Wednesday, February 2, 2011

မ်က္ေၿဖ၊၊ ၊၊


“ေလာင္စာရန္ၿငိဳး၊ မီးဆက္၍ ပ်ဳိးမည္ေၾကာင့္၊
မိန္းမဆုိးအမုန္း၊ ဒီဘ၀တြင္ ဒီမွ်ႏွင့္ပဲ ဆုံးေစေတာ့”၊၊

“ဤစြယ္စုံကို၊ ေရႊဘုံသူ မွန္ကူသုံးရက္ေတာ္မူေသးလ်င္၊
ရန္သူ၏အစြယ္ကို၊ ေရႊလက္၀ယ္ ဆက္သပါမည္၊
အားရစိတ္ရႊင္၊ ေက်နပ္ေအာင္စီရင္၍၊ ၿပဳခ်င္တုိင္းၿပဳေတာ္မူပါဘုရာ့ဟု၊
ေမာင္မင့္သခင္၊ မုန္းပင္စုိက္ပ်ဳိး၊ ေၿပခ်ိန္တုိင္၍မွ မေၿပႏုိင္၊ ၿငိဳးတတ္သည့္၊
မုဆုိးတပုိင္း မိန္းမရုိင္းၾကီးကို၊ ငါမွာတုိင္းေၿပာပါေလ၊၊” (စေလ ဦးပုည)


လူတို႔၏ဘ၀ကို တုိသည္ဟု ေၿပာလိုက ေၿပာႏုိင္သလုိ၊ ရွည္လ်ားလြန္းသည္ဟု ေၿပာလိုကလည္း ေၿပာႏုိင္ၿပန္သည္၊၊ တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔အတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာလုံးကို မဆုိထားဘိ တစ္ေန႔တာေလးသည္ပင္ ကုန္ခဲသည္ဟုထင္ရသည္၊ ဤသူမ်ားအတြက္ ဘ၀သည္ရွည္လ်ားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ ၾကီးတစ္ခု ၿဖစ္ေပသည္၊၊

တခ်ဳိ႔ၾကၿပန္ေတာ့လည္း ေန႔ေတြ၊ လေတြ၊ ႏွစ္ေတြသည္ မည္သုိ႔မည္ပုံကုန္လြန္သြားသည္ မသိလိုက္ရေအာင္ ပင္ တုိေနၿပန္သည္၊၊ ဤသူမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာသည္ တုိေတာင္းလြန္း သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုေလးမွ် သာ ၿဖစ္ေခ်သည္၊၊

ဘ၀တစ္ခုသည္ တုိေတာင္းသည္ပဲ ေၿပာေၿပာ၊ ရွည္လ်ားသည္ပဲ ဆုိဆုိ၊ ေသၿခာသည္က သံသရာ ဆုိသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ရွည္လ်ားလြန္းေပသည္၊၊ ပါဠိစာေပတြင္ “အိပ္မေပ်ာ္သူအတြက္ ညတာ ရွည္သည္၊ အသိမွားေနသူအတြက္ သံသရာရွည္သည္၊၊”ဟု ဆုိထားသည္ကုိ သတိရမိသည္၊၊

မွန္သည္၊ ဤေရြ႔ဤမွ် ရွည္လ်ားေသာ သံသရာၾကီးအထဲတြင္ လူတုိ႔သည္ တစ္ေနရာမဟုက္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ဘ၀မဟုက္ တစ္ဘ၀တြင္ ဆုံေတြ႔ခဲ့ၾကဘူးမည္ မလြဲေခ်၊၊ ဆုံေတြ႔သည္ဆုိရာတြင္ မိဘႏွင့္ သားသမီးအၿဖစ္ ဆုံေတြ႔ရသည္လည္း ရွိသည္၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအၿဖစ္ ဆုံေတြ႔ရသည္လည္း ရွိသည္၊၊ မိတ္ ေဆြမ်ားအၿဖစ္ ဆုံေတြ႔ရသည္လည္း ရွိသည္၊ ခ်စ္သူမ်ားအၿဖစ္ ဆုံေတြ႔ရသည္လည္း ရွိသည္၊ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအၿဖစ္ ဆုံေတြ႔ရသည္လည္း ရွိသည္၊၊

လူတို႔သည္ မေတြ႔ၾကလ်င္ေကာင္းေကာင္း၊ ေတြ႔မိကာမွ ခ်စ္ခင္မႈ၊ သုိ႔မဟုက္ မုန္းတီးမႈ၊ တစ္မ်ဳိးမ ဟုက္တစ္မ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ၾကရေလသည္၊၊ လူသားတစ္ဦးအတြက္ ဘ၀ဆုိသည္ကလည္း ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ့္ပုံစံႏွင့္ကိုယ္ ေလ်ာက္ေနၾကရကား အၿခားတေယာက္အတြက္ မႏွစ္ၿမဳိ့ဘြယ္၊ မုန္းတီးဘြယ္ၿဖစ္မွန္းမသိ ၿဖစ္ေနတတ္သည္၊၊ အမွန္မွာ မုန္းေစလုိ၍ တမင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းကား မဟုက္၊ ကိုယ့္အေၿခအေန အေလ်ာက္ သင့္ေတာ္သလုိ ၿပဳလုပ္ရမႈသည္ပင္ အၿခားသူတေယာက္အတြက္ မုန္းတီးဖြယ္၊ နာၾကည္းဖြယ္ရာ ၿဖစ္ေနေတာ့သည္၊၊

ပါဠိစာေပတြင္ မၿဖစ္ေၿမာက္သည့္ ရန္ၿငဳိးေလးမွ စတင္ၿပီး၊ ဘ၀မ်ားစြာ လက္စားေၿခၾကေသာ အၿဖစ္အပ်က္ မ်ားစြာကို ေလ့လာရသည္၊၊ အမွန္တကယ္တြင္မူ ရန္ၿငိဳးၿဖင့္ လက္စားေခ်ေသာအခါ မိမိေရာ တစ္ဘက္သူပါ နင့္နာရသည္ကို သတိၿပဳသင့္သည္၊၊

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရန္ၿငဳိးေၿဖေဖ်ာက္နည္း(၅)မ်ဳိးကို အဂၤုတၱရနိကာယ္ ပါဠိေတာ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ စာေပမွာလာေသာ သင္ၾကားခ်က္တုိင္းသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အသုံး၀င္သည္ကား မဟုက္ပါ၊ တခ်ဳိ႔စာေပမွာလာေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ဖတ္၍ေကာင္းသေလာက္ လက္ေတြ႔အေကာင္ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခနည္းသည္ကို သတိၿပဳမိသည္၊၊ အရွင္ ယၡဳတင္ၿပမည့္ ရန္ၿငဳိးေၿဖနည္း(၅) မ်ဳိးသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အမွန္တကယ္ အသုံး၀င္ႏုိင္ပါသည္၊၊

တခ်ဳိ႔သူတုိ႔သည္ တစုံတေယာက္အေပၚ ရန္ၿငဳိးၾကီးၾကီးထားတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ တုိက္ဆုိင္သည့္ အခ်ိန္တုိင္းမွာေရာ၊ မတုိက္ဆုိင္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ထုိသူ၏ပုံရိပ္ကို ၿပန္လည္ၿမင္ေယာင္ၿပီး တႏုံ႔ႏုံ႔ခံစားေနတတ္သည္၊၊ ဤသည္မွာ အမုန္းေၾကာင့္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မေမ့ႏုိင္သည္ကို ေထာက္ဆေသာအားၿဖင့္ အခ်စ္ေၾကာင့္သာ ၿဖစ္ႏုိင္သည္၊၊ မွန္သည္၊၊ ၿမန္မာစကားတြင္ “မစားရသည့္အမဲ သဲႏွင့္ပက္”ဆုိသည့္စကားႏွင့္ “ၿပစ္ရမွာလဲ အဆီတ၀င္း၀င္း၊ စားရမွာလဲ သဲတစ္ရွပ္ရွပ္”ဟူေသာ စကားပုံႏွစ္ခု ရွိသည္၊

ဤစကားမ်ားႏွင့္ “ရန္ၿငဳိး”ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရသည္ အတုိင္းတာတစ္ခုအထိ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္၊၊ ရန္ၿငဳိးၾကီးေသာသူမ်ားသည္ မိမိရန္ၿငဳိးထားေသာသူအေပၚတြင္ အမုန္းသက္သက္ မဟုက္ဘဲ၊ အခ်စ္ႏွင့္အမုန္း ႏွစ္ခုေရာလ်က္ရွိသည္ကို သတိမမူမိဘဲ ရွိေနတတ္သည္၊၊

အမုန္းေၾကာင့္ ထုိသူဒုကၡၿဖစ္ေစခ်င္သည္၊ အခ်စ္ေၾကာင့္ သိပ္ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးၾကီး ၿဖစ္သြားၿပန္လ်င္လည္း တိတ္တိတ္ကေလး မ်က္ရည္က်ေနရတတ္ၿပန္သည္၊၊ သည္လုိအေၿခေနမ်ဳိးတြင္ ရန္ၿငဳိးထားခံရသူထက္ ရန္ၿငဳိးထားသည့္ မိမိကိုယ္တုိင္က ပို၍ခံစားေရသည္ကို ၀န္ခံရေတာ့မည္၊၊ မည္သို႔ဆုိေစ၊ ရန္ၿငဳိးကိုေၿဖာက္ဖ်က္ၿပစ္ႏုိင္ၿခင္းသည္သာ သူတပါးေရာ မိမိပါ အမွန္ေအးခ်မ္းသည့္ စိတ္အစဥ္ႏွင့္၊ ေကာင္းက်ဳိးစီးပြားကို ရေပမည္၊၊

ဂ်ပန္တုိ႔အေပၚ အဂၤလိပ္တုိ႔ မည္မွ်ရက္စက္ခဲ့သည္ကို ဂ်ပန္တုိင္း သိေပသည္၊ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ကိုမုန္းၿပီး၊ ရန္ၿငဳိဖြဲ႔မည့္အစား မဟာမိတ္ဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့သၿဖင့္ ယေန႔ကမၻာတြင္ ဂ်ပန္သည္ လူခ်မ္းသာႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ထိပ္တန္းမွ ေရာက္ရွိေနသည္၊၊ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္လည္း ရန္ၿငဳိးကို လက္ စားေၿခရာမွ တဖက္လူလည္းပ်က္စီး၊ မိမိလည္း ဒုကၡေရာက္ရသည္ကို ေန႔စဥ္နီးပါးမွ် ၿမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိရသည္၊၊

အရွင္တင္ၿပမည့္ ရန္ၿငဳိးေၿဖနည္းငါးမ်ဳိးကို စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး စာဖတ္သူတြင္ ရွိသည့္ရန္ၿငဳိး၊ ရန္စမ်ားကို ေၿဖေဖ်ာက္ႏုိင္မည္ဆုိလ်င္ စိတ္ေအးခ်မ္းၿပီး၊ တုိေတာင္းလွသည့္ လူ႔ဘ၀ေလးသည္လည္း ေနေပ်ာ္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဟုက္သည္၊ အၿဖစ္အစဥ္+အပ်က္အစဥ္မ်ားအၾကားတြင္ ေနေနရသည့္ အတြက္သာ ဘ၀သည္ ရွည္လ်ားလွသည္ထင္ရေသာ္လည္း အမွန္တုိေတာင္းသည့္ ဘ၀ၿဖစ္သည္ကို အရြယ္လြန္ကာမွ ေနာင္တရေနမည့္အစား အခ်ိန္ရွိစဥ္ အရာရာေၿပာင္းလဲၿပဳၿပင္ၿပီး ေနတတ္ခဲ့မည္ဆုိလ်င္ ကိုယ္တုိင္ေရာ၊ ကိုယ့္ကိုခ်စ္ခင္ၾကသည့္သူမ်ားပါ စိတ္ခ်မ္းသာၾကရမည္ကို သတိၿပဳရပါမည္၊၊

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ သင္ၿပထားသည့္ ရန္ၿငဳိးေၿဖနည္း ငါးမ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ခြဲခ်မ္းစိတ္ၿဖာ ေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ၊၊ ရန္ၿငိဳးေၿဖနည္း (၅)မ်ဳိး---
(၁) ခ်စ္လုိက္ပါ၊
(၂) သနားလုိက္ပါ၊
(၃) ေမ့ၿပစ္လုိက္ပါ၊
(၄) သူ႔အေၾကာင္း အေတြးမ၀င္ပါနဲ႔၊
(၅) သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ ရွိပါေစေတာ့၊

“ခ်စ္လုိက္ပါ”
ရန္ၿငဳိးမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္းတြင္ အမုန္းစိတ္သည္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို သိသာသည္၊ မုန္းလြန္းရာက နာၾကည္း၊ နာၾကည္းရာမွ ရက္စက္လုိသည့္ စိတ္ရုိင္းတုိ႔၀င္ေရာက္လာသည္ကုိ ၿမန္မာ ေ၀ါဟာရၿဖင့္ ရန္ၿငဳိးထားသည္ဟု ေခၚရေတာ့သည္၊၊ သည္လုိဆုိလ်င္ ရန္ၿငဳိးကို တုိက္ရုိက္ေၿဖာက္ၿပစ္ ရန္ကား မၿဖစ္ႏုိင္ေပ၊ ရန္ၿငဳိး၏အေၿခခံကို ေတြ႔ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ထုိအေၿခခံအေၾကာင္းရင္း ၿဖစ္တည္မႈကုိ ၿပဳၿပင္လုိက္လ်င္ ရန္ၿငဳိးဟူသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ေၿပေပ်ာက္သြားေတာ့သည္၊၊

ရန္ၿငဳိးေၿဖေဖ်ာက္ရန္ ပထမဆုံးနည္းသည္ ခ်စ္လုိက္ပါဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ တကယ္ေတာ့ မုန္းၿခင္းသည္ အခ်စ္ေၾကာင့္သာ ၿဖစ္ခဲ့ရသည္၊ မခ်စ္သူကို မုန္းရန္မၿဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္၊၊ တခ်ိန္ခ်ိန္က ခ်စ္ခဲ့သည္၊ အလုိမက်ေတာ့ မုန္းသည္၊ ရန္ၿငဳိးထားသည္၊၊ သုိ႔ဆုိလ်င္ ခ်စ္စဥ္က ဘာေၾကာင့္ခ်စ္ ခဲ့သနည္းဆုိသည္ကို ၿပန္လည္စစ္ၾကည့္ရမည္၊၊ ေကာင္းသည့္အရည္အၿခင္းမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ ေကာင္းကြက္မ်ားရွိခဲ့၍သာ လူတေယာက္ႏွင့္ တေယာက္တုိ႔ ခ်စ္ၾကရသည္၊၊ မုန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လည္း ထုိေကာင္းသည့္အရည္အၿခင္းႏွင့္ သူ၏အားသာခ်က္ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ၿပန္လည္ၿမင္ ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္မည္ဆိုလ်င္ ပထမရန္ၿငိဳးေၿဖာက္နည္းကို လိုက္နာရန္ မခက္ခဲေတာ့ေပ၊၊

ထုိသုိ႔မဟုက္မူဘဲ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဟာကြက္မ်ား၊ ဆုိးကြက္မ်ားကိုခ်ည္းသာ ၾကည့္ေနေတာ့မည္ဆုိလ်င္ တစ္ဘ၀တြင္မလုံေလာက္၊ အသေခ်ၤပင္မုန္းေနရေတာ့မည္၊ ရန္ၿငဳိးေတြ ပြားေနရေတာ့မည္၊၊ မိမိတစ္ကုိယ္လုံးတြင္လည္း အမုန္းဓာတ္မ်ားၿပန္႔ႏွံ႔ေနရကား ေမတၱာေခါင္းပါးသည့္ အေၿခသုိ႔ ေရာက္ၿပီး၊ တစုံတေယာက္အေပၚကိုယ္က မုန္းရာက၊ ကိုယ့္ကိုယ္ အမ်ားက၀ုိင္းမုန္းၾကေတာ့သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္သြားရသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုန္းသူအေပၚတြင္ အားသာခဲ့ဘူးသည့္အခ်က္မ်ားကို ၿပန္လည္စုစည္းအမွတ္ ရၿပီး ေမတၱာထားလုိက္မည္ဆိုလ်င္ ရန္ၿငဳိးေၿပေလေတာ့သည္၊၊ ရန္ၿငဳိးေၿပေပ်ာက္ သြားသည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ပင္ပမ္းမႈမ်ား၊ ဖိစီးမႈမ်ား၊ အမုန္းမ်ားေၿပေပ်ာက္ၿပီး ေပါ့ပါးလန္း ဆန္းလာမည္ မလြဲပါေခ်၊၊


“သနားလိုက္ပါ”
ရန္ၿငဳိးေၿဖေဖ်ာက္ရန္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ ဒုတိယလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ သနားလိုက္ပါဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ အၿပင္ပန္းအားၿဖင့္ ဟန္ကိုယ့္ဖုိ႔လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္း အတြင္းပုိင္းအားၿဖင့္မူ သူ႔အပူႏွင့္ သူ ၿဖစ္ေနတတ္သည္၊၊ “ဘ၀တြင္ အသက္တစ္ရာသာ မေနရရွိမည္၊ အမႈတစ္ရာ၊ အပူတစ္ရာကို ရင္ ဆုိင္ေနၾကရသည္”ကို နားလည္ထားသင့္သည္၊၊ ဤသို႔ဆုိလ်င္ သူ႔အပူ၊ သူ႔အမႈကိုမွ အႏုိင္ႏုိင္ ေၿဖရွင္း ေနရသည့္သူမ်ားကို မိမိကပါ ရန္ၿငဳိးထားေနအုံးမည္ဆုိလ်င္ “ေရနစ္သူကို ၀ါးမကူဘဲ၊ ၀ါးႏွင့္ထုိးစိုက္ ရာပင္ က်ေတာ့မည္၊” မည္မွ်ရက္စက္သည့္ စိတ္ထားနည္း ေတြးသင့္သည္၊၊ ထုိသို႔ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို သိၿမင္သေဘာေပါက္ၿပီး လူတိုင္းကို သနားတတ္မည္ဆုိလ်င္ မည္သူ႔အေပၚမွာမွ ရန္ၿငဳိး ထားေတာ့မည္ မဟုက္ေပ၊၊

ၿမတ္စြာဘုရား၏ ၾကီးၾကယ္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားထဲတြင္ “မဟာကရုဏာရွင္”ၿဖစ္သည္ဆုိေသာ ဂုဏ္ရည္တစ္ခု ပါ၀င္သည္၊ “မဟာကရုဏာ”ဆုိသည္မွာ သတၱ၀ါအားလုံး၏ အပူကိုယ္စီ၊ အမႈကိုယ္စီရွိေန တတ္သည့္အၿဖစ္ကို သေဘာေပါက္ၿပီး သနားတတ္သည္ကို ေခၚသည္၊၊ “ဒီလူေတာ့ၿဖင့္ သနားစရာ သတၱ၀ါေလးပါလား”ဟူ၍ ေတြးလိုက္မည္ဆုိလ်င္ သူ႔အေပၚတြင္ ရန္ၿငဳိးမ်ားကုန္ခမ္းၿပီး၊ မိမိေရာ ထုိသူပါ ေအးခ်မ္းၿပီး၊ စိတ္လက္ေပါ့ပါးလာပါေတာ့သည္၊၊

“ေမ့ၿပစ္လိုက္ပါ”
ရန္ၿငဳိးေၿဖာက္ရန္ တတိယနည္းသည္ စိတ္နာဖြယ္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေမ့ၿပစ္လုိက္ဖုိ႔ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ လူသည္ ရံခါမ်ားစြာတြင္ အေပ်ာ္ကိုေတြးသင့္သည့္အစား နာၾကည္းဖြယ္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ ေတြးေတာေနတတ္သည့္အတြက္ နာၾကည္းဖြယ္ ေသးေသးသည္ အၾကီးၾကီးၿဖစ္ လာရသည္၊ မေက်နပ္ခ်က္ေသးေသးေလးသည္ မေက်နပ္ခ်က္ၾကီးၾကီး ၿဖစ္လာရသည္၊၊ သဘာ၀နိ ယာမပုံစံသည္ ထပ္တလဲလဲၿပဳလုပ္၊ ၾကံစည္၊ ေတြးေတာလ်င္ အေသးက အၾကီးၿဖစ္လာတတ္သည္မွာ အေကာင္းဖက္တြင္မွ မဟုက္၊ အဆုိးဖက္တြင္လည္း နည္းတူပင္ၿဖစ္သည္၊၊

ထူးဆန္းသည္မွာ-လူတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္တုိင္းသတိရေနၿခင္းသည္ ဘယ္လုိေၾကာင့္နည္းဟုေမးလ်င္၊ အေၿဖက အရွင္းကေလးပင္ ၿဖစ္သည္၊ ခ်စ္ေနေသး၍ ၿဖစ္သည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊ သံေယာဇဥ္ မကုန္ေသး၍ဟုလည္း ဆုိလိုကဆုိႏုိင္သည္၊၊ မိမိစိတ္ကို မသုံးသပ္ႏုိင္၍သာ မသိၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊

ဘ၀တြင္ၿဖစ္ခဲ့သမွ်ကို အလြယ္ေလးႏွင့္ ေမ့လိုက္လုိ႔ရသလားဟု ေမးလ်င္၊ ရသည္ဟုပင္ ေၿဖရမည္၊၊ လူစိတ္သည္ မေလ့က်င့္၍သာ လိုခ်င္သည့္အေၿခအေန မၿဖစ္ေသးၿခင္း ၿဖစ္သည္၊ လုပ္ယူလ်င္ မရသည့္အရာဟူ၍ မရွိသေလာက္မွ် ရွားပါသည္၊၊ “ေမ့ၿပစ္ၿခင္း”ဟူရာတြင္လည္း ကိုယ့္ရင္ထဲတြင္ သူ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာကိုမွေၿခရာခ်န္မထားေတာ့ၿခင္းကို ဆုိလိုပါသည္၊၊ ရင္ႏွင့္ ႏွလုံးသားဟူသည္က လည္း ေၿခရာမ်ားမ်ားထင္ေနလ်င္ ရႈပ္ေထြးတတ္သည့္ သဘာ၀ရွိၿပန္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလုံးသားရင္ၿပင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစရန္ မုန္းေမ့ဖြယ္၊ နာၾကည္းဖြယ္ရာမ်ားကို ေမ့လိုက္လ်င္ ရန္ၿငဳိးလည္းထားေနဖြယ္ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းသည့္ ဘ၀ကိုပုိင္ဆုိင္ရေတာ့သည္၊၊

“သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ ရွိပါေစေတာ့”
တကယ္ေတာ့ “ကမၼနိယာမ”ဟူသည္မွာ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခု ၿဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိေပ၊ မိမိကိုယ္တုိင္၏ အၿပဳအမူေၾကာင့္သာ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးတုိ႔ ၿဖစ္ရသည္ကို ပညာပါပါၿဖင့္ သိမွတ္ရမည္၊၊ ဤသို႔မသိလ်င္ တစ္ခုခုၿဖစ္လ်င္ ဟုိလူ႔ေၾကာင့္ သည္လူ႔ေၾကာင့္ဟု လႊဲခ်တတ္ၾကသည္၊၊ အမွန္မွာ ဟုိလူ သည္လူေၾကာင့္ၿဖစ္ရသည္ဟူ၍ မရွိဘဲ မိမိလုပ္ခဲ့သည္ကိုသာ မိမိၿပန္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ ဘ၀အက်ဳိး ေပးဆုိသည္မွာ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ ၿဖစ္တတ္ၿပီး၊ ကိုယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္သာၿဖစ္ရပါသည္၊၊

လူဘ၀တြင္ မိမိစုိက္ပ်ဳိးသည့္အပင္မွ အပြင့္ အရြက္ အသီးကို မိမိစားရသည္မွာ သဘာ၀ပင္ ၿဖစ္သည္၊၊ ခက္သည္မွာ လူသားသည္ လွည့္ခ်က္တတ္သည့္အက်င့္ကို ေမြးရာပါ ပညာတစ္ခုအၿဖစ္တတ္လာ ၾကၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္၊၊ အေကာင္းၿဖစ္လာလ်င္ ကိုယ့္ေၾကာင့္၊ မေကာင္းတာၿဖစ္လာလ်င္ သူမ်ား ေၾကာင့္ဟု လွည့္ခ်တတ္သည့္ ပညာကုိ မသင္ေပးရမဲ့၊ တကၠသိုလ္တက္စရာမလိုဘဲ တတ္လာသည့္ အၿမင့္စားသတၱ၀ါသည္ လူၿဖစ္သည္၊၊

လူတို႔သည္ “ကမၼနိယာမ”သေဘာအရ သူ႔အၿပဳအမူႏွင့္သူ သြားလာ က်င္လည္ေနရသည့္သတၱ၀ါ ၿဖစ္သည္၊၊ ၿပဳသမွ်ေကာင္းေမြ ဆုိးေမြကို လူတုိင္းမလြဲမေသြ ခံစားၾကရပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကာင္း သည့္လူတေယာက္ကို မိမိကရန္ၿငဳိးထားၿပီး လက္စားေၿခေနလ်င္ မိမိသာ ကံတူအက်ဳိးေပးခံရေတာ့မည္၊ တစ္ဖက္သူမွာ မိမိေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးကိုခံစားရမည္မဟုက္ဘဲ၊ သူ႔အၿပဳအမူအေလ်ာက္ သူခံစားရမည္ကို သိရေပမည္၊၊ ဤၿဖစ္စဥ္ကိုသာ မသိလ်င္ “သူမ်ားဓားခုပ္ရာကုိ လက္၀င္လ်ဳိသည္”ဆုိသည့္ ၿမန္မာစကားကဲ့သုိ႔ ၿဖစ္ေတာ့သည္၊၊

ထုိ႔သို႔မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းမ်ားကို သေဘာက်ၿပီး၊ ရန္ၿပဳခဲ့ဘူးသူမ်ားကို ရန္ၿငဳိးထားေနမည့္အစား သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ၊ သူ႔အက်ဳိးေပးႏွင့္သူသာ ရွိပါေစေတာ့ဟု ႏွလုံးသြင္းႏုိင္မည္ဆုိလ်င္ မိမိစိတ္ ခ်မ္းသာၿပီး၊ ေအးၿငိမ္းသည့္ႏွလုံးသားကို အသက္သြင္းႏုိင္ပါမည္၊၊

“အလင္း စက္”စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ ရန္ၿငဳိးေၿဖနည္း(၅)မ်ဳိး စာတမ္းကိုေရးသားမႈ ဤတြင္ ၿပည့္စုံပါၿပီ၊ စာဖတ္သူမ်ား ေအးၿငိမ္းေသာ ဘ၀၊ သာယာေသာ ဘ၀၊ စိတ္လက္ေပါ့ပါးေသာ ဘ၀ကို အၿငဳိးေတး ကင္းစြာၿဖင့္ ရရွိၿဖတ္သန္းႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵၿပဳလိုက္ပါသည္၊၊


အရွင္ေက၀လ(အလင္း စက္)
ဘာ၀နာ၀ိဟာရ-သီရိလကၤာ
(၂.၂.၂၀၁၁)

2 comments:

အနမ္း February 3, 2011 at 8:05 AM  

အႏွစ္သာရရွိတဲ့ပိုစ့္ေလးပါပဲ..
ကူးယူသြားပါတယ္..
ေက်းဇူးပါ..

ၾကည္ျဖဴပိုင္ February 9, 2011 at 7:25 AM  

စာသားေလးေတြမွာမွတ္သားစရာေလးေတြပါပဲ
လင့္ခ္ခ်ိတ္ခြင့္ျပဳပါ :)

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP