “ေနာင္ဘ၀တြင္လင္သားကို အႏုိင္ရသူၿဖစ္ရၿပီး၊ လင္ သား၏ အစြယ္ကိုနားေဋာင္းလုပ္ၿပီး ပန္ဆင္ႏုိင္သူၿဖစ္ရေစရန္ ဆုေတာင္းေၾကာင္း”ေလ့လာရသည္၊၊မည္သည့္ဆုကိုေတာင္းသည္ၿဖစ္ေစ ေတာင္းဆုိသူ၏စိတ္သည္ ထုိဆုအတြက္အမွန္တကယ္ ၿပင္းၿပ ထက္သန္ၿပီး၊ ေတာင္းသည့္ဆုကိုရေစတတ္သည့္ အားထုတ္ၾကဳိးစားဖြယ္မ်ားကိုၿဖည့္ဆည္းလ်င္ မိမိ ေတာင္းတေသာဆုသည္ အမွန္တကယ္ရရွိတတ္ေၾကာင္း စာေပအေထာက္အထား၊ လက္ေတြ႔အ ေထာက္အထားမ်ားအရ အတည္ၿပဳႏုိင္ပါသည္၊၊လူတုိ႔တြင္ “ဘ၀တစ္ခုတြင္ ရင့္က်က္ၿပီးသူ၊ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရင့္က်က္ၿပီးသူ”ဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္းကို မွတ္သားရပါမည္၊၊ ဘ၀တစ္ခုတြင္ ရင့္က်က္ၿပီးသူတုိ႔သည္ ဘ၀တစ္ခုေကာင္းစားမႈကုိဆုေတာင္းေလ့ ရွိၿပီး၊ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရင့္က်က္ၿပီးသူမ်ားမွာမူ ဘ၀မွလြတ္ေၿမာက္ေရးကုိ ဆုေတာင္းေလ့ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္၊၊“ဘ၀တစ္ခုတြင္ ရင့္က်က္ၿပီးသူ”ဟူသည္ စာေရးသူအရွင္အပါအ၀င္ စာဖတ္သူအမ်ားကို ရည္ညြန္းပါသည္၊ “ဘ၀မ်ားစြာတြင္ ရင့္က်က္ၿပီးသူ”ဟူသည္မွာ တရားအၿမင္ကိုရရွိၿပီးသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္၊၊
အရွင္၏ ယၡဳစာတမ္းတြင္ ဘ၀တစ္ခုတြင္ ရင့္က်က္ၿပီးသူတုိ႔၏ မဆုံးႏုိင္သည့္ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းမ်ား ကိုအေသးစိတ္ မေဖာ္ၿပေတာ့ဘဲ၊ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရင့္က်က္ၿပီးၾကေသာသူတုိ႔၏ အတုယူဖြယ္ “ဆုေတာင္း”ပုံမ်ားကိုေဖာ္ၿပမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ “ကဏွဇာတ္”ဟူ၍ ရွိပါသည္၊၊ ကဏွရေသ့ၾကီးတရားက်င့္ရာ သစ္ ပင္အရိပ္သုိ႔ သိၾကားမင္းေရာက္လာၿပီး၊ “အရွင္ရေသ့ အလုိရွိေသာဆုကိုေတာင္းဆုိပါ”ဟု ဆုၿဖင့္ဖိတ္ မန္ေသာေၾကာင့္ “ကဏွရေသ့”သည္ အရွင္သိၾကားမင္း သင္ေပးႏုိင္မည္ဆုိက ေပးပါဟုအစခ်ီၿပီး မွတ္ သားအတုယူဖြယ္ ဆုေၿခာက္မ်ဳိးကို ေတာင္းဆုိလိုက္ပါသည္၊၊(၁) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း ေဒါသမရွိသူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊(၂) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း ေလာဘမရွိသူ ၿဖစ္ပါရေစ၊(၃) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း စိတ္မနာတတ္သူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊(၄) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း အခ်စ္မရွိသူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊(၅) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း အနာေရာဂါမရွိသူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊(၆) ငါသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း သူတစ္ပါးကို ဒုကၡမေပးတတ္သူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊
ကဏွရေသ့ၾကီး၏ ဆုေတာင္းေၿခာက္မ်ဳိးကို သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ ဘ၀တစ္ခုခ်မ္းသာရန္အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာဆုေတာင္း မပါသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္၊၊ စာဖတ္သူတုိ႔ေန႔စဥ္ေတာင္းဆုိတတ္သည့္ ဆုမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာပင္ကြာၿခားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ အတုယူသင့္သည့္ မွတ္သားဖြယ္ဆုေတာင္းမ်ား ၿဖစ္ပါသည္၊၊“ကဏွ”ဟူေသာ ပါဠိအမည္မွာ “အမည္း=Black”ဟု ၿမန္မာၿပန္ဆိုရပါသည္၊၊ ဇာတ္လမ္းအမည္သည္ “အမည္းဇာတ္”ဟု နာမည္ေခၚဆုိထားေသာ္လည္း ကဏွရွင္ရေသ့ေတာင္းေသာဆုမ်ားမွာ မည္မွ်ၿဖဴ စင္သန္႔ရွင္းသည္ကို စာဖတ္သူသိၿပီးအတုိင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ေလာကတြင္ တစ္ခါတရံဂုဏ္ႏွင့္ၿဒပ္ ထပ္တူမက်သည့္ သေဘာပင္ၿဖစ္သည္၊၊ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း “ကဏွဇာတ္”မွဆုေတာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အတုယူသင့္သည့္ ဆုေတာင္းမ်ားကို ေတာင္းဆုိသြားၾကသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာပင္ ရွိပါသည္၊၊ ထုိအထဲမွ “ဒီပဲယင္း ဆရာေတာ္ၾကီး”၏ ဆုေတာင္းဆယ္မ်ဳိးကို “အလင္းစက္”စာဖတ္သူသို႔တင္ၿပလိုပါသည္၊၊ဒီပဲယင္းဆရာေတာ္ၾကီးသည္ တတိယေရႊက်င္သာသနာပုိင္ၿဖစ္ၿပီး၊ “ပရမတၳစကၡဳက်မ္း၊”အပါအ၀င္ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို သာသနာေတာ္အတြက္ေရးသားခဲ့သည့္ က်မ္းၿပဳဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ဘြဲ႔ေတာ္အမည္မွာ “ဘဒၵႏၱဥာဏ၀ရ”ၿဖစ္ပါသည္၊၊ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏“ပရမတၳစကၡဳက်မ္း”နိဂုံးတြင္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပမည့္ “ဆု(၁၀)မ်ဳိး”ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္၊၊(၁) ငါသည္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလုိလားသူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊(၂) သူတစ္ပါးတုိ႔သည္လည္း ငါ့အက်ဳိးကိုလိုလားၾကပါေစ၊၊(၃) ငါသည္ သူတစ္ပါး၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို မႏွစ္သက္သူ ၿဖစ္ပါရ

ေစ၊၊(၄) ငါ၏ဆင္းရဲဒုကၡကိုလည္း သူတစ္ပါးတုိ႔က မလိုလားၾကပါေစႏွင့္၊၊(၅) ငါသည္ အၿခားသတၱ၀ါမ်ားကို ညွင္းဆဲတတ္သူ မၿဖစ္ပါရေစႏွင့္၊၊(၆) ငါ့အားလည္း အၿခားသတၱ၀ါတုိ႔က မညွင္းဆဲၾကပါေစႏွင့္၊၊(၇) ငါသည္ သူတစ္ပါး၏ရန္သူ မၿဖစ္ပါရေစႏွင့္၊၊(၈) သူတစ္ပါးသည္လည္း ငါ၏ရန္သူ မၿဖစ္ပါေစႏွင့္၊၊(၉) သတၱ၀ါအေပါင္းသည္ လမ္းေကာက္ကိုေရွာင္ရွား၍ လမ္းေၿဖာင့္ကိုေလ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ၊၊(၁၀) ငါသည္လည္း လမ္းေကာက္ကုိေရွာင္ရွား၍ လမ္းေၿဖာင့္ကိုေလ်ာက္လွမ္းႏုိင္သူ ၿဖစ္ပါရေစ၊၊
အထက္တြင္ တင္ၿပခဲ့သည္မ်ားမွာ ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ၾကီး၏ က်မ္းၿပဳဆုေတာင္းမ်ား ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆုေတာင္းဆယ္မ်ဳိးကို သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ေလာကီစည္းစိမ္ ႏွင့္ ဘ၀ခံစားမႈတစ္စုံတရာကို ဆုမေတာင္းဘဲ လူသားတုိ႔အတြက္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုသာ ဆုေတာင္း ခဲ့သည္ကို အတုယူ၊ ေလးစားဖြယ္ ေလ့လာရပါသည္၊၊ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မွာပင္ အၿခားထင္ရွားသည့္ ဆုေတာင္းႏွင့္ပတ္သက္၊ ဆက္စပ္ေသာဇာတ္ လမ္းတစ္ခုမွာ “အကိတၱိဇာတ္”ၿဖစ္ပါသည္၊၊ အကိတၱိဇာတ္လမ္းသည္လည္း အထက္တြင္တင္ၿပခဲ့ေသာ “ကဏွဇာတ္”ႏွင့္ အသြားဆင္တူပင္ၿဖစ္ပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ဆုေတာင္းပုံၿခင္းကား ကြာၿခားပါသည္၊၊“အကိတၱိ”ဟူေသာ ပါဠိအမည္မွာ “အ+ကိတၱိ=မထင္ရွားသူ၊ အထင္ရွားၿခင္း”ဟူ၍ ၿမန္မာအဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ဇာတ္လမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အကိတၱိရေသ့၏ဆုေတာင္းမ်ားမွာ ကမၻာ ေက်ာ္ဆုေတာင္းမ်ားဟူ၍ပင္ ေခၚဆုိထုိက္လွပါသည္၊၊အကိတၱိရွင္ရေသ့၏ မွတ္သား၊ အတုယူဖြယ္ဆုေတာင္းမ်ားမွာ - - -(၁) ေလာဘမရွိသူ ၿဖစ္ရပါလုိ၏၊၊(၂) ေဒါသမရွိသူ ၿဖစ္ရပါလို၏၊၊(၃) လူမုိက္ကို ဘ၀ဆက္တုိင္း မေတြ႔မၿမင္ရပါေစႏွင့္၊၊(၄) လူမုိက္အေၾကာင္း ဘ၀ဆက္တုိင္း မၾကားရပါေစႏွင့္၊၊(၅) လူမုိက္ႏွင့္ ဘ၀ဆက္တုိင္း မိတ္ေဆြမၿဖစ္ရပါေစႏွင့္၊၊(၆) လူမုိက္ႏွင့္ ဘ၀ဆက္တုိင္း စကားမေၿပာရပါေစႏွင့္၊၊(၇) လူမုိက္အား ဘ၀ဆက္တုိင္း မႏွစ္သက္ရပါေစႏွင့္၊၊(၈) ပညာရွင္ကို ဘ၀ဆက္တုိင္း ေတြ႔ၿမင္ရပါေစ၊၊(၉) ပညာရွင္အေၾကာင္း ဘ၀ဆက္တုိင္း ၾကားရပါေစ၊၊(၁၀) ပညာရွင္ႏွင့္ ဘ၀ဆက္တုိင္း မိတ္ေဆြၿဖစ္ရပါေစ၊၊(၁၁) ပညာရွင္ႏွင့္ ဘ၀ဆက္တုိင္း စကားေၿပာခြင့္ရပါေစ၊၊(၁၂) ပညာရွင္ကုိ ဘ၀ဆက္တုိင္း ႏွစ္သက္သူၿဖစ္ရပါေစ၊၊(၁၃) နံနက္အာရုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ၿဖစ္ေပၚလာပါေစ၊၊(၁၄) သီလရွိေသာအလွဴခံပုဂၢဳိလ္ၿမတ္မ်ား လာေရာက္အလွဴခံၾကပါေစ၊၊(၁၅) ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားသည္ လွဴ၍မကုန္ခမ္းသည္ ၿဖစ္ပါေစ၊၊(၁၆) လွဴစဥ္ စိတ္ၾကည္လင္ပါရေစ၊၊(၁၇) လွဴၿပီးေနာက္တြင္ ေနာင္တမရသည္ ၿဖစ္ရပါေစ၊၊(၁၈) သိၾကားမင္းသည္ ငါ၏အထံသို႔ေနာက္မလာပါေစႏွင့္၊၊အကိတၱိရွင္ရေသ့၏ ဆုေတာင္းမ်ားကို ၿခဳံငုံေလ့လာလ်င္ ရေသ့ၾကီး၏စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္ၿမင့္ၿမတ္ပုံကုိ ေတြ႔ၿမင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္၊၊ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးသည္ သူေတာ္သူၿမတ္သုံးဦး၏ ဆုေတာင္းမ်ားတြင္ ဘ၀အတြက္ရလုိသည္ကို ဆုေတာင္း သည္ထက္ မရလိုသည္မ်ားကိုသာ ဆုမ်ားအၿဖစ္ေတာင္းဆုိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္၊၊ ယေန႔ လူတုိ႔ေန႔ စဥ္ေတာင္းဆုိေနၾကေသာ ဆုမ်ားႏွင့္မ်ားစြာၿခားနားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္၊၊ဆုေတာင္းမ်ားတြင္လည္း ေအးခ်မ္းမႈအရိပ္အေယာင္မ်ားကို ခံစားေတြ႔ၿမင္ရသည္၊၊ မိမိဘ၀တြင္ ၿဖစ္ခ်င္သည္၊ ရလိုသည္မ်ားထက္ ကမၻာေလာကရွိလူအမ်ား၊ သတၱ၀ါအမ်ား၏ခ်မ္းသာမႈ၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုအေလးေပး ဆုေတာင္းတတ္ၾကည္သည္ကို အတုယူဖြင္ေတြ႔ရသည္၊၊ အတုယူသင့္သည္ အရွင္ထင္ၿမင္မိပါသည္၊၊ပါဠိစာေပတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာေအးခ်မ္းသည့္ ဆုေတာင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အလြန္ရက္စက္သည့္ဆုမ်ားစြာကို ေတာင္းၾကသူမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္၊၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္သည့္ ဆုေတာင္းမ်ား ၿဖစ္သည့္တုိင္ ထုိဆုမ်ားကိုေတာင္းဆုိသူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ၿပင္းထန္မႈ၊ လုံ႔လပေယာဂၾကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းမ်ားသည္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ၿပည့္၀သည္မ်ားကို နိကာယ္က်မ္းၾကီးမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါေသးသည္၊၊ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးသည့္ မ်ားစြာေသာဆုေတာင္းမ်ားကို ေလ့လာသိမွတ္ၿပီး၊ စာဖတ္သူအေနၿဖင့္ မိမိဘ၀ႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ပါ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာသည့္ဆုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေတာင္းဆုိတတ္ၿပီဟု အရွင္ယူဆပါ သည္၊၊မိမိခ်မ္းသာလ်င္ ေကာင္းသည္၊ မိမိ မိသားတစ္စုခ်မ္းသာလ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္၊ မိမိေနသည့္ႏုိင္ငံ ခ်မ္းသာလ်င္ ပို၍ပို၍ေကာင္းသည္၊ တစ္ကမၻာလုံးခ်မ္းသာလ်င္ကား အေကာင္းဆုံးဟုအရွင္ ယူဆပါသည္၊၊ စာဖတ္သူအေနၿဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးရွိလူတို႔ခ်မ္းသာေစမည့္ ဆုထူးဆုၿမတ္မ်ားကို ေတာင္းဆုိ ရရွိၾကပါေစဟု “အလင္းစက္အရွင္” ဆုမြန္ၿပဳအပ္ပါသည္၊၊(မွတ္ခ်က္/ ကဏွဇာတက၊၊ အကိတၱိဇာတက၊ ဇာတကပါဠိေတာ္ႏွင့္ အကထာမ်ား၊ ပရမတၳစကၡဳက်မ္း၊ ေရႊက်င္နိကာယသာသနာ၀င္၊ ဥပရိပဏၰာသအကထာ၊ အႏုပဒ၀ဂ္၊ သခၤါရူပပတၱိသုတၱ၀ဏၰာနာ၊တုိ႔ကို ကုိးကားပါသည္၊၊)ေမတၱာၿဖင့္ - - -အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)မကုဋာရာမ-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊ကိုလံဘုိၿမဳိ႔၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊( ၁၁.၉.၂၀၁၁ )

အျပည့္အစံုသို႔....

Sunday, September 4, 2011

တက္လူ၊၊ ၊၊
ၿမန္မာစာတြင္ “တက္လူ၊ က်လူ”ဟူ၍ စကားလုံးေ၀ါဟာရႏွစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္၊၊ မည္သုိ႔စံခ်ိန္ စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ၿပည့္စုံသူကုိ “တက္လူ”ဟူ၍ေခၚဆုိၿပီး၊ မည္သည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ဳိးရွိေနသူကုိ “က်လူ”ဟူ၍ေခၚ သည္ကိုမူ တိတိက်က်သိႏုိင္ခဲသည္၊၊အမ်ားအားၿဖင့္ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသူမ်ားကုိ “တက္လူ”ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္၊၊ အသက္အ ရြယ္ၾကီးၿပီးေသာသူမ်ားကိုမူ “က်လူ”ဟူ၍ လြယ္လြယ္ပင္သတ္မွတ္လုိက္ၾကသည္၊၊ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို “တက္လူ”ဟုေခၚဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားၿဖင့္မူ မွန္ကန္သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္၊၊ အခါခပ္သိမ္းအားၿဖင့္မူ မွန္ကန္သည္ဟု မဆုိႏုိင္၊၊ အသက္အရြယ္အားၿဖင့္ ၾကီးၿပီးေသာသူမ်ားကို ေယဘုယ်အားၿဖင့္ “က်လူ”ဟူ၍ေခၚဆုိသည္မွာလည္း ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိသည္၊ အခါခပ္သိမ္းတြင္မူ မၿဖစ္ႏုိင္ေပ၊၊တစ္ခ်ဳိ႔လူငယ္မ်ားသည္ အရာရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး၊ လုပ္ခ်င္၊ ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိသည္၊ ရည္မွန္း ခ်က္ၾကီးမားသည္၊ သတၱိရွိသည္၊ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္တတ္သည္၊ သည္သုိ႔ေသာလူငယ္မ်ားကို ခြ်င္းခ်က္ မရွိ “တက္လူ”ဟူ၍ ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊တစ္ခ်ဳိ႔အသက္အရြယ္ၾကီးၿပီးေသာသူတုိ႔သည္ အစစတြင္ေလးလံထုိင္းမႈိင္းၿပီး၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ၊ ေခ်ာင္ၾကဳိေခ်ာင္ၾကားတြင္သာ ဘ၀ကိုၿမွဳပ္ႏွံလုိက္ခ်င္ေတာ့သည္၊ ဤသို႔ေသာလူၾကီး မ်ားကုိ “က်လူ”ဟူ၍လြယ္ကူစြာပင္ သတ္မွတ္ရရွိႏုိင္သည္၊၊သုိ႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုရုန္းကန္ေနၾကေသာလူမ်ားစြာကို ေလ့လာအကဲခပ္ၾကည့္ေသာအခါ လူငယ္တုိင္း တက္လူမဟုတ္ၾကသလုိ၊ လူၾကီးတုိင္း က်လူမၿဖစ္ေသးသည္ကို သတိၿပဳမိသည္၊၊ ငယ္ရြယ္သူ အခ်ဳိ႔သည္ ဘ၀ကိုတက္တက္ၾကြၾကြၿဖင့္ ေလ်ာက္လွမ္းၿပီးပန္းတုိင္ကို ၿမဲၿမဲဖမ္းကုိင္ရမည့္အစား၊ ပ်င္းရိ ေလးတြဲလ်က္၊ ေပါ့ဆလြန္းသည္မ်ားကို မ်ားစြာေတြ႔ရသည္၊၊
ဤသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားကို “တက္လူ”ဟုမေခၚဆုိႏိုင္ရုံမွ်မက “က်လူ”ဟူ၍ပင္ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္သည္၊ ဘ၀တက္လမ္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ တခ်ဳိ႔လူငယ္တုိ႔သည္လည္း မိမိ၏ရုန္းကန္မႈအ ေပၚတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာကိုယ္ပိုင္ႏွင့္၊ မိဘပုိင္ပစၥည္းကုိ မခြဲၿခားတတ္ၿဖစ္ေနၿပန္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မိဘ၏ပုိင္ဆုိင္မႈေခြ်းႏွဲစာကို ေသာက္ကာ၊ စားကာ ႏွင့္ၿဖဳန္းတီးေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္၊၊ အားကိုးရာမိဘပစၥည္းကုန္ေသာအခါႏွင့္၊ မိဘတုိ႔မရွိ ေတာ့ေသာအခါ အားကုိးရာမဲ့ ဘ၀ပ်က္ရေတာ့သည္၊၊အရြယ္ရွိၿပီးေသာလူၾကီးအခ်ဳိ႔သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ တက္ၾကြလ်က္ရွိသည္ကို အံ့ၾသ ဖြယ္ေတြ႔ရသည္၊၊ ဘ၀ကိုေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ေစရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ၊ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းၿဖင့္ အားမာန္အၿပည့္ၿဖစ္လ်က္ ရွိသည္၊၊လုပ္သမွ်အလုပ္တုိ႔သည္လည္း အေတြ႔အၾကဳံတြင္အေၿခခံထားသည့္အတြက္ ေသၿခာသည္၊ စနစ္ရွိ သည္၊ သပ္ရပ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ရသည္၊ တုိးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ရသည္၊၊ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုတြင္ တက္လူႏွင့္ က်လူဟူသည္ကုိ အသက္အရြယ္ၿဖင့္ တုိင္းတာသတ္မွတ္ၿခင္း သည္ လုံး၀မွားယြင္းသည့္ စံတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ အမွန္မွာ တက္ၾကြမႈ၊ အလုပ္၊ သတၱိတို႔ၿဖင့္သာ “တက္လူ ႏွင့္၊ က်လူ”ဟူသည္ကို သုံးသပ္ရမည္၊၊လူတစ္ေယာက္သည္ မည္မွ်ငယ္ရြယ္သူ၊ ႏုပ်ဳိသူၿဖစ္ေစကာမူ တက္ၾကြမႈ မရွိ၊ အလုပ္မလုပ္၊ သတၱိညံ့ ၿဖင္းလ်င္ က်လူပင္ၿဖစ္သည္၊၊ အသက္ပင္ၾကီးေစကာမူ တက္ၾကြမႈ ရွိသည္၊ အလုပ္လုပ္သည္၊ သတၱိရွိ သည္ဆုိလ်င္ ဧကန္တက္လူပင္ၿဖစ္ပါသည္၊၊ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလ်င္ “တက္လူ”ဟူသည္မွာ ဘ၀ကိုေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ေစရန္၊ တုိးတက္ သည္ထက္ တုိးတက္ေစရန္ အားမာန္အၿပည့္၊ စိတ္ဓာတ္ၿပင္းၿပင္းၿဖင့္ ခ်ီတက္ေနသူမ်ားကို ေခၚဆုိ သည္၊၊ ဘ၀တြင္ေလးနက္မႈ မရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္မပါ၊ အေတြ႔အၾကဳံမရွိ၊ စိတ္ဓာတ္ေလးကန္သူမ်ားကို “က်လူ”ဟူ၍ ေခၚဆုိရပါမည္၊၊မ်ားစြာေသာလူငယ္တုိ႔သည္ အသက္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသူၿဖစ္ပါလ်က္ တက္ၾကြမႈနည္းလြန္းသည္၊ အလုပ္ တြင္ေလးလံထုိင္မႈိင္းလြန္းသည္၊ “ေအးေအးေလးသာ ေနခ်င္လွသည္”ဟုလည္း လက္ေတြ႔အလုပ္ မပါ ဘဲ ေၿပာဆုိတတ္သည္၊၊ လူငယ္ဟူသည္မွာ ေအးေအးတစ္ေယာက္တည္းေနသည္ထက္ ပတ္၀န္းက်င္ အလယ္တြင္ ေနသင့္သည္ကုိ ေရွာင္ဖယ္ခ်င္သည္၊၊အမွန္မွာ ငယ္ရြယ္သူၿဖစ္လ်က္ ဤသုိ႔ၿဖစ္ေနၿခင္းသည္ အခက္ခဲႏွင့္၊ ဘ၀ကုိရင္မဆုိင္ရဲၿခင္း ၿဖစ္သည္၊ ၿပင္းရိၿခင္းတစ္မ်ဳိးဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္သည္၊၊ ေအးခ်မ္းသည့္ဘ၀ဟူသည္မွာ ၿပင္းရိသူအတြက္ မဟုက္၊ အခက္ခဲႏွင့္ဘ၀ကုိ ရင္မဆုိင္၀ံ့သူအတြက္ မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔အက်ပ္အတည္း၊ ၿပႆနာမ်ားမွ ထြက္ ေၿပးတတ္သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဟူသည္ကုိ မသိတတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊“Fortune favours the brave.=ဘ၀ဟူသည္ သတၱိရွိရွိစြန္႔စား၀ံ့သူမ်ားကို ဆုလာဘ္ပုိေပးေလ့ရွိ ေၾကာင္း”သတိၿပဳရမည္၊၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အားၿဖင့္ ေတြးေခၚယူဆၾကည့္လ်င္“ဘ၀ကိုေရသာခုိလ်င္ အမ်ားသနားမွ စားရသည့္ဘ၀သုိ႔ေရာက္ရတတ္သည္”ဟု မွတ္သားရမည္၊၊ဘ၀တြင္ တက္လူအၿဖစ္၊ က်လူအၿဖစ္ကုိ အဆုံးအၿဖတ္ေပးေသာစံတစ္ခုကုိ ႏုိဘယ္ဆုရ စာေရးဆရာ “ဟဲမင္းေ၀”ေရးသည့္ “ပင္လယ္ၿပာႏွင့္ တံငါအုိ”စာအုပ္တြင္လည္း ေတြ႔ရသည္၊၊ ဟဲမင္းေ၀က ဤသုိ႔ တင္ၿပထားသည္၊၊“လူသည္ ဘ၀တြင္တစ္စုံတစ္ခုေသာေၾကာင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ ရႈံး နိမ့္မႈကို ခံရႏုိင္သည္၊(defeat and destroy)” အရႈံးေၾကာင့္ဘ၀ပ်က္ခံလ်င္ အမွန္တကယ္ရႈံးနိမ့္ သြားသူၿဖစ္ၿပီး၊ က်လူဟူ၍ ေခၚဆုိရသည္၊၊
ရႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္မခံဘဲ အရႈံးကုိစနစ္တက်သုံးသပ္ၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္ရႈံးတယ္၊ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ရႈံးတယ္စသည္တုိ႔ကို သခၤန္းစာယူၿပဳၿပင္ၿပီး၊ အေတြးသစ္၊ အၾကံသစ္တုိ႔ၿဖင့္ တဖန္ၿပန္စတတ္လ်င္ တစ္ ၾကိမ္တစ္ခါ ရႈံးနိမ့္သြားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ရႈံးနိမ့္သူမၿဖစ္ေတာ့ဘဲ အရႈံးသည္ပင္ ေအာင္ၿမင္မႈ အတြက္ ေထာက္တုိင္ၿဖစ္ရေတာ့သည္၊၊အရွင္ ငယ္စဥ္ကပင္အလြတ္ရေနသည့္ ၿမန္မာကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္သည္လည္း တက္လူႏွင့္ က်လူကို အဆုံးအၿဖတ္ေပးသည့္ ကဗ်ာေလးၿဖစ္ေနမွန္း သတိထားလုိက္မိသည္၊၊“ေလထန္တုိင္းသာ၊ ပြင့္ေၾကြပါမူ၊ ဘယ္မွာပန္းေတြ၊ က်န္မည္နည္း၊


လႈိင္းပုတ္တုိင္းသာ၊ ကမ္းၿပဳိပါမူ၊ ဘယ္မွာေၿမၾကီး၊ က်န္မည္နည္း၊


က်ရႈံးတုိင္းသာ၊ ငိုရပါမူ၊ ဘယ္မွာမ်က္ရည္၊ က်န္မည္နည္း၊


အေမွာင္တစ္၀က္၊ လင္းတစ္၀က္နဲ႔၊ တစ္ရက္တစ္ခါ၊ ၾကဳံၿမဲသာတည္း၊၊


အရႈံးတစ္လွည့္၊ ႏုိင္တစ္လွည့္မွာ၊ မ်က္လွည့္ပမာ၊ ေတြ႔ၿမဲသာတည္း၊၊


ဘ၀သည္ကား၊ တုိက္ပြဲမ်ားပင္၊


လႈပ္ရွားရေသာ၊ လူ႔ရြာေတာ၀ယ္၊


လင္းေသာ-ေမွာင္ေသာ၊


ေအာင္ေသာ-ရႈံးေသာ၊


မုန္းေသာ-ခ်စ္ေသာ၊


သစ္ေသာ-ေဟာင္းေသာ၊


ပူေသာ-ေအးေသာ၊


ႏုေသာ-ၾကမ္းေသာ၊


ေစာေၾကာစိတ္ၿဖာ၊ မေနသာေပ၊၊


လဲရာက ထ၊ က်ရာက တက္၊


ပ်က္ရာက ေဆာက္၊ ေရွ႔သုိ႔ေလ်ာက္၍၊


ေရာက္ရာဘ၀၊ အားမာန္ၿပရင္း၊ ရုန္းရကန္ရမည္တကား၊၊”မွန္သည္၊၊ ဘ၀ဟူသည္ အခ်ဳိသီးသန္႔ကို ခံစားခြင့္ရသည့္ေနရာတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ၊ ခါးသက္သည့္အရ သာကုိလည္း အၾကိမ္မ်ားစြာခံစားရသည့္ ေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ မည္သုိ႔ဆုိေစ ရလာသည့္အေၿခအ ေနကို လက္ခံႏုိင္ၿပီး၊ အေကာင္းဆုံးအၿဖစ္ဖန္တီးႏုိင္သူမ်ားသည္ “ဘ၀တက္လူ”မ်ား ၿဖစ္ရသည္၊၊လူသည္ ရံခါမ်ားစြာတြင္ “သတၱိ”ဟူသည္ကို အဓိပၸါယ္မၿပည့္မစုံ ေကာက္ယူတတ္ၾကသည္၊၊ အသာစံ၀ံ့ သည္ကုိသာ“သတၱိ”ဟုအထင္ရွိတတ္ၾကၿပီး၊ ဘ၀ေလာကဓံမ်ား၏ အထုအေထာင္းခံႏုိင္သည္ကို လည္း“သတၱိ”ဟု ေခၚတြင္ရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္၊၊ေလာကဓံမ်ားအထုအေထာင္းမ်ားကို ေပေတခံႏုိင္ၿခင္းသည္ ဘ၀ေအာင္ၿမင္သူ တက္လူအၿဖစ္ကို ရရွိရန္အေၾကာင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ ေရႊစစ္ မစစ္ေပတင္သည့္သေဘာပင္ ၿဖစ္သည္၊၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ လ်င္ ဘ၀တြင္တက္လူအၿဖစ္ကို- -(၁) အလုပ္လုပ္မႈ၊

(၂) စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈ၊

(၃) သတၱိရွိမႈ၊ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ သုံးမ်ဳိးတုိ႔ၿဖင့္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသက္ငယ္မႈ၊ ၾကီးမႈသည္အဓိက လုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သုံးသပ္ႏုိင္သည္၊၊အလင္းစက္ စာဖတ္သူမ်ား တက္လူအၿဖစ္ကို “အလုပ္၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈ၊ သတၱိ”တို႔ၿဖင့္ ရရွိၾကပါ ေစေၾကာင္း၊ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား၊ တုိးတက္သူမ်ား၊ ဘ၀ကုိအလွပဆုံးပုံေဖာ္ႏုိင္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါေစ ေၾကာင္းဆႏၵၿပဳလ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္၊၊ ၊၊

ေမတၱာၿဖင့္- - -အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)


မကုဋာရာမ-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊


သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (၂၁.၈.၂၀၁၁)၊၊

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP