Wednesday, October 27, 2010

သတိပ႒ာန္ မိတ္ဆက္၊၊ ၊၊မိုးလင္း လာတယ္၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ နံနက္က္စာ စား၊ အလုပ္သြား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္၊ ညေနစာ စား၊ ည အိပ္၊ ………………….......၊
မုိးလင္း လာတယ္၊ မ်က္ႏွစ္သစ္၊ နံနက္က္စာ စား၊ အလုပ္သြား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္၊ ညေနစာ စား၊ ည အိပ္၊ …………………ဒါက ေန႔စဥ္ ဘ၀သံသရာ၊၊

ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာတယ္၊ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အၿပဳ အစုကို ခံယူရတယ္၊ ေက်ာင္းတက္တယ္၊ မိသားစုဘ၀ကို တည္ေထာင္တယ္၊ ေသဆုံးတယ္၊…………………၊
ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာတယ္၊ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အၿပဳ အစုကို ခံယူရတယ္၊ ေက်ာင္းတက္တယ္၊ မိသားစုဘ၀ကို တည္ေထာင္တယ္၊ ေသဆုံးတယ္၊ ဒါက ဘ၀တစ္ခုတုိင္းရဲ့ သံသရာ၊၊

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ဆင္ၿခင္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ လူတုိ႔၏ဘ၀သည္ ထူး၍မၿခားနားသည္ကုိ သိႏုိင္သည္၊၊ ရုိးစင္းသည့္ ဤဘ၀ေလးထဲမွာပင္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လူတုိ႔ေန႔စဥ္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္၊၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္၍ ဘ၀ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ရွိသလုိ၊ အခက္ အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား အၾကားတြင္ မရုံးသာ မဖယ္သာဘဲ ဘ၀ကိုအရႈံးႏွင့္ အဆုံးသတ္ သြားရသူမ်ားလည္း ရွိသည္၊၊

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္သုိ႔ တက္ေရာက္သၿဖင့္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔ ရသည္၊ ပညာတတ္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳ ခံလာရသည္၊၊ အလုပ္ လုပ္သၿဖင့္ ေငြေၾကး အၿမတ္အစြန္းကို ရသည္၊ ခ်မ္းသာသူအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳခံလာရသည္၊ ဘ၀ေနသာ ထုိင္သာရွိလာသည္၊၊ ခက္သည္က ရလာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔သည္ ရံခါမ်ားစြာတြင္ လုိခ်င္လြန္းသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြက္လပ္ကို ၿဖည့္ဆည္း မေပးႏုိင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ ရလာသည့္ စီးပြားဥစၥာကလည္း ထုိးနည္း လည္းေကာင္းပင္၊ လုိခ်င္လြန္းသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္၊၊

ဤသုိ႔ဆုိလ်င္ အမ်ားတကာ ထင္ၿမင္ယူဆေနၾကသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္ စီးပြားဥစၥာတုိ႔သည္ ဘ၀၏လိုအပ္ ခ်က္အားလုံးကို အၿပည့္အစုံ အေၿဖမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္၊၊ ပညာတတ္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳ ထားသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္၊ စီးပြားဥစၥာဆုိသည္ကလည္း ဘ၀တြင္မရွိ၍ မၿဖစ္ၿပန္၊၊ ဤသုိ႔ဆုိလ်င္ ဘ၀ၿပႆနာကို အၿပည့္အ၀အေၿဖေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေနာက္ထပ္တစ္စုံတရာကို ရွာၾကည့္သင့္ေသးသည္၊၊

အရွင္အေနၿဖင့္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို လူ႔ဘ၀၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကို အေၿဖရွာရန္ အေကာင္းဆုံး က်င့္စဥ္တစ္ခုဟု ၿမင္သည္၊၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္ဆုိရာတြင္ အထီးက်န္မႈ၊ စိတ္ရႈပ္ေထြး ေနာက္က်ိမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ မတင္းတိမ္ႏုိင္မႈ၊ အလုိစိတ္မ်ား မ်ားၿပားလာမႈ၊ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈ၊ မႏွစ္သက္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ နာက်ဥ္းမႈစသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္၊၊ ဤသတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာ၀ဂၢပါဠိတြင္ မဟာသတိပဌာနသုတ္ အမည္ၿဖင့္ ေဟာၾကား ထားပါသည္၊၊ ဘုရားရွင္သည္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို မသင္ၿပမွီ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံး ေသာအားၿဖင့္ အက်ဳိး(၅)မ်ဳိးကို အရင္ညြန္ၿပထားသည္၊၊

(၁) သန္႔ရွင္းသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ရေစတတ္သည္၊၊
(၂) ပူေဆြးမႈ၊ ငိုေၾကြးမႈကို ၿပီးဆုံးေစတတ္သည္၊
(၃) ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈကို ရပ္တန္႔ေစတတ္သည္၊
(၄) မွန္ကန္ တိက်သည့္ ပညာကို ရေစတတ္သည္၊
(၅) နိဗၺာန္ကို ရေစတတ္သည္၊


အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ အက်ဳိးငါးမ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ၊၊ လူတုိ႔၏စိတ္သည္ ပင္ကိုယ္မူလအားၿဖင့္ ပု၀ါအၿဖဴေလးမ်ားႏွင့္ တူသည္၊ အလြန္ၿဖဴစင္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ အၿဖဴေရာင္၏ သဘာ၀အတုိင္း အညစ္အေၾကးစြန္းထင္းရန္ လြယ္ကူသည္၊၊ လူတုိ႔၏စိတ္သည္လည္း အမွားတစ္ခုမွ စတင္ၿပီး၊ မ်ားစြာမေရတြက္ႏုိင္ေသာ အမွားမ်ားကို သိ၍ၿဖစ္ေစ၊ မသိလုိက္ဘဲ ၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေနတတ္သည္၊ ဤအမွားမ်ားကပင္ လူသား၏စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကို အေရာင္မ်ဳိးစုံေအာင္ ေရးခ်ယ္သြားေတာ့သည္၊၊

အၿဖဴေရာင္ စိတ္အၿဖစ္မွ အေရာင္မ်ဳိးစံုစြန္းထင္းသည့္ ဘ၀ကိုပိုင္ဆုိင္လာရေသာ လူသားသည္ မိမိ၏ မၿဖဴစင္ေတာ့သည့္ အၿဖစ္ကို မိမိဘာသာသိေနၿပီး၊ ကိုယ့္ဘ၀ကို မသတီေတာ့သည့္ အေၿခအေနမ်ား ၿဖစ္လာသည္၊၊ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ အညစ္အေၾကး စြန္းထင္းေနသည့္ လူသား၏ စိတ္အစဥ္ကို သန္႔ရွင္းေစတတ္သည္ဟု ပါဠိမွတ္တမ္းတြင္ ေလ့လာရသည္၊၊ ပါဠိစာေပတြင္ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “သတၱာနံ ၀ိသုဒၶိယာ”ဟု ေတြ႔ရသည္၊၊

ၿမန္မာစကားတြင္“အပူရုပ္ကို ဟန္လုပ္ေနရသည္”ဟူေသာ စကားတစ္ခုရွိသည္၊ မွန္သည္၊၊ လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀တြင္ အေပ်ာ္ဆုိသည္ထက္ ပူပင္စရာမ်ားကသာ တေန႔ထက္ တေန႔ တုိးလာေနသည္၊၊ စိတ္ႏွလုံးတြင္ ပူလြန္းသည့္ ဒဏ္ကို မခံမရက္ႏုိင္သည့္အခါ မ်က္၀န္းအိမ္မွ မ်က္ေရစမ်ားအၿဖစ္ က်လာရေတာ့သည္၊၊ လူေရွ႔သူေရွ႔ ခ်မၿပရဲသည့္ ထုိမ်က္ေရစမ်ားတုိ႔သည္ အိပ္စက္ရာ ေခါင္းအုံး ထက္တြင္ စုပုံကုန္ေတာ့သည္၊၊
တခ်ဳိ႔က အပူရုပ္ကို ဟန္လုပ္ၿပီး ၿပရဲေသးသည္၊ အပူရုပ္ကို ဟန္ေသာ္မွ လုပ္၍ မၿပရဲေသာသူတုိ႔သည္ မိမိအပူရုပ္ကို လူၿမင္မခံ၀ံ့ေတာ့ဘဲ အခန္းေအာင္းသမားဘ၀သုိ႔ပင္ ေရာက္ေနၾကရၿပန္သည္၊၊ သတိ ပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ထုိအပူရုပ္မ်ားကို ၾကည္လင္လာေစတတ္ၿပီး၊ သုတ္ေပးမည့္သူမရွိသည့္ မ်က္ေရစ မ်ားကိုလည္း ထာ၀ရခမ္းေၿခာက္သြားေစတတ္သည္ဟု မဟာသတိပဌာနသုတ္ ပါဠိမူရင္း တြင္ ေလ့ လာရပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “ေသာက ပရိေဒ၀ါနံ သမတိကၠမာယ”ဟု မူရင္းပါဠိတြင္ ေလ့လာ ႏုိင္သည္၊၊

လူတုိ႔၏ဘ၀တြင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရေသာအခ်ိန္ထက္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲေနရေသာ အခ်ိန္က ပိုမ်ားေၾကာင္း ေန႔စဥ္ဘ၀ၿဖတ္သန္းမႈမ်ားက သက္ေသၿပဳေနသည္၊၊ ဆင္းရဲဆုိရာတြင္ တခါတရံ မရွိ၍ ဆင္းရဲသည္၊ တခါတရံ ရွိ၍ ဆင္းရဲသည္၊ မည္သည့္ ဆင္းရဲမွ် ခ်ဳိသည္မရွိ၊ ခါးသက္ သည္သာ၊၊ မရွိသည့္ ဆင္းရဲဒဏ္ကို ေက်ာ္လြန္ခ်င္လြန္း၍ မရုိးမသား စီးပြားရွာမိရာမွ နာမည္ပ်က္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ရုံမွ်မက ေထာင္တြင္ဘ၀ဆုံးရသူမ်ားလည္း ရွိသည္၊၊ ရွိသည့္ဒဏ္ကို မခံႏုိင္၍ အိပ္ေဆး မ်ားစြာေသာက္ၿပီး ဘ၀အဆုံးသတ္ၾကသည့္ ဘီလ်ံနာ၊ မီလ်ံနာသူေဌးၾကီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ suicide လုပ္ၾကေသာ ဓနရွင္ၾကီးအေၾကာင္းကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကားသိေနရၿပန္သည္၊၊ သုိ႔ဆုိလ်င္ ရွိၿခင္းေရာ မရွိၿခင္းပါ ဆင္းရဲမ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္၊၊
သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ရွိဆင္းရဲႏွင့္ မရွိဆင္းရဲႏွစ္မ်ဳိးမွ ေက်ာ္လြန္ေစတတ္ၿပီး ပကတိခ်မ္းသာ အစစ္ကို ရေစတတ္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို ပါဠိမူရင္းတြင္“ဒုကၡ သမတိကၠမာယ”ဟု ေတြ႔ရပါသည္၊၊

လူဟူသည္ ဘ၀တြင္ အသက္ႏွင့္လူလုပ္သည္ဆုိသည္ထက္ အခ်ိန္မ်ားစြာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာၿဖင့္ လူလုပ္ေနၾကရသည္၊၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာကို ပ်က္စီးေစသည့္ အေၿပာအဆုိ အၿပဳအမူမ်ားကို ထိပ္တုိက္ခံရ ေသာအခါ အမ်က္ထြက္ၿခင္း၊ စိတ္အတြင္း မခံမရက္ႏုိင္ၿဖစ္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာရသည္၊၊ လက္စားေခ်သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ေသာ အမ်က္ထြက္မႈ၊ လက္စားေခ်ခြင့္မရေသာ စိတ္အတြင္းတြင္ တႏုံ႔ႏုံ႔ခံ စားရမႈမ်ားသည္လည္း လူသားတုိ႔တြင္ ခံစားေနၾကရသည္၊၊ ဤစိတ္အေၿခအေနမ်ားသည္ တဘက္သူကိုထက္ ခံစားေနရသည့္ မိမိကို အရင္ေလာင္ကြ်မ္းေစသည္၊၊ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ထုိစိတ္မခံ မရက္ႏုိင္ၿဖစ္မႈ မ်ားကို ၿငိမ္းေအးေစတတ္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “ေဒါမနႆာနံ သမတိကၠမာယ” ဟုေတြ႔ရ ပါသည္၊၊

တကယ္ စစ္မွန္သည့္ ပညာကို တတ္သြားၾကသည့္ အရိယာမ်ားမွာ သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ႏွိမ္ခ်သည္ထက္ ႏွိမ္ခ်ၿပီး ေနသြားၾကသည္ကို ပါဠိစာေပေနရာမ်ားစြာတြင္ ေလ့လာရသည္၊၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔လည္း အလြန္နည္းသြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ ယေန႔ေခတ္ ပညာတတ္ဆုိသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ထည္၀ါသည္ထက္ ထည္၀ါေအာင္ ေနၿပတတ္ၾကသည္၊၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔လည္း သာမာန္လူတုိ႔ထက္ ပိုမ်ားေနဟန္ ေတြ႔ရၿပန္သည္၊၊ ဤအေၿခအေနတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ အထီးက်န္ဆန္လြန္းသည့္ ဘ၀သို႔ေရာက္ၾကရေသာ ပညာတတ္ဆုိသူမ်ားစြာကို လည္း ေတြ႔ရေသးသည္၊၊ မွန္ကန္သည့္ ပညာတတ္တုိ႔၏ သေဘာထားကို မပုိင္ဆုိင္ေသးေၾကာင္း သက္ေသၿပဳေသာ အေၿခအေန တစ္ရပ္ၿဖစ္သည္၊၊
သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ မာန္မာနကင္းၿပီး၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔နည္းပါးေသာ ပညာကို တတ္ေစတတ္သည့္ သတၱိရွိသည္ဟုလည္း ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို ပါဠိမူရင္းတြင္“ၪာယႆ အဓိဂမာယ”ဟုေတြ႔ရသည္၊၊

ဘာသာတရား(Religion)တုိင္းတြင္ ပန္းတုိင္ရွိၾကသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတုိင္မွာ နိဗၺာန္ၿဖစ္သည္၊၊ နိဗၺာန္ မည္မွ် ခ်မ္းသာသည္၊ ေအးခ်မ္းသည္၊ မည္မွ်ေကာင္းသည္႔ အရသာၿဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္တင္ေနရလ်င္ ေရႊဖလားကို ေငြအနားကြပ္သကဲ့သို႔သာ ၿဖစ္ေခ်ေတာ့မည္၊၊ သာမန္ဘ၀ ပန္းတုိင္ေလးမ်ားပင္ ရရွိသူကို မည္မွ်ခ်မ္းသာေစေၾကာင္း ေက်နပ္အားရေစေၾကာင္း ရဖူးသူတုိင္း သိၾကသည္၊၊ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာကို အကၡရာေ၀ါဟာရၿဖင့္ ေဖာ္ၿပ၍ မၿဖစ္ႏုိင္ေခ်၊၊ ဤမွ် ၿပည့္စုံသည့္ နိဗၺာန္ဟူေသာ ဘ၀ပန္းတုိင္ကိုလည္း သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံးၿခင္းက ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “နိဗၺာနႆ သစၧိကရိယာယ”ဟု သင္ၿပထားပါ သည္၊၊

အရွင္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္အက်ဳိးမ်ားကို ဤမွ်အေလးအနက္ တင္ၿပလာသည္မွာ လူတုိင္း သတိ ပဌာန္အက်င့္ကို က်င့္သုံးေစခ်င္၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ဘာသာအယူ ေၿပာင္းေနစရာ မလိုဘဲ ဘာသာတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ေသာ က်င့္စဥ္ၿဖစ္ၿပီး၊ အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေသာ အက်င့္ၿဖစ္သည္၊၊ သတိပဌာန္အေလ့အက်င့္ ရွိေသာသူမ်ားသည္ ၿပႆနာအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆုိင္ေၿဖရွင္းရာတြင္လည္း သာမန္လူတုိ႔ထက္ တည္ၿငိမ္၊ ေအးေဆးသည္ကို အေတြ႔အၾကဳံအရ သိရပါသည္၊၊

လူတို႔၏ ဘ၀တြင္ စီးပြားဥစၥာလုိအပ္သည္၊
ပညာတတ္ဟု အသိမွတ္ၿပဳသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔ လုိအပ္သည္၊
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿပည့္စုံမႈအတြက္ သတိပဌာန္ လုိအပ္သည္၊၊

သတိပဌာန္အက်င့္ဟု ဆုိသၿဖင့္ လူသူမနီးသည့္ ေတာၾကီး ၿမက္မည္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း သစ္ပင္ေအာက္တြင္ က်င့္သုံးရသည့္ က်င့္စဥ္တစ္ခုဟု မထင္ေစလုိပါ၊ လူအသြင္ကို ခြာၿပီး ရေသ့ ရဟန္းအသြင္ေၿပာင္းၿပီးမွ က်င့္လုိ႔ရသည့္ အက်င့္ဟုလည္း မထင္မွတ္ေစလုိပါ၊ ယၡဳလက္ရွိအသြင္ၿဖင့္ ေန႔စဥ္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရင္း က်င့္သုံး၍ရေသာ အက်င့္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

သတိပဌာန္ မိတ္ဆက္သည္ ဤမွ်ၿဖင့္ ၿပည့္စုံၿပီဟု ထင္ပါသည္၊၊ အရွင္၏ ဤစာတမ္းမွာ သတိပဌာန္ အက်င့္ကို စာဖတ္သူတုိ႔ က်င့္သုံးေစခ်င္၍ မိတ္ဆက္ရုံမွ် ၿဖစ္ပါသည္၊ သတိပဌာန္က်င့္သုံးနည္း အၿပည့္အစုံကို တင္ၿပရန္ မဟုက္ပါ၊၊ က်င့္သုံးနည္းမ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာၿပန္ စာအုပ္၊ ၿမန္မာ စာအုပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္၊ ထုိထုိ ဆရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ သင္ၿပထားသည့္ ရုပ္/သံဖုိင္ မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္၊၊ ရွာေဖြ ေလ့လာၿပီး က်င့္သုံးၾကရန္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

သတိပဌာန္အက်င့္၏ အက်ဳိးအားလုံးကို စကားတစ္လုံးတည္းၿဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရလ်င္ “စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္”ဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဘ၀ဟူသည္ကလည္း ကုိယ္ကာယ ခ်မ္းသာ ေနကာမွ်ၿဖင့္ မၿပည့္စံု၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားပါ ခ်မ္းသာ ေအးခ်မ္းေနကာမွ အၿပီးတုိင္ ၿပည့္စုံသည္၊၊ ကိုယ္ကာယ ခ်မ္းသာမႈအတြက္ စီးပြားဥစၥာႏွင့္ ပညာတတ္ အသိမွတ္ၿပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားက တာ၀န္ယူၾကေပမည္၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿပည့္စုံမႈအတြက္မူ သတိပဌာန္အက်င့္က အာမခံေပးႏုိင္ေၾကာင္း တင္ၿပလုိက္ပါသည္၊၊

“အလင္း စက္”စာဖတ္သူမ်ားေရာ“အလင္း စက္”စာကို မဖတ္သူမ်ားပါ၊ ကိုယ္ကာယေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစ…………..၊၊

အလင္း စက္
(၂၇.၁၀.၂၀၁၀)

2 comments:

john October 28, 2010 at 1:52 AM  

အရမ္းကို နာယူ မွတ္သား လိုုက္နာ က်င့္ၾကံ သင့္ပါသည္။ ေက်းဇူၾကီးမား လွပါသည္ ဘုရား။

သုခုမေလဒီ October 31, 2010 at 10:42 AM  

အက်ဳိးမ်ားလွပါတယ္ အရွင္ဘုရား.။ လိုက္နာမွတ္သားဖို႔ ကူးယူသြားေၾကာင္း ပါ။ သာဓု သာဓု သာဓု ..

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP