Saturday, August 21, 2010

လုိလားႏွစ္သက္ အရခက္၊၊ ၊၊


၁၃၇၃-၀ါေခါင္လဆန္း(၉)ရက္ေန႔မွာ အရွင့္ထံသို႔ မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္း သူငယ္ခ်င္းထံမွ online ၿဖင့္ ဆက္သြယ္လာပါသည္၊၊ သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူက “ဦးဇင္းေရ, (11.8.2010) အဂၤါေန႔မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ေဒါက္တာကုမာရာဘိ၀ံသ (ဗန္းေမာ္)ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ႔ မႏၱေလး ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးတို႔ ဦးစီးၿပီး၊ တပည့္ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား(၆၃)ေယာက္အဖြဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ စြယ္ေတာ္ဘုရားဖူး လာၾကမယ္တဲ့၊၊

 တပတ္ခန္႔ သီဟုိဠ္ကြ်န္းအႏွ႔ံ ဘုရားဖူးႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အၿပီး၊ (၂၀.၈.၂၀၁၀)ေသာၾကာေန႔မွာ သီရိလကၤာေရာက္ ပညာဆည္းပူးေနၾကတဲ့ ၿမန္မာစာသင္သား သံဃာငယ္ေတြကို ဆရာေတာ္ၾကီး ႏွစ္ပါးက ၾသ၀ါဒခ်ီးမွ်င့္မည္ဟု သတင္းေပးလာပါသည္၊၊”

စပ္မိလာ၍ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ၿမန္မာစာသင္သား သံဃာေတာ္ေလးမ်ား၏ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ၿပီး ပညာရွာမွီးၾကရပုံကို အတုိင္းအတာတခုအထိ ထင္ဟပ္ႏုိင္ေသာ ဤအရွင္၏ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ယူရပုံ တစိတ္တပုိင္းကို တင္ၿပလုိပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္သုံးခုခန္႔က ၿမန္မာၿပည္မွ ၾကြေရာက္၍ ပညာသင္ယူ ၾကေသာ သံဃာအေရအတြက္မွာ ဆယ္ဂဏန္းအနည္းငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ပါသည္၊၊ ယၡဳအခါႏွစ္မ်ားတြင္မူ ၿမန္မာသံဃာငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏုိးၾကားလာမႈ၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ ပါဠိစာေပကို ေခတ္စႏွစ္ႏွင့္အညီ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး၊ သင္ၾကား ၿဖန္႔ေ၀ လုိမႈမ်ားေၾကာင့္ စာသင္သားသံဃာအေရအတြက္မွာ သုံးရာနီးပါးမွ်အထိပင္ တုိက္းတက္လာပါသည္၊၊ ၿမန္မာသဃာ့ပညာေရး ထြင္းလင္းလာမႈ တစ္ရပ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ၿမန္မာတုိင္းရင္းသား သံဃာေတာ္အစုံ စုေပါင္း၍ ဗဟုိၿပဳ၊ အမွီၿပဳေနထုိင္၊ သီတင္းသုံးရာဌာနၾကီးမွာ သီရိမကုဋာရာမေက်ာင္းတုိက္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဤေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို (၁၂၈၆)ႏွစ္က ဘဒၵႏၱ၀ိနယာလကၤာရၿမန္မာ ဆရာေတာ္ၾကီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမွာ ႏွစ္သက္တမ္း(၈၇)ေက်ာ္လာၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊

 ယၡင္စာသင္သား သံဃာအေရအတြက္ နည္းစဥ္က ၿမန္ၿပည္ဖြား သံဃာေတာ္တုိ႔ မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးတြင္ တစုတေ၀းတည္း ေနထုိင္ သီတင္းသုံးၾက၍၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေသာ္လည္း ယၡဳအခါ စာသင္သား သဃာအေရတြက္ မ်ားလာမႈေၾကာင့္ တခ်ဳိ႔စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ားမွာ တကၠသုိလ္ႏွင့္နီးစပ္ရာ အိမ္ငွား၍ ၿဖစ္ေစ၊ သီရိလကၤာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတုိက္မ်ားတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ေလ်ာက္ထား၍၊ ေနထုိင္၊ ေက်ာင္းတက္ ၾကရပါသည္၊၊

 ဤအရွင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာသင္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ၿပည့္လုပါၿပီ၊ ေရာက္စႏွစ္က အရွင္တက္လုိေသာ ေကလနိယတကၠသုိလ္ႏွင့္ နီးသည့္ ေဟာရဏနယ္၊ ၀ယသရဂါမရြာ၊ သုသဒၶမၼရာမယေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးကို ေနထုိင္ခြင့္ ေလ်ာက္ထား၍၊ တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ယၡဳႏွစ္တြင္လည္း အရွင္၏ေရွ႔ဆက္ရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ပညာေရးခရီးတြင္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ English အရည္အေသြးႏွင့္၊ အေထြေထြ Academic Knowledge မ်ားၿဖည့္ဆည္းရန္ B.P.U တကၠသိုလ္တြင္ English Literature အထူးၿပဳၿဖင့္ အားၿဖည့္ တက္ရပါသည္၊၊

ထုိတကၠသိုလ္သုိ႔တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားရင္ တကၠသုိလ္ႏွင့္နီးေသာ ေဟာမဂါမနယ္ ဂလ၀ိလာ၀တၱရြာ၊ ဘာ၀နာပံစာလ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေလ်ာက္ထား၍၊ ေနထုိင္ ေက်ာင္းတက္ရပါသည္၊၊ B.P.U တကၠသိုလ္တည္ရွိေသာ ေဟာမဂါမနယ္မွာ၊ မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္တည္ရွိေသာ ကိုလမ္ဘုိၿမဳိ႔ေတာ္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၂၀) ေက်ာ္ေ၀း၍ ယၡဳႏွစ္တြင္ ၿမန္မာေက်ာင္းသို႔ အေရာက္နည္းသြားပါသည္၊၊ ၿမန္မာေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမွားမွတဆင့္သာ ၿမန္မာေက်ာင္းမွ သတင္းေလးမ်ားကို နားစြင့္၊ အကူညီေတာင္းရပါသည္၊၊

သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ၿမန္မာဆရာေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါး ဦးေဆာင္၍ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ၾကီး လာေရာက္ၾကမည္ဟု သတင္းေပးလာေသာအခါ အတုိင္းမသိပင္ ၀မ္းသာမိပါသည္၊၊ ဤဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးမွာ မိမိအေနၿဖင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား လက္ရွိရထားသည့္ ရာထူးမ်ားေၾကာင့္ မဟုက္ဘဲ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါး၏ ပညာဂုဏ္ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ အထူးပင္ ေလးစား ၿမတ္ႏုိး၊ တန္းဖုိးထား ၾကည္ညဳိေသာ စံၿပဳဆရာေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါး ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါးတုိ႔က သီရိလကၤာေရာက္ ၿမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားအား အခန္းအနားၿဖင့္ ၾသ၀ါဒေပးမည္ဟု သိရေသာအခါ ပို၍ပင္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမိပါသည္၊၊ အရွင္တုိ႔(၂၀.၈.၂၀၁၀) ေသာၾကာေန႔တြင္ ေစာေစာထၿပီး၊ ေနထုိင္ရာ သီရိလကၤာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတုိက္မွ မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းေတာ္ေတာ္ၾကီးသုိ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူရန္ႏွင့္၊ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မွ ဆက္ကပ္ေသာ စားရေတာင့္ စားရခဲ၊ ၿမန္မာဆြမ္း ၿမန္မာဟင္းလ်ာမ်ားကို အပီအၿပင္ ဘုန္းေပးရန္ ခ်ီတက္ခဲ့ပါသည္၊၊

ထုိေန႔မွာပင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြသီရိလကၤာေရာက္ ၿမန္မာရဟန္းငယ္မ်ားအားလုံး၊ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားဆက္ကပ္သည့္ အာရုဏ္မုန္႔ဟင္းခါး ႏွင့္အတူ ေန႔ဆြမ္းမ်ား ဘုန္းေပးၾကအၿပီး၊ ေန႔လယ္ႏွစ္နာရီတိတိတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွစ္ပါးထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲကို စတင္ပါသည္၊၊
ၾသ၀ါဒခံယူၾကရာတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးထက္ သက္ေတာ္တစ္ႏွစ္ၾကီးေသာ ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာ ေတာ္ၾကီးထံမွ အလ်င္ခံယူၾကရပါသည္၊၊

 ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးမွာ သက္ေတာ္(၈၃)ႏွစ္ရွိၿပီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေရၿခားေၿမၿခား တုိင္းတပါးသုိ႔ သတၱိရွိရွိ၊ ဇြဲရွိရွိၿဖင့္၊ ဆင္းရဲပင္ပမ္းခံၿပီး သာသနာေတာ္ ကမၻာ့အဆင့္မွီတုိးတက္ ၿပန္႔ပြားေရးအတြက္၊ ပညာလာေရာက္ သင္ယူေနၾကေသာ ေၿမးတပည့္ သံဃာငယ္မ်ားကိုေတြ႔ရ၍၊ အထူးရြင္လန္း တက္ၾကြ၊ ၀မ္းေၿမာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ဤသီရိလကၤာ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို စတင္စီစဥ္သူမွာ ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးက သူၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးကို ဆရာေတာ္ၾကီးမွ သီရိလကၤာသို႔ ဘုရားဖူးသြားမည္ဟု အသိေပးရာမွ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က သူလည္းလုိက္လုိပါေၾကာင္း ေၿပာလာသည့္အတြက္ “ကိုယ္ေတာ္သာလုိက္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့၊ ကိုယ္ေတာ္က အသစ္စက္စက္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကဆုိေတာ့ တုိ႔ဆင္ၿဖဴေတာ္မွီၿပီး ၾကံစုပ္ရတာေပ့ါဗ်ာ”၊ “ေမ်ာက္ၿပ ဆန္ေတာင္းတယ္”လို႔ေတာ့ ဒီေနရာမွာ မေၿပာလုိပါေၾကာင္း စသည္ၿဖင့္ က်ီစားကလူ ဟာသမ်ားၿဖင့္ ၾသ၀ါဒကိုစတင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါသည္၊၊


သီရိလကၤာေရာက္ ၿမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားမွာ ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ ပညာရည္ၿပည့္၀ေသာ Masterful voice=အသံေတာ္ၾကီးကို နာယူရင္း မ်က္ရည္လည္သည္အထိပင္ ၀မ္းသာေနၾကရသည္၊ ဆရာေတာ္ၾကီးက သူငယ္စဥ္ကပင္ သီရိလကၤာစြယ္ေတာ္ကို လာေရာက္ ဖူးခ်င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယၡဳအသက္(၈၀)ေက်ာ္မွ ဆႏၵၿပည့္၀ေၾကာင္း အားရပါးရမိန္႔ၾကားေတာ္မူပါသည္၊၊

ၾသ၀ါဒခံယူၾကသည့္ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္သံဃာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏အဘိုးအရင္း လာေရာက္ၿပီး အဆုံးအမစကား ေၿပာေနသည္ဟုပင္ အထင္ေရာက္ေနၾကဟန္ ၿငိမ္သက္နာယူၾကပါသည္၊၊ သီရိလကၤာတြင္ အေနၾကာေနၾကသည့္ တခ်ဳိ႔စာသင္သံဃာမ်ားမွာ အမိၿမန္မာၿပည္ကိုပင္ အလြမ္းမ်ား ေၿပေပ်ာက္ၾကရပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးက အရႊန္း အေ၀ သာရဏီယ,ပဋိသာရဏီယ စကားမ်ားၿမင့္ ၾသ၀ါဒကို အားပါးတရ စတင္မိန္႔ၾကားအၿပီး၊ သီရိလကၤာေရာက္ စာသင္သံဃာေတာ္ေလးေတြ အၿခင္းၿခင္း ညီညြတ္ၾကဖုိ႔၊ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ေလးစားၾကဖုိ႔ အေၾကာင္းမ်ားကို၊ ဇာတကပါဠိေတာ္ တိတၱိယဇာတ္တြင္ပါေသာ ခါ၊ ေမ်ာက္၊ ဆင္ တိရစၧာန္ သုံးမ်ဳိးတုိ၏ သာဓကၿဖင့္ ၾသ၀ါဒမိန္႔ေတာ္မူပါသည္၊၊

ဆက္လက္ၿပီး ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးမွ အေ၀းေရာက္ေၿမးတပည့္မ်ားအတြက္ေရာ၊ ေၿမးတပည့္ ေတြကလည္း တပည့္ဒကာ ဒါယိကာမမ်ားအားလည္း ၿပန္လည္ေ၀ငွဖုိ႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး၊ “လုိခ်င္ေပမဲ့ ရရန္ခက္ေသာ ဆုလာဘ္(၄)မ်ဳိး”ကိုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္၊၊

 ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွာ Born teacher ၿဖစ္ေတာ္မူသည့္အတုိင္း သက္တမ္းတေလ်ာက္လုံး စာခ်လာသည့္အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံၿခားတြင္ ပညာသင္ယူေနၾကသည့္ ေၿမးတပည့္မ်ားကို စာခ်သည့္ဟန္မ်ားၿဖင့္ ၾသ၀ါဒမ်ားကို မာန္ပါပါမိန္႔ၾကားေနပုံမွာ မိမိတုိ႔ ငယ္စဥ္က စာသင္တုိက္အသီးသီးတြင္ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေၿခအစုံေရွ႔တြင္ ေန႔၀ါ ည၀ါ၊ စာ၀ါမ်ားလိုက္ခဲ့ရသည့္ မေ၀းေသးသည့္ အတိတ္မွပုံရိပ္မ်ားကိုပင္ ၿမင္ ေယာင္လာမိၾကပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီး မိန္႔ေတာ္မူေသာ လိုခ်င္ေပမဲ့ ရဖုိ႔ခက္ခဲေသာ ဆုလာဘ္ေလးမ်ဳိးဆုိသည္မွာ ---
(၁) ပစၥည္းဥစၥာ ဆုလာဘ္
(၂) အေၿခြအရံ ဆုလာဘ္
(၃) အသက္ရွည္မႈ ဆုလာဘ္
(၄) တမလြန္ဘ၀ အာမခံခ်က္ ဆုလာဘ္၊၊ တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

မွန္ပါသည္၊၊ ပစၥည္းဥစၥာဆုိသည္ကို မႏွစ္သက္၊ မၾကဳိက္၊ မလိုခ်င္ေသာ သူဟူ၍၊ မရွိႏုိင္ပါ၊၊ သို႔ေသာ္ လုိခ်င္ေပမဲ့ အလြယ္တကူရတတ္သလားဆုိေတာ့လဲ မရတတ္ၾကပါ၊၊ တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔ က်ဳိးစားသေလာက္ စီးပြားၿဖစ္ၿပီး၊ တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔မွာ က်ဳိးစားေလေလ ဆင္းရဲေလေလ ၿဖစ္ေနသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ၿမင္ ႏုိင္ပါသည္၊၊

တခ်ဳိ႔မွာ “ကံမခိုင္ေတာ့ သံတုိင္နဲ႔ အိမ္ေဆာက္တာေတာင္ လဲၿပဳိတယ္”ဆုိတာမ်ဳိး၊ “ကံဆုိးမသြားရာ မုိးလုိက္လုိ႔ရြာ”ဆုိေသာ ၿမန္မာဆုိရိုးစကားမွာ ဤသည္ကိုရည္၍ ဆုိလုိဟန္ရွိ ပါသည္၊၊

အေၿခြအရံဆုိသည္မွာလည္း ရရန္ခက္ခဲေသာ ဆုလာဘ္တခုပင္၊၊ တခ်ဳိ့မွာ စီးပြားေတာ့ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာပါ၏၊ အေမြခံသား၊ သၼီးဟူ၍ မထြန္းကား၊၊ အထီးက်န္လြန္းသည့္ ဒဏ္ကိုမခံႏုိင္ ေတာ့သည့္အဆုံး သူတပါး သား၊ သၼီးကို ကိတၱိမသားအၿဖစ္ ေမြးစားမိရာက “၀မ္းနဲ႔ မလြယ္ သားမမယ္”ဆုိသည့္အတုိင္း ကိုယ္ေမြးသည့္ေၿမာက္က ကိုယ့္ၿပန္အေခ်ာက္ခံၾကရေသာ သူမ်ားကို လည္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ၿမင္ႏုိင္ပါသည္၊၊

စီးပြားလည္း ခ်မ္းသာ၊ အေၿခြအရံလည္း ေပါေနေပမဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးစုံ ခံစားေနရၿပီး၊ တေန႔တေန႔ အဂၤလိပ္ေဆး၊ ၿမန္မာေဆး လက္တစ္ဖက္ တစ္ဆုပ္စီေသာက္ေနၾကရေသာ အနာသည္ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားလည္း ရွိသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းက်န္း မာမာၿဖင့္ အသက္ရွည္ရွည္ ေနႏုိင္ေရးမွာ လူတုိင္းလူတုိင္း လုိခ်င္ေပမဲ့ ရခဲေသာ ဆုလာဘ္တစ္ခုပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔ၾကၿပန္ေတာ့လည္း စီးပြားလည္း ၿပည့္စုံ၊ အေၿခြအရံလည္း ေပါမ်ား၊ ဒီဘ၀မွာ သက္တမ္းေစ့ လည္း က်န္းက်န္း မာမာေနရပါ၏၊၊ သက္တမ္းေစ့၍ ဘ၀တစ္ခုဆုံးသည့္အခါ၊ ေသဆုံးသည့္အခါတြင္ မိမိအိမ္တြင္ ၿပန္လည္၍၊ ေခြးႏြားစေသာ နိမ့္က်သည့္၊ တိရစၦာန္ၿပန္ၿဖစ္ၾကရသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသလြန္ၿပီး၊ သုဂတိဟုေခၚေသာ ဘ၀ေကာင္းေကာင္း ၿပည္လင္ ရရွိေရးႏွင့္ ၿမတ္နိဗၺာန္သုိ႔ ဦးတည္ေရးဟာလည္း အလြန္လိုခ်င္ၾကေပမဲ့ အလွန္းေ၀းေသာအရာတစ္ခုပင္ ၿဖစ္သည္၊၊

ဒီေနရာမွာ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ ၾသ၀ါဒ ပထမပိုင္းကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ “လူတုိ႔ရဲ့ဘ၀မွာ အေၿခခံ လုိအပ္ခ်က္ကေလးကအစ အလြယ္တကူ ရရွိတတ္တာမဟုက္ဘူး”ဆုိတဲ့ အသိကိုရရွိႏုိင္ ပါတယ္၊၊ “လုိခ်င္ေပမဲ့ ရရန္ခက္ေသာ ဆုလာဘ္ေလးမ်ဳိး” ထဲမွာ စီးပြားဥစၥာဆုိတဲ့ ပထမအေနနဲ႔ ရရန္ခက္ေသာ ဆုလာဘ္ဆုိတာ ေန႔စဥ္ဘ၀ “စားေရး”ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္၊၊

 ဒုတိယအခ်က္ အေၿခြအရံဆုိတာက “မိသားစုဘ၀ေအာင္ ၿမင္မႈ”ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္၊ တတိယအခ်က္ၿဖစ္တဲ့ အသက္ရွည္ရွည္ေနႏုိင္ေရး ဆုိတာက“က်န္းမာေရးၿပည့္စုံမႈ”ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္၊ ေနာက္ဆုံးၿဖစ္တဲ့ တမလြန္ဘ၀အာမခံခ်က္ ဆုလာဘ္ဆုိတာကေတာ့ အရမ္းကိုေလးနက္သြားပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကမၻာ့ဘာသာေရး အားလုံးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊

ဟုက္ပါတယ္၊ ကမၻာမွာ Religion လုိ႔အမ်ားနားလည္တဲ့ ဘာသာေရးေပါင္း မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ ထင္ရွားတဲ့ ဘာသာၾကီးေတြကေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူစလင္ဘာသာတုိ႔ ၿဖစ္ၾကပါတယ္၊၊ ဘယ္ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမ သင္ၿပခ်က္ကိုလုိက္နာရင္ လက္ရွိဘ၀နဲ႔ အနာဂတ္ဘ၀ ေကာင္းစားေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္ဆုိတာက လူတဦးခ်င္းဆီရဲ့ ဘာသာတရား ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္မႈအေပၚမွာ မူတည္မွာၿဖစ္ပါတယ္၊၊

 ဘာသာတရားတုိင္းမွာ အေကာင္းအဆုိး၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အသီးသီးရွိေနၾကတာမုိ႔ ဘယ္ဘာသာတရားက အေကာင္းဆုံးလုိ ဤအရွင့္ အသိညာဏ္နဲ႔ မေၿပာ၀ံ့ေသးပါဘူး၊၊ စာဖတ္သူကုိယ္တုိင္ စႏွစ္တက်ေလ့လာၿပီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကဖို႔ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊

ပုဂၢလိကသာၿဖစ္တဲ့ အရွင္၏အၿမင္အရေၿပာရလ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဘာသာတရားအားလုံးထဲမွာ ႏူးညံ့မႈ အရွိဆုံးနဲ႔၊ စာေပအေထာက္ အထား၊ သမုိင္းအေထာက္ထား ခုိင္မာတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ေလ့လာမႈ႔အရ ရဲရဲေၿပာ၀့ံပါတယ္၊၊ က်င့္စဥ္အရလည္း အနာဂတ္ဘ၀ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ေသၿခာေပါက္ ေပးႏုိင္တဲ့ဘာသာတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္၊၊ ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးက “လုိခ်င္ေပမဲ့ ရရန္ခက္ေသာ အရာေလးမ်ဳိး”ကို မိန္႔ေတာ္မူအၿပီး၊ ေမာပမ္းသည့္ဟန္ အလ်င္းမၿပေတာ္မူဘဲ ခက္တဲ့အရာကို ရရွိ ေအာင္ ယူနည္းကို ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္၊၊ ရရွိနည္းဆုိတာကေတာ့ ---

(၁) သဒၶါ
(၂) စာဂ
(၃) သီလ
(၄) ပညာ၊ တုိ႔ၿဖစ္ၾကပါတယ္၊၊
ပါဠိစာေပမွာ သဒၶါ, စာရ, သီလ, ပညာ ဆုိတဲ့ Qualities=အရည္အခ်င္းေတြကုိ ေနရာမ်ားစြာမွာ ေတြရပါတယ္၊၊

 ဒီသေဘာတရားေတြ ရင့္က်က္မႈ တုိးတက္မႈအေလ်ာက္ အက်ဳိးဆက္ တုိးတက္မႈ၊ ဆုပ္ယုတ္မႈရွိတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္၊၊
ပါဠိစာေပမွာ အသံုးၿပဳတဲ့ ယထာကၠမနည္းအရ “သဒၶါ”အဆင့္ အတုိင္းအတာတခုအထိ တုိးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ပါတယ္၊၊

 ပတ္၀န္းက်င္အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနၾကတရတဲ့အခါေတြမွာလည္း “ကိုယ့္ဘက္က ေပးဆပ္မႈတခုမွ မၿပဳဘဲ သူမ်ားဆီကခ်ည္း ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔မရတတ္ပါဘူး၊၊” စီးပြားေရးေလာကမွာေတာ့ “ေထာင္ၿမင္ ရာစြန္႔”ဆုိတဲ့ ၿမန္မာဆုိရုိး စကားအတုိင္း၊ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးႏုိင္သူေတြဟာ သန္းၾကြယ္သူေဌးအမည္ကို ရၾကပါတယ္၊၊ ဒါေတြက ေလာကီဘ၀အတြက္ သဒၶါတရားရဲ့ သေဘာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒါေၾကာင့္ “သဒၶါ”သည္ စီးပြားဥစၥာတုိးတက္ဖုိ႔ နည္းလမ္းၿဖစ္ပါတယ္၊၊

စာဂအဆင့္ လိုအပ္တဲ့အတုိင္းတာ တခုအထိ တုိးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အေၿခြအရံေပါ ပါတယ္၊၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ေပါပါတယ္၊ သား သၼီးရတာနာလည္း ထြန္းကားပါတယ္၊၊ ဒီလုိအက်ဳိးဆက္ေတြဟာ ဘုရားေရွ႔မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘုရားပြင့္တဲ့ ေညာင္ပင္ေရွ႔မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ (၃၇)မင္း နတ္ေတြဆီမွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဆုေတာင္း ယၾတာေခ်ယူလို႔ ရတတ္တာေတြ မဟုက္ပါဘူး၊ ကိုယ္တုိင္ေလ့ က်င့္တဲ့ သေဘာတရားအလိုက္သာ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊

 “ေၿခြမွ ရံတယ္” ဆုိတဲ့ ၿမန္မာ စကားပုံရွိပါတယ္၊ “စာဂ”ဆုိတာ စြန္႔၀န္႔တာ၊ စြန္႔ရဲတာကို ေခၚတာပါ၊၊ အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ၾကီးကေတာ့ “တစ တစစြန္႔၀ံ့မွလ်င္ ဘ၀ေနာင္ေႏွာင္း ဆက္တုိင္းေကာင္း၏” လုိ႔ စပ္ဆုိေတာ့မူပါတယ္၊၊ အေၿခြအရံ ေပါမ်ားလုိတယ္ဆုိရင္ “စာဂ”သည္ အေၿခြအရံေပါမ်ားနည္း ၿဖစ္ပါတယ္၊ သား သၼီးရတနာ ရရွိနည္းလည္း ၿဖစ္ပါတယ္၊၊

“သီလ”လိုအပ္တဲ့အဆင့္တခုအထိ တုိးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အသက္ရွည္ပါတယ္၊ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းပါတယ္၊၊ အရွင္၏အေတြ႔အၾကဳံအရ “သားသတ္သမားေတြဟာ ေနာက္ဆုံး သူတို႔သတ္ခဲ့တဲ့ တိရိစၦာန္ေတြလုိ ေအာင္ၿမည္ၿပီး အေသဆုိးတတ္တာကို အၾကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႔ဘူးပါတယ္၊၊ ရပ္ကြက္တကာ လွည့္ပတ္ခိုးယူေနသူေတြဟာလည္း အိမ္ၾကဳိ အိမ္ၾကား၊ လမ္းၾကဳိ လမ္းၾကား၊ ေၿမာင္းၾကဳိ ေၿမာင္းၾကားမွာ သက္တမ္း မေစ့ဘဲ၊ အသက္ေပ်ာက္ရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊၊”

ဒီအၿဖစ္ အပ်က္ေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး “သီလ”ကို အသက္ရွည္ေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း နည္းလမ္းအၿဖစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးက ၾသ၀ါဒမိန္႔တာၿဖစ္ပါတယ္၊၊

ေနာက္ဆုံးၿဖစ္တဲ့ အနာဂတ္ဘ၀လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေအာင္ ေလ့က်င့္ယူရမွာကေတာ့ “ပညာ”ၿဖစ္ပါတယ္၊၊ ပညာဆုိတာမွာလည္း ႏုိင္ငံမ်ဳိးစုံ၊ ေက်ာင္းမ်ဳိးစုံက ဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိး ပညာရပ္သက္သက္ေတြကုိ ဆုိလုိတာ မဟုက္ပါဘူး၊၊

 သတၱ၀ါေတြ နင့္နာပ်က္စီးေစေလာက္တဲ့ လိုခ်င္လြန္းမႈ(ေလာဘ)ေတြကို သတၱ၀ါေတြ အက်ဳိးပြားတုိးေစတဲ့၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေစတဲ့ အၿပဳသေဘာၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေပးတဲ့ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ဳိး၊ ဒီဂရီမ်ဳိး၊၊ သတၱ၀ါေတြ အတုံးလုိက္ အတစ္လုိက္ ေသေက် ပ်က္စီးေစတတ္တဲ့ မုန္းတီးမႈ “ေဒါသ”ကို သတၱ၀ါေတြ သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ေရး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ဖန္တီးေပးတတ္တဲ့ ပညာရပ္ ဒီဂရီမ်ဳိး၊၊ သတၱ၀ါေတြ အသိပညာ အတတ္ပညာ တုံးသြားေအာင္၊ အကန္းကမၻာ အကန္းေလာကကို ၿဖစ္ေစတတ္တဲ့ “ေမာဟ”ကေန အသိပညာ အတတ္ ပညာပြင့္လင္းၿပီး၊ အလင္းေရာင္ကမၻာ အလင္းေရာင္ေလာကကို ယူလာေပးတတ္တဲ့ ပညာရပ္မ်ဳိးကုိသာ ပညာလုိ႔ေခၚရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊


ဒီသေဘာမ်ဳိးပါ၀င္တဲ့ပညာသည္သာ လက္ရွိဘ၀နဲ႔ အနာဂတ္ဘ၀ကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္၊၊(ဆရာေတာ္ၾကီးကေတာ့ “ပညာ”လုိ႔ တလုံးတည္းေၿပာတာပါ၊ စာေရးသူက အဲဒါကို ပေရာ္ဖက္ဆာ သုမနပါလေၿပာတဲ့ သင္ခန္းစာထဲကေန မွီၿငမ္းၿပီး အၾကယ္ေရးတာ ၿဖစ္ပါတယ္) ဒါေၾကာင့္ ပညာကိုအတုိင္းအတာ တခုထိတုိးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အနာဂတ္ဘ၀ ဗရန္းဗတာ မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ၊ အထက္တန္းၾကတဲ့ ဘ၀၊ ေသသပ္လွပတဲ့ ဘ၀ကို ရမွာအမွန္ၿဖစ္ပါတယ္၊၊ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ အလုိအရကေတာ့ ပညာကုိ အထြဋ္ေရာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပြားမ်ား ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဘ၀ပန္းတုိင္ၿဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္၊၊
 
မႏၱေလးၿမဳိ႔ ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံ မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီး အတြင္းက ဆြမ္းစားခန္းမၾကီးထဲမွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတကၠသိုလ္အသီးသီးမွာ ပညာသင္ယူေနၾကတဲ့ ၿမန္မာၿပည္ဖြား စာသင္သံဃာေတာ္ ေၿမးတပည့္မ်ားကို ၾသ၀ါဒမိန္႔ၾကားတဲ့ “ရခဲတဲ့အရာေလးမ်ဳိး”ကို “ရယူပိုင္ဆုိင္နည္း” ၿဖစ္ပါတယ္၊၊

ၾသ၀ါဒႏွစ္ရပ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ---
“စီးပြးဥစၥာ”ကို “သဒၶါ”ၿဖင့္ ရယူႏုိင္ပါတယ္၊
“အေၿခြအရံ”ကို “စာဂ”ၿဖင့္ ရယူႏုိင္ပါတယ္၊
“အသက္ရွည္မႈ”ကို “သီလ”ၿဖင့္ရယူႏုိင္ပါတယ္၊
သုတိဘ၀လုိ႔ေခၚတဲ့ “အနာဂတ္ဘ၀ ေကာင္းေကာင္း”ကိုေတာ့ “ပညာ”ၿဖင့္ ရယူႏုိင္ပါတယ္၊၊

သဒၶါ, စာဂ, သီလ,ပ ညာ,တုိ႔ၿဖင့္ ဘ၀ႏွင့္ သံသရာကို အလွဆင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အက်ဳိးလုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္ၿဖင့္ ဆႏၵၿပဳၿပီး ေပါက္ၿမဳိင္ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ အဆုံးအမ ၿပန္လည္ဖြဲ႔သီမႈ စာတမ္းေလးကို အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္၊၊ ဤအရွင္၏ စာကိုဖတ္ရသူ မဖတ္ရသူ၊အားလုံး ဘ၀နဲ႔ သံသရာကို လွသထက္ လွ၊ ယဥ္သထက္ ယဥ္၊ တင့္သထက္ တင့္ေအာင္၊ အလွဆင္ ခ်ယ္မႈန္းႏုိင္ၾကပါေစ၊၊ ၊၊

အလင္းစက္
(၂၁.၈.၂၀၁၀)

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP