Friday, July 1, 2011

‘သုဇာတာ’လို မိန္းကေလး၊၊ ၊၊
သည္စာတမ္းကို ေမးၿမန္းသူမ်ားေသာေၾကာင့္ ေရးသားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊ “အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ားအထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာလည္း ပါ၀င္ေနတာမို႔ ငါတုိ႔အေၾကာင္း “အလင္းစက္”က အတင္းတုတ္ေတာ့မည္ထင္သည္ဟု အေတြး၀င္ေလမည္လား စုိးရိမ္မိသည္၊၊

ပိဋကတ္သုံးပုံပါဠိစာေပတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေနရာမ်ားစြာအထူးၿပဳ ေဟာေၿပာထားသည္ကုိ ေလ့လာရသည္၊ “ေထရီအပါဒါန္ပါဠိေတာ္က်မ္းၾကီး”တစ္ခုလုံးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကိုခ်ည္း ေဟာေၿပာသင္ၿပသည့္ က်မ္းၾကီးၿဖစ္ေနရကား ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုမည္မွ်အေလးေပး၍ ေနရာထားခဲ့သည္ကို သိရွိႏုိင္သည္၊၊

မဃေဒ၀လကၤာက်မ္းၿပဳ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးတုိ႔လိုက္နာၾကေစရန္ ေမတၱာေရွ႔ထားၿပီး “မဃေဒ၀လကၤာက်မ္း”ၾကီးအထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ သတိၿပဳဆင္ၿခင္ဖြယ္ရာမ်ားကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေၿပာသြန္သင္ဆုံးမထားေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားအထဲမွ ပါဠိစာသားမ်ားကို လကၤာမ်ားစီကုံး၍ က်မ္းၾကီး၏အဓိကေက်ာရုိးသဖြယ္ ဆုံးမထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊ အၿခားေသာ က်မ္းမ်ားစြာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို မ်ားစြာပင္ေဟာၾကား၊ သင္ၿပထားသည္ကို ေလ့လာရသည္၊၊

လူသည္ ဘ၀တြင္တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ရန္လြယ္ကူသည္ မဟုက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အၿခားေသာ ခ်စ္ၿခင္း တရားႏွင့္ သံေယာဇဥ္ႏြယ္ကို ခုံမင္ၾကသည္ကတစ္ေၾကာင္း စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “အိမ္ေထာင္”ဟူ၍ ၿပဳၾကရသည္၊၊

ခ်စ္ၿခင္းႏွင့္ သံေယာဇဥ္ႏြယ္ကုိ တုိး၍ရစ္ပတ္လုိ၍ၿဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးအက်ဳိးကို တစ္ဦးကပို၍ေဖးမကူညီ လုိ၍ၿဖစ္ေစ၊ ခ်စ္သူဘ၀မွ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားဘ၀သုိ႔ အဆင့္တုိးၿမွင့္လုိက္ၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္း အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မ်ားသုိ႔ လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ က်ေရာက္ၾကေသာအခါတြင္ မ်ားစြာေသာအဆင္ေၿပမႈ၊ အဆင္မေၿပမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆုိင္ၾကရသည္၊၊

ခ်စ္သူဘ၀တြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ေသာမ်က္စိသက္သက္ၿဖင့္သာ ၾကည့္၍မ၀ၿဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ အၿပစ္တစ္စုံတရာကို မေတြ႔မၿမင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တန္းတစ္အုိးတစ္အိမ္တည္ေထာင္၍ လင္ႏွင့္မယားဟူ၍ ၿဖစ္လာေသာအခါတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ကိုက အလိုက်သည္မ်ား၊ အလိုမက်သည္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ၾကဳံလာရေတာ့သည္၊၊

လူႏွစ္ေယာက္သည္ အလုံးစုံတြင္အက်င့္စရုိက္ႏွင့္ ၀ါသနာထပ္တူ၊ ညီတူက်ရန္အလြန္ခက္ခဲလွသည္၊ လင္ႏွင့္မယားတုိ႔သည္လည္း “အရင္းႏွီးဆုံး သူစိမ္း”မ်ားသာၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အက်င့္စရုိက္ႏွင့္ ၀ါသနာမ်ား မတူညီသည့္ေနရာမ်ားစြာ ရွိေနႏုိင္သည္၊၊

ထုိသို႔ေသာ မတူညီသည့္အက်င့္စရုိက္ႏွင့္၀ါသနာမ်ားကို ညွိယူႏိုင္ေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုသည္ သာယာစုိေၿပၿပီး၊ မိမိ၀ါသနာႏွင့္အက်င့္စရုိက္ကုိသာဦးစားေပးၿပီး တၿခားသူ၏အမူအက်င့္ကို သေဘာမေတြ႔ႏုိင္ပါမူ ေအာင္ၿမင္သည့္အိမ္ေထာင္မႈကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေတာ့ေခ်၊၊

ဤသုိ႔ၿဖင့္ မ်ားစြာေသာအိမ္ေထာင္မႈမ်ားသည္ “ကြာရွင္းၿပတ္စဲၿခင္း”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ရေတာ့သည္၊၊ ဘ၀အဆက္ဆက္ခ်ခဲ့ၾကသည့္ ေမတၱာပႏၷက္မ်ားသည္လည္း ညွဳိးႏြမ္းေၿခာက္ေသြ႔သြားရေတာ့သည္၊၊

အရွင့္အေနၿဖင့္ သာယာသည့္မိသားစုဘ၀ကို လူသားတုိ႔တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသား စုမ်ားၿဖစ္လာၾကေစရန္ရည္သန္လ်က္၊ အရွင့္ဆုိက္တြင္ ေမးၿမန္းသူမ်ား၏အေမးတုိ႔ကိုလည္း ပုဂၢလိက သေဘာၿဖင့္ မေၿဖၾကားလုိသည္ေၾကာင့္ ‘သုဇာတာ’လို မိန္းကေလးစာတမ္းကို ေရးသားတင္ၿပလုိက္ရပါသည္၊၊

စာဖတ္သူမ်ားအေနၿဖင့္ အရွင္၏တင္ၿပခ်က္မ်ားထဲမွ ေရွာင္သင့္သည္မ်ား၊ ေဆာင္ထားသင့္သည္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားၿပီး ေအာင္ၿမင္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမည္ဟု အရွင္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္၊၊

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ “သုဇာတာ”အမည္ရွိအမ်ဳိးသမီးအား ဇနီး(၇)မ်ဳိးရွိေၾကာင္းကို ေဟာေၿပာသင္ၿပခဲ့ပါသည္၊၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ အနာထပိဏ္သူေဌးအိမ္သုိ႔ၾကြေတာ္မူခ်ိန္ အိမ္အတြင္းတြင္ ဆူပူေအာ္ဟစ္၊ က်ိန္းေမာင္း၊
ဆဲဆုိသံမ်ားကို ၾကားရ၍အေၾကာင္းကိုေမးေသာအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးမွ တပည့္ေတာ္၏ေခြ်းမ “သုဇာတာ”၏အသံၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လင္သားႏွင့္ေယာကၡမ၊မိဘမ်ားကို ရွိသည္ဟုပင္မွတ္ထင္ပုံမရေၾကာင္းကို ေလ်ာက္ထား ပါသည္၊၊

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ သုဇာတာအားေခၚေစလ်က္ ဇနီး(၇)မ်ဳိးအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သင္ၿပ၊ ညြန္ၿပခဲ့ပါသည္၊၊

(1) သူသတ္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(2) ခိုးသူႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(3) အရွင္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(4) အမိႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(5) ႏွမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(6) အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(7) ကြၽန္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊တုိ႔ ၿဖစ္ပါသည္၊၊


(1) အမ်က္ေဒါသၾကီးမားေသာ ဇနီးသည္မ်ားသည္ ခင္ပြန္းသည္ကိုစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားတြင္ထိခိုက္၊ နာက်င္၊ ေသေစတတ္ေသာေၾကာင့္ “သူသတ္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ဟု ေခၚရပါသည္၊၊

(2) မိသားစု၏စီးပြားဥစၥာကို လြဲမွားေသာနည္းၿဖင့္ အသုံးၿပဳေလ့ရွိေသာဇနီးမ်ားသည္ “ခုိးသူႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ဟု ေခၚရပါသည္၊၊

(3) ခင္ပြန္းသည္ကို အရာရာတြင္ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး၊ ခင္ပြန္းသည္ကို ကြ်န္ကိုကဲ့သုိ႔ေစခိုင္းတတ္ေသာ ဇနီးသည္မ်ားသည္ “အရွင္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ဟု ေခၚဆိုရပါသည္၊၊

(4) ခင္ပြန္းသည္အေပၚတြင္ ေမတၱာအားၾကီးၿပီး၊ မိခင္မ်ားကဲ့သို႔ဆက္ဆံေသာ ဇနီးသည္မ်ားသည္ “အမိႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(5) ခင္ပြန္းသည္ကို အစ္ကုိၾကီးတစ္ဦးကဲ့သုိ႔သေဘာထားၿပီး၊ ရုိေသေလးစားလ်က္၊ အစစအရာရာတြင္
အားကိုး၊ အားထားေလ့ရွိေသာ ဇနီးသည္မ်ားသည္ “ႏွမႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(6) ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ “ေမာင္တစ္ထမ္း၊ မယ္တစ္ရြက္”စီးပြားအတူၿပဳလုပ္တတ္ၿပီး၊ ကူညီရုိင္းပင္းတတ္ ေသာဇနီးသည္မ်ားသည္ “မိတ္ေဆြႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(7) ခင္ပြန္းသည္ကို “သားကုိ သခင္၊ လင္ကို ဘုရား”သေဘာထား၍ ေလးစားတတ္ေသာဇနီးသည္မ်ားသည္ “ကြ်န္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး”ၿဖစ္ပါသည္၊၊


အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပခဲ့သည္မ်ားမွာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ညြန္ၿပထားသည့္ဇနီးသည္မ်ားအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ထုိဇနီး(၇)မ်ဳိးတြင္-

“(1) သူသတ္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(2) ခိုးသူႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(3)အရွင္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး”
သုံးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေသလြန္သည့္အခါတြင္ အပါယ္ငရဲသုိ႔က်ေရာက္တတ္ရုံမွ်မက၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္လည္း ခ်မ္းသာမႈကုိမခံစားရဟု သုဇာတာအမ်ဳိးသမီးအား ဗုဒၶရွင္ေတာ္က ေဟာေၿပာပါသည္၊၊

ပို၍သတိၿပဳသင့္သည္မွာ ဤဇနီးသုံးမ်ဳိးတုိ႔သည္ သံသရာတြင္က်င္လည္ရေသာဘ၀မ်ားတြင္လည္း အမသတၱ၀ါမ်ားခ်ည္းသာၿဖစ္ရသည္ဟု အဓိပၸါယ္ယူ၍ရႏုိင္သည့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ေဟာေၿပာ၊ သတိေပး ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

“(4) အမိႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(5) ႏွမႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(6) အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊
(7) ကြၽန္ႏွင့္တူေသာ ဇနီး၊”
ေလးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေသလြန္သည့္အခါ အဆင့္ၿမင့္ဘ၀မ်ားသုိ႔လားေရာက္ရတတ္ၿပီး၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္လည္း အိမ္ေထာင္မႈခ်မ္းသာကုိ ခံစားရသည္ဟု ဗုဒၶရွင္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူပါသည္၊၊

ဤေလးမ်ဳိးေသာ သဘာ၀အမူအက်င့္ရွိၾကသည့္ဇနီးတုိ႔သည္ ဘ၀သံသရာတြင္က်င္လည္ရသည့္ အခါတြင္လည္း အဖုိသတၱ၀ါအၿဖစ္/အမ်ဳိးသားအၿဖစ္ ဘ၀မ်ားကိုရရွိဆုေတာင္းႏုိင္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ထားပါသည္၊၊

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ ဇနီးခုႏွစ္မ်ဳိးကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဟာေၿပာၿပီးေသာအခါ သုဇာတာအမ်ဳိးသမီးအား “သင္သည္ ညႊန္ၿပၿပီးေသာ ဇနီးခုႏွစ္မ်ဳိးတြင္ မည္သည့္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္မည္နည္း”ဟု ေမးၿမန္းေသာအခါ သုဇာတာအမ်ဳိးသမီးမွ “ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ယေန႔မွအစၿပဳၿပီး၊ ကြ်န္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဇနီးၿဖစ္ပါေတာ့မည္ဟု ေလ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္၊၊”

မွန္သည္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မည္မွ်တူညီေအာင္ညွိၾကေသာ္လည္း သဘာ၀အားၿဖင့္ပင္ တူညီသည္မဟုက္ၾက၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ဇနီးသည္ဟု ၿဖစ္လာေသာအခါတြင္ မိမိခင္ပြန္းသည္ကို တေလးတစားဆက္ဆံသင့္သည္မွာ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္၏အဆုံးအမၿဖစ္ပါသည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ေနရာတုိင္းႏွင့္ အေၿခအေနတုိင္းတြင္ “ၿခြင္းခ်က္”မ်ား အသီးသီးရွိေနတတ္သည့္သဘာ၀ရ
ဇနီးသည္မ်ားအေနၿဖင့္ “လင္ကို ဘုရား”သေဘာထား၍ ဆက္ဆံရန္မၿဖစ္ႏုိင္ေသာ အေၿခအေနမ်ားလည္း ရွိေနတတ္ပါေသးသည္၊၊

ဤသည္မွာ ကံၾကမၼာမ်က္ႏွသာ မေပးၿခင္းမွ်ၿဖစ္၍ ၿပဳၿပင္ရန္လြန္စြာခက္ခဲလွသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ၿမန္မာဆုိရုိးစကားတြင္ “အိမ္ေထာင္မႈ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမွင္ရည္ စုပ္ထုိး၊ ဤသုံးမ်ဳိးအစ မပိုင္လ်င္၊ ေနာင္ၿပင္ရန္ ခက္သည့္အမ်ဳိး၊”ဟု ဆုိထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊

ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲရန္ခက္ခဲသည့္အရာကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားမိသူမ်ားအေနၿဖင့္ အေကာင္းဆုံးလုိခ်င္ ႏွစ္သက္သည့္အေၿခအေနႏွင့္ ပုံစံကုိမရရွိခဲ့လ်င္ ရရွိလာသည့္အေၿခအေနႏွင့္ပုံစံကုိ အေကာင္းဆုံးအေၿခ အေနၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၾကဳိးစားခြင့္ရွိသည္ကို မေမ့သင့္ပါေခ်၊၊

ထုိသုိ႔မဟုက္မူဘဲ “ေပါက္တဲ့ႏွဖူး မထူးပါဘူး”ဟု စိတ္ကိုၿပဳၿပင္မယူတတ္လ်င္ ဘ၀သည္ အဆုိးဘက္သုိ႔သာဦးတည္ေတာ့မည္ အေသအၿခာၿဖစ္ပါသည္၊၊ မည္မွ်ဆုိး၀ါးသည့္အေၿခအေနၿဖစ္ေစကာမူ
အေကာင္းသုိ႔ၿပဳၿပင္၍ လုံး၀မရေတာ့ေသာ အေၿခအေနဟူသည္မရွိေၾကာင္း စာေပသာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္၊၊

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က သူေဌးသမီးတစ္ဦးသည္ ပညာေရးမၿပီးဆုံးခင္ ႏြမ္းပါးသည့္အမ်ဳိးသားတစ္ ေယာက္အေပၚ သံေယာဇဥ္ပိုမိရာမွ၊ ထားမိသည့္သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကို ရွင္ခမ္းမၿဖတ္ႏုိင္ေတာ့၍ ေခၚရာေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားခဲ့သည္၊၊

ေ၀းလံသည့္ေတာအရပ္တြင္ သားႏွစ္ဦးရသည္၊၊ ခင္ပြန္းသည္မွာ ပုိးထိ၍ေသဆုံးသြားသည္၊ သားႏွစ္ ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သည္ ေရတြင္နစ္၍ေသဆုံးသည္၊ က်န္တစ္ေယာက္မွာ ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္မွ သားတစ္ထင္မွတ္၍ သုတ္ခ်ီသြားသၿဖင့္ ေသဆုံးသြားၿပန္သည္၊၊ သူေဌးသမီးေလးမွာ မိဘမ်ားရွိရာ သုိ႔ၿပန္လာခဲ့သည္၊ ဇာတိၿမဳိ့သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ မိဘမ်ားမွာမီးေလာင္၍ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိလုိက္ ရသည္၊၊

ဤမွ်ဆုိး၀ါးေသာအၿဖစ္ကို စာဖတ္သူ မေတြ႔ၾကဳံရသည္မွာ ေသၿခာပါသည္၊၊ “ေမွာင္မုိက္ဆုံးအခ်ိန္သည္ မုိးလင္းခါနီး ၿဖစ္ေနတတ္သည္”ကုိ မေမ့အပ္ေပ၊ သူေဌးသမီးေလးမွာ ခါးသီးေသာဘ၀လႈိင္းဒဏ္မ်ား ေအာက္တြင္ နစ္ၿမဳပ္မသြားဘဲ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္တြင္ ဧတဒတ္ဘြဲ႔ထူးရ ရဟႏၱာဘိကၡဴနီမၾကီး ၿဖစ္လာခဲ့ပါသည္၊၊

ဘ၀နာလြန္းသူမ်ားသည္ အမ်ားတကာထက္ "အသိ၊ သတိ" သာလာတတ္သည္ကုိ အခြင့္ထူးအေနၿဖင့္ သိသင့္သည္၊၊

ေဖာ္ၿပၿပီးသည့္ သာဓကကိုေထာက္ဆၿခင္းၿဖင့္ မည္သည့္အေၿခအေနတြင္မဆုိ ၾကဳိးစားခြင့္ရွိေနေသး သည္ဆုိသည္မွာ သိသာထင္ရွားသည္၊၊ ၿပဳၿပင္ယူလိုစိတ္ရွိဖုိ႔ရန္ကား ဘုရားေပး၍မရေသာ မိမိ၏စိတ္ ထားအေပၚတြင္ တည္မွီေပေတာ့မည္၊၊

တင္ၿပၿပီးသည္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတင္ၿပရလ်င္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ခ်ီးမႊန္းသည့္ ဇနီးေလးမ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးၿဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားသင့္လွပါသည္၊၊ အကယ္၍ တစ္စုံတရာလြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ္ ၿပဳၿပင္ယူလိုစိတ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ၿပီး ဘ၀ကိုအေကာင္းဆုံးေၿဖာင့္မတ္၍ ရယူရန္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

အိမ္ေထာင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ရသူမ်ားၿဖစ္၍ သာယာစုိေၿပၿပီး၊ ခ်စ္မၿငီးသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ၊ မိသားစုဘ၀မ်ားၿဖင့္ ေလာကကိုတန္ဆာဆင္ႏုိင္ၾကေစရန္ “အလင္းစက္ အရွင္” ဤစာတမ္းကိုတင္ၿပ ေဆြးေႏြးအပ္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ား ေအာင္ၿမင္သည့္ မိသားစုဘ၀မ်ားၿဖင့္ ဘ၀ႏွင့္ေလာကကို လွပေစသူမ်ား၊ ေလာကီဘ၀တြင္ အေကာင္းဆုံးမိသားစုဘ၀ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ကိုမ်ားကိုေရွာင္ရွားၿပီး တည္ေဆာက္ေအာင္ၿမင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေစတနာဆႏၵ ၿပဳလိုက္ရပါသည္၊၊

ခ်စ္ၾကိဳးမၿပတ္၊
ဆင့္ဆင့္ပတ္၍၊
ၾကင္ၿမတ္ေလးၾက၊ ေစသတည္း။ ၊၊


(ဘလႅာတိယပ်ဳိ့)


ေမတၱာၿဖင့္- - -
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္း၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
(၂၉.၆.၂၀၁၁)

2 comments:

punnya July 5, 2011 at 6:39 AM  

very good Bhante ! thz for share!

mstint July 5, 2011 at 8:59 PM  

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဇနီး(၇)မ်ဳိးအေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသိသင့္ သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာေလးပါ ဘုရား။ မွ်ေဝေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP