Sunday, February 23, 2014

ဘ၀တစ္ခုက်ရႈံးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊၊ ၊၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ “မဂၤလသုတ္”ကို ေဟာေတာ္မူအျပီးေနာက္ညတြင္ “ပရာဘ၀သုတ္”ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ပါဠိစာေပမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါသည္၊၊

“မဂၤလသုတ္”သည္ ဘ၀တစ္ခု တုိးတက္ၾကီးပြားေၾကာင္း(၃၈)မ်ဳိးကုိ ေပါ့ပါးသည့္ပါဠိစာေပ ေ၀ါဟာရ အသုံးအႏႈံးေလးမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာသင္ျပထားသည့္ သုတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ားပင္ မဂၤလသုတ္ပါဠိစာသားမ်ားကို အလြတ္ရေနၾကပါသည္၊၊

“ပရာဘ၀သုတ္”သည္ မဂၤလသုတ္ႏွင့္ တစ္ရက္တာကေလးမွ်ျခားျပီး ေဟာေျပာသင္ျပထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါလ်က္ နားလည္သေဘာေပါက္သူ၊ အလြတ္ရသူမရွိသေလာက္ရွားသည္မွာ ထူးဆန္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္၊၊

“ပရာဘ၀သုတ္”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူ႔ဘ၀ဆုပ္ယုတ္ေၾကာင္း(၂၄)မ်ဳိးကို ေဟာေျပာသင္ျပထားေသာသုတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာထားရန္အလြန္သင့္ေတာ္သည့္ သုတ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ မဂၤလသုတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏အေၾကာင္း(၃၈)မ်ဳိးကုိ ျပဆုိထားျပီး၊ ပရာဘ၀သုတ္ျဖင့္ က်ရႈံးျခင္း၏အေၾကာင္း(၂၄)မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

မဂၤလသုတ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ နတ္သားတစ္ပါးေမးေလ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ေဟာေျပာသင္ျပေတာ္မူထားသည္ဟု မူရင္းမဂၤလသုတ္နိဒါန္း ပါဠိစာေပမွတ္တမ္းကို ေလ့လာေသာေၾကာင့္ သိရွိရပါသည္၊၊

မဂၤလသုတ္၏ မူရင္းပါဠိစာပုိဒ္(ဂါထာ)တစ္ခုတစ္ခု၏အဆုံးတြင္ “ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ”ဆုိသည့္ စာသားေလးမွာ အလြန္တရာဆုိလုိ႔ေကာင္းသည့္ ပါဠိစာသားျဖစ္ပါသည္၊၊ ပရာဘ၀သုတ္ကုိလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ နတ္သားတစ္ဦးေမးေလ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ေဟာေျပာသင္ျပထားသည္ဟု ပါဠိမွတ္တမ္းရွိေသာေၾကာင့္ သုတ္ႏွစ္ခုသည္ အေျခခံျခင္းတူညီသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊

ပရာဘ၀သုတ္မွ စာပုိဒ္တစ္ခုတစ္ခု၏အဆုံးတြင္လည္း “ဧတံ ပရာဘ၀ေတာ မုခံ”ဟုခ်ည္း စာသားအတူပုိဒ္ေလးမ်ားကို သုံးႏႈံးထားသည္မွာ ပါဠိစာေပကိုေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ အထူးခံတြင္းေတြ႔ေစႏုိင္ပါသည္၊၊ 

အေနာက္တုိင္းစာေပမ်ားတြင္ တက္က်မ္းမ်ားအလြန္ ေရပမ္းစားလွပါသည္၊၊ ပါဠိစာေပကုိ “ဘုန္းၾကီးစာ၊ သုိ႔မဟုတ္၊ ဘုရားစာ”ဟုအမ်ားတကာ ေခၚဆုိေလ့ရွိျပီး လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀ တုိးတက္ၾကီးပြားေရးကုိ ပါဠိစာေပတြင္မေတြ႔ရႏုိင္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ ပါဠိစာေပတြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဒႆနအေတြးအေခၚမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာ ရရွိႏုိင္သည္ကို သိရွိသူအလြန္နည္းပါသည္၊၊

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ သီရိလကၤာပါဠိစာေပပညာရွင္တုိ႔၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ပါဠိစာေပမွ အေတြးအေခၚႏွင့္ လူ႔ဘ၀အသုံးခ်ပညာရပ္မ်ားကို Buddhist Philosophy, Buddhist Ethics, Buddhist Economic, Buddhist Science, Buddhist Metaphysis, Buddhist Psychology, Buddhist Psychotherapy စသည္စသည္တုိ႔ ကမၻာ့အေတြးအေခၚႏွင့္ စာေပေလာကသို႔ ျပန္႔ႏံွ႔လာသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

ပရာဘ၀-ပုဒ္ကို the causes down fall=က်ရႈံးျခင္း၏အေၾကာင္း”ဟု ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊ ဘ၀တစ္ခုတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကိုသိရုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ၊ လူ႔ဘ၀ ဟူသည္မွာ လဲတတ္ က်တတ္သည့္သေဘာတရားမ်ားစြာလည္း ရွိေသးေသာေၾကာင့္ က်ရႈံးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း သိနားလည္ရန္လုိအပ္ပါေသးသည္၊၊

ပါဠိစာေပမွ “ပရာဘ၀သုတ္”တြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ က်ရႈံးျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း(၂၄)မ်ဳိးကို အေသးစိတ္ သုံးသပ္ေ၀ဖန္ျပထားပါသည္၊၊ အဌကထာမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ က်ရႈံးျခင္းအေၾကာင္း (၂၄)မ်ဳိးလုံးကိုမဆုိထားဘိ အေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ျပည့္စုံေနလ်င္ပင္ ဧကံမုခ်က်ရႈံးရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

(1)  မွန္ကန္သည့္လမ္းစဥ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္း၊
(2)  လူမုိက္ကုိ ႏွစ္သက္ျခင္း၊
(3)  သူေတာ္ေကာင္းကို မျမတ္ႏုိးတတ္ျခင္း၊
(4)  လူမုိက္၏စကားကို ႏွစ္သက္ျခင္း၊
(5)  အအိပ္မက္ျခင္း၊

(6)  အေပါင္းအသင္းမက္လြန္းျခင္း၊
(7)  စကားအလြန္အကြ်န္မ်ားျခင္း၊
(8)  ပ်င္းလြန္းျခင္း၊
(9)  အမ်က္ေဒါသၾကီးျခင္း၊
(10)        တတ္ႏုိင္ပါလ်က္ မိဘကိုမေထာက္ပံ့ျခင္း၊

(11)        အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တုိ႔အား “ဖိတ္မန္ျပီးလ်က္”၊  လိမ္ညာလွည့္ပတ္ျခင္း၊
(12)        ျပည့္စုံသူျဖစ္ပါလ်က္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ကို တစ္ေယာက္တည္း စားသုံးျခင္း၊
(13)        ဇာတိမာန္(အမ်ဳိးမာန္) ခက္ထန္ျခင္း၊
(14)        ဥစၥာမာန္ခက္ထန္ျခင္း၊
(15)        အမ်ဳိးအႏြယ္မာန္ခက္ထန္ျခင္း၊

(16)        ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊
(17)        ျမာေပြျခင္း၊
(18)        အေသာက္အစားမ်ားျခင္း၊
(19)        ေလာင္းကစားျခင္း၊ 
(20)        အေပ်ာ္အမ်ဳိးသၼီးႏွင့္ သြားလာေလ့ရွိျခင္း၊

(21)        သူတစ္ပါး၏အမ်ဳိးသၼီးႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္း၊
(22)        ငယ္လြန္းသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊
(23)        စည္းကမ္းမဲ့သည့္ အမ်ဳိးသၼီး/အမ်ဳိးသားကုိ မိသားစု၏စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာတြင္     ထားရွိျခင္း၊
(24)        ရာထူးရွိေသာသူသည္ ေလာဘၾကီးျပီး စီးစိမ္မရွိျခင္း၊ (၀-မရွိဘဲ၊ ၀ိ-လုပ္)

လူတုိင္း၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းသူမ်ားႏွင့္၊ ခ်မ္းသာျပီးကာမွ ျပန္လည္ ဆင္းရဲႏွံျခာသည့္အေျခအေနသုိ႔ က်ေရာက္သြားသူမ်ားအပါအ၀င္၊ ေအာင္ျမင္မႈလမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ျပီးကာမွ “ေလွေလွာ္ရင္း တက္ၾကဳိးရသူမ်ား”ကို မ်ားစြာပင္ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ပရာဘ၀သုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေျခအေန(၂၄)မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးတည္းကိုပင္ အဆုံးစြန္အထိ လုိက္စားမိလ်င္ ေသျခာေပါက္က်ရႈံးရေၾကာင္းကို က်ရႈံးသူမ်ား၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရပါလိမ့္မည္၊၊

တစ္ခါတရံ တစ္ခ်ဳိ့သူမ်ားသည္ က်ရႈံးျခင္း၏အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳေနပါလ်က္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရေသာအခါ စိတ္မခုိင္သူတုိ႔သည္ အားက်စိတ္ျဖစ္တတ္ပါသည္၊၊ အကုသုိလ္ကပဲ ေကာင္းက်ဳိးေပးေနသေယာင္ ထင္မွားတတ္ပါသည္၊၊

မမွန္ပါ၊၊ ပို၍နက္နက္ဆြဲခ်လုိသျဖင့္ တြင္းအနက္ဆုံးျပဳျပင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ တခ်ိန္က ကိုယ္အားက်ခဲ့သည့္ လူမုိက္ၾကီးမ်ားသည္ မၾကားရက္ေလာက္သည္အထိ မရႈမလွျဖစ္ၾကရသည္မ်ားကို ေတြ႔ၾကရပါေတာ့သည္၊၊

အထူးသျမင့္ ေလာင္းကစား၊ ျမာေပြျခင္းႏွင့္ စိတ္ထင္တုိင္းၾကဲေနရျခင္းတုိ႔သည္ အလြန္ၾကဳိက္စရာေကာင္းသည့္စီးစိမ္မ်ားသဖြယ္ ထင္မွတ္ရပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးတုိ႔ တန္ျပန္သက္ရက္မႈေပးရန္အေၾကာင္းဆုံလာေသာအခါ ခုိကုိးရာမဲ့ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ၾကရပါသည္၊၊

မရွက္တမ္း၀န္ခံရပါလ်င္ စာေရးသူသည္ အစားမက္သည့္အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္၊၊ ပရာဘ၀သုတ္ကို ေလ့လာျပီးခ်ိန္မွစျပီး ပစၥည္းေကာင္းကိုျဖစ္ေစ အစားေကာင္းကိုျဖစ္ေစ စားမည္ သုံးစြဲမည္လုပ္တုိင္း “ငါတစ္ဦးတည္းစံစားလ်င္ ပရာဘ၀သုတ္အရ က်ရႈံးေတာ့မည္”ဟု ႏွလုံးသြင္းျပီး ေ၀မွ်ခြဲေ၀အသုံးျပဳသည့္အေလ့အက်င့္ကို ပ်ဳိးေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊၊

စာေရးသူ၏ “အဖြား”အပါအ၀င္ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေပးပို႔ၾကသည့္အစားအစာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေ၀မွ်သုံးစြဲစားသုံးသည့္အက်င့္တစ္ခုကို “ပရာဘ၀သုတ္”မွ သင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္ ဘ၀တစ္ခုက်ရႈံးျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့လာ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈအတိျပီးသည့္ လူ႔ဘ၀သုခဘုံစစ္စစ္ကို ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းရဲရဲအာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ပါသည္၊၊ 

"အလင္းစက္"စာဖတ္သူမ်ားအားလုံး ဘ၀တြင္မက်ရႈံးၾကပါေစေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏွလုံးသားမွဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသည္၊၊


(Reference/ Suttanipata Pali, and it's Commentaries, Khuddaka Nikaya) 


အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{B.A-Eng, M.A-Phil-Sri Lanka}
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (18/02/2014)

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP