Wednesday, October 27, 2010

သတိပ႒ာန္ မိတ္ဆက္၊၊ ၊၊မိုးလင္း လာတယ္၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ နံနက္က္စာ စား၊ အလုပ္သြား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္၊ ညေနစာ စား၊ ည အိပ္၊ ………………….......၊
မုိးလင္း လာတယ္၊ မ်က္ႏွစ္သစ္၊ နံနက္က္စာ စား၊ အလုပ္သြား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္၊ ညေနစာ စား၊ ည အိပ္၊ …………………ဒါက ေန႔စဥ္ ဘ၀သံသရာ၊၊

ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာတယ္၊ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အၿပဳ အစုကို ခံယူရတယ္၊ ေက်ာင္းတက္တယ္၊ မိသားစုဘ၀ကို တည္ေထာင္တယ္၊ ေသဆုံးတယ္၊…………………၊
ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားလာတယ္၊ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အၿပဳ အစုကို ခံယူရတယ္၊ ေက်ာင္းတက္တယ္၊ မိသားစုဘ၀ကို တည္ေထာင္တယ္၊ ေသဆုံးတယ္၊ ဒါက ဘ၀တစ္ခုတုိင္းရဲ့ သံသရာ၊၊

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ဆင္ၿခင္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ လူတုိ႔၏ဘ၀သည္ ထူး၍မၿခားနားသည္ကုိ သိႏုိင္သည္၊၊ ရုိးစင္းသည့္ ဤဘ၀ေလးထဲမွာပင္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လူတုိ႔ေန႔စဥ္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္၊၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္၍ ဘ၀ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ရွိသလုိ၊ အခက္ အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား အၾကားတြင္ မရုံးသာ မဖယ္သာဘဲ ဘ၀ကိုအရႈံးႏွင့္ အဆုံးသတ္ သြားရသူမ်ားလည္း ရွိသည္၊၊

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္သုိ႔ တက္ေရာက္သၿဖင့္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔ ရသည္၊ ပညာတတ္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳ ခံလာရသည္၊၊ အလုပ္ လုပ္သၿဖင့္ ေငြေၾကး အၿမတ္အစြန္းကို ရသည္၊ ခ်မ္းသာသူအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳခံလာရသည္၊ ဘ၀ေနသာ ထုိင္သာရွိလာသည္၊၊ ခက္သည္က ရလာသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔သည္ ရံခါမ်ားစြာတြင္ လုိခ်င္လြန္းသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြက္လပ္ကို ၿဖည့္ဆည္း မေပးႏုိင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ ရလာသည့္ စီးပြားဥစၥာကလည္း ထုိးနည္း လည္းေကာင္းပင္၊ လုိခ်င္လြန္းသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္၊၊

ဤသုိ႔ဆုိလ်င္ အမ်ားတကာ ထင္ၿမင္ယူဆေနၾကသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္ စီးပြားဥစၥာတုိ႔သည္ ဘ၀၏လိုအပ္ ခ်က္အားလုံးကို အၿပည့္အစုံ အေၿဖမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္၊၊ ပညာတတ္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳ ထားသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္၊ စီးပြားဥစၥာဆုိသည္ကလည္း ဘ၀တြင္မရွိ၍ မၿဖစ္ၿပန္၊၊ ဤသုိ႔ဆုိလ်င္ ဘ၀ၿပႆနာကို အၿပည့္အ၀အေၿဖေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေနာက္ထပ္တစ္စုံတရာကို ရွာၾကည့္သင့္ေသးသည္၊၊

အရွင္အေနၿဖင့္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို လူ႔ဘ၀၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကို အေၿဖရွာရန္ အေကာင္းဆုံး က်င့္စဥ္တစ္ခုဟု ၿမင္သည္၊၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္ဆုိရာတြင္ အထီးက်န္မႈ၊ စိတ္ရႈပ္ေထြး ေနာက္က်ိမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ မတင္းတိမ္ႏုိင္မႈ၊ အလုိစိတ္မ်ား မ်ားၿပားလာမႈ၊ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈ၊ မႏွစ္သက္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ နာက်ဥ္းမႈစသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္၊၊ ဤသတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဒီဃနိကာယ္၊ မဟာ၀ဂၢပါဠိတြင္ မဟာသတိပဌာနသုတ္ အမည္ၿဖင့္ ေဟာၾကား ထားပါသည္၊၊ ဘုရားရွင္သည္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို မသင္ၿပမွီ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံး ေသာအားၿဖင့္ အက်ဳိး(၅)မ်ဳိးကို အရင္ညြန္ၿပထားသည္၊၊

(၁) သန္႔ရွင္းသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ရေစတတ္သည္၊၊
(၂) ပူေဆြးမႈ၊ ငိုေၾကြးမႈကို ၿပီးဆုံးေစတတ္သည္၊
(၃) ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈကို ရပ္တန္႔ေစတတ္သည္၊
(၄) မွန္ကန္ တိက်သည့္ ပညာကို ရေစတတ္သည္၊
(၅) နိဗၺာန္ကို ရေစတတ္သည္၊


အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္ အက်ဳိးငါးမ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ၊၊ လူတုိ႔၏စိတ္သည္ ပင္ကိုယ္မူလအားၿဖင့္ ပု၀ါအၿဖဴေလးမ်ားႏွင့္ တူသည္၊ အလြန္ၿဖဴစင္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ အၿဖဴေရာင္၏ သဘာ၀အတုိင္း အညစ္အေၾကးစြန္းထင္းရန္ လြယ္ကူသည္၊၊ လူတုိ႔၏စိတ္သည္လည္း အမွားတစ္ခုမွ စတင္ၿပီး၊ မ်ားစြာမေရတြက္ႏုိင္ေသာ အမွားမ်ားကို သိ၍ၿဖစ္ေစ၊ မသိလုိက္ဘဲ ၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေနတတ္သည္၊ ဤအမွားမ်ားကပင္ လူသား၏စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကို အေရာင္မ်ဳိးစုံေအာင္ ေရးခ်ယ္သြားေတာ့သည္၊၊

အၿဖဴေရာင္ စိတ္အၿဖစ္မွ အေရာင္မ်ဳိးစံုစြန္းထင္းသည့္ ဘ၀ကိုပိုင္ဆုိင္လာရေသာ လူသားသည္ မိမိ၏ မၿဖဴစင္ေတာ့သည့္ အၿဖစ္ကို မိမိဘာသာသိေနၿပီး၊ ကိုယ့္ဘ၀ကို မသတီေတာ့သည့္ အေၿခအေနမ်ား ၿဖစ္လာသည္၊၊ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ အညစ္အေၾကး စြန္းထင္းေနသည့္ လူသား၏ စိတ္အစဥ္ကို သန္႔ရွင္းေစတတ္သည္ဟု ပါဠိမွတ္တမ္းတြင္ ေလ့လာရသည္၊၊ ပါဠိစာေပတြင္ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “သတၱာနံ ၀ိသုဒၶိယာ”ဟု ေတြ႔ရသည္၊၊

ၿမန္မာစကားတြင္“အပူရုပ္ကို ဟန္လုပ္ေနရသည္”ဟူေသာ စကားတစ္ခုရွိသည္၊ မွန္သည္၊၊ လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀တြင္ အေပ်ာ္ဆုိသည္ထက္ ပူပင္စရာမ်ားကသာ တေန႔ထက္ တေန႔ တုိးလာေနသည္၊၊ စိတ္ႏွလုံးတြင္ ပူလြန္းသည့္ ဒဏ္ကို မခံမရက္ႏုိင္သည့္အခါ မ်က္၀န္းအိမ္မွ မ်က္ေရစမ်ားအၿဖစ္ က်လာရေတာ့သည္၊၊ လူေရွ႔သူေရွ႔ ခ်မၿပရဲသည့္ ထုိမ်က္ေရစမ်ားတုိ႔သည္ အိပ္စက္ရာ ေခါင္းအုံး ထက္တြင္ စုပုံကုန္ေတာ့သည္၊၊
တခ်ဳိ႔က အပူရုပ္ကို ဟန္လုပ္ၿပီး ၿပရဲေသးသည္၊ အပူရုပ္ကို ဟန္ေသာ္မွ လုပ္၍ မၿပရဲေသာသူတုိ႔သည္ မိမိအပူရုပ္ကို လူၿမင္မခံ၀ံ့ေတာ့ဘဲ အခန္းေအာင္းသမားဘ၀သုိ႔ပင္ ေရာက္ေနၾကရၿပန္သည္၊၊ သတိ ပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ထုိအပူရုပ္မ်ားကို ၾကည္လင္လာေစတတ္ၿပီး၊ သုတ္ေပးမည့္သူမရွိသည့္ မ်က္ေရစ မ်ားကိုလည္း ထာ၀ရခမ္းေၿခာက္သြားေစတတ္သည္ဟု မဟာသတိပဌာနသုတ္ ပါဠိမူရင္း တြင္ ေလ့ လာရပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “ေသာက ပရိေဒ၀ါနံ သမတိကၠမာယ”ဟု မူရင္းပါဠိတြင္ ေလ့လာ ႏုိင္သည္၊၊

လူတုိ႔၏ဘ၀တြင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရေသာအခ်ိန္ထက္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲေနရေသာ အခ်ိန္က ပိုမ်ားေၾကာင္း ေန႔စဥ္ဘ၀ၿဖတ္သန္းမႈမ်ားက သက္ေသၿပဳေနသည္၊၊ ဆင္းရဲဆုိရာတြင္ တခါတရံ မရွိ၍ ဆင္းရဲသည္၊ တခါတရံ ရွိ၍ ဆင္းရဲသည္၊ မည္သည့္ ဆင္းရဲမွ် ခ်ဳိသည္မရွိ၊ ခါးသက္ သည္သာ၊၊ မရွိသည့္ ဆင္းရဲဒဏ္ကို ေက်ာ္လြန္ခ်င္လြန္း၍ မရုိးမသား စီးပြားရွာမိရာမွ နာမည္ပ်က္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ရုံမွ်မက ေထာင္တြင္ဘ၀ဆုံးရသူမ်ားလည္း ရွိသည္၊၊ ရွိသည့္ဒဏ္ကို မခံႏုိင္၍ အိပ္ေဆး မ်ားစြာေသာက္ၿပီး ဘ၀အဆုံးသတ္ၾကသည့္ ဘီလ်ံနာ၊ မီလ်ံနာသူေဌးၾကီးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ suicide လုပ္ၾကေသာ ဓနရွင္ၾကီးအေၾကာင္းကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကားသိေနရၿပန္သည္၊၊ သုိ႔ဆုိလ်င္ ရွိၿခင္းေရာ မရွိၿခင္းပါ ဆင္းရဲမ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္၊၊
သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ရွိဆင္းရဲႏွင့္ မရွိဆင္းရဲႏွစ္မ်ဳိးမွ ေက်ာ္လြန္ေစတတ္ၿပီး ပကတိခ်မ္းသာ အစစ္ကို ရေစတတ္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို ပါဠိမူရင္းတြင္“ဒုကၡ သမတိကၠမာယ”ဟု ေတြ႔ရပါသည္၊၊

လူဟူသည္ ဘ၀တြင္ အသက္ႏွင့္လူလုပ္သည္ဆုိသည္ထက္ အခ်ိန္မ်ားစြာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာၿဖင့္ လူလုပ္ေနၾကရသည္၊၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာကို ပ်က္စီးေစသည့္ အေၿပာအဆုိ အၿပဳအမူမ်ားကို ထိပ္တုိက္ခံရ ေသာအခါ အမ်က္ထြက္ၿခင္း၊ စိတ္အတြင္း မခံမရက္ႏုိင္ၿဖစ္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာရသည္၊၊ လက္စားေခ်သည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ေသာ အမ်က္ထြက္မႈ၊ လက္စားေခ်ခြင့္မရေသာ စိတ္အတြင္းတြင္ တႏုံ႔ႏုံ႔ခံ စားရမႈမ်ားသည္လည္း လူသားတုိ႔တြင္ ခံစားေနၾကရသည္၊၊ ဤစိတ္အေၿခအေနမ်ားသည္ တဘက္သူကိုထက္ ခံစားေနရသည့္ မိမိကို အရင္ေလာင္ကြ်မ္းေစသည္၊၊ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ ထုိစိတ္မခံ မရက္ႏုိင္ၿဖစ္မႈ မ်ားကို ၿငိမ္းေအးေစတတ္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “ေဒါမနႆာနံ သမတိကၠမာယ” ဟုေတြ႔ရ ပါသည္၊၊

တကယ္ စစ္မွန္သည့္ ပညာကို တတ္သြားၾကသည့္ အရိယာမ်ားမွာ သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ႏွိမ္ခ်သည္ထက္ ႏွိမ္ခ်ၿပီး ေနသြားၾကသည္ကို ပါဠိစာေပေနရာမ်ားစြာတြင္ ေလ့လာရသည္၊၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔လည္း အလြန္နည္းသြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ ယေန႔ေခတ္ ပညာတတ္ဆုိသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဘ၀ကို ထည္၀ါသည္ထက္ ထည္၀ါေအာင္ ေနၿပတတ္ၾကသည္၊၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔လည္း သာမာန္လူတုိ႔ထက္ ပိုမ်ားေနဟန္ ေတြ႔ရၿပန္သည္၊၊ ဤအေၿခအေနတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ အထီးက်န္ဆန္လြန္းသည့္ ဘ၀သို႔ေရာက္ၾကရေသာ ပညာတတ္ဆုိသူမ်ားစြာကို လည္း ေတြ႔ရေသးသည္၊၊ မွန္ကန္သည့္ ပညာတတ္တုိ႔၏ သေဘာထားကို မပုိင္ဆုိင္ေသးေၾကာင္း သက္ေသၿပဳေသာ အေၿခအေန တစ္ရပ္ၿဖစ္သည္၊၊
သတိပဌာန္က်င့္စဥ္သည္ မာန္မာနကင္းၿပီး၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔နည္းပါးေသာ ပညာကို တတ္ေစတတ္သည့္ သတၱိရွိသည္ဟုလည္း ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို ပါဠိမူရင္းတြင္“ၪာယႆ အဓိဂမာယ”ဟုေတြ႔ရသည္၊၊

ဘာသာတရား(Religion)တုိင္းတြင္ ပန္းတုိင္ရွိၾကသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတုိင္မွာ နိဗၺာန္ၿဖစ္သည္၊၊ နိဗၺာန္ မည္မွ် ခ်မ္းသာသည္၊ ေအးခ်မ္းသည္၊ မည္မွ်ေကာင္းသည္႔ အရသာၿဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္တင္ေနရလ်င္ ေရႊဖလားကို ေငြအနားကြပ္သကဲ့သို႔သာ ၿဖစ္ေခ်ေတာ့မည္၊၊ သာမန္ဘ၀ ပန္းတုိင္ေလးမ်ားပင္ ရရွိသူကို မည္မွ်ခ်မ္းသာေစေၾကာင္း ေက်နပ္အားရေစေၾကာင္း ရဖူးသူတုိင္း သိၾကသည္၊၊ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာကို အကၡရာေ၀ါဟာရၿဖင့္ ေဖာ္ၿပ၍ မၿဖစ္ႏုိင္ေခ်၊၊ ဤမွ် ၿပည့္စုံသည့္ နိဗၺာန္ဟူေသာ ဘ၀ပန္းတုိင္ကိုလည္း သတိပဌာန္က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံးၿခင္းက ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိပါသည္၊၊ ဤေဖာ္ၿပခ်က္ကို “နိဗၺာနႆ သစၧိကရိယာယ”ဟု သင္ၿပထားပါ သည္၊၊

အရွင္ သတိပဌာန္က်င့္စဥ္အက်ဳိးမ်ားကို ဤမွ်အေလးအနက္ တင္ၿပလာသည္မွာ လူတုိင္း သတိ ပဌာန္အက်င့္ကို က်င့္သုံးေစခ်င္၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ဘာသာအယူ ေၿပာင္းေနစရာ မလိုဘဲ ဘာသာတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ေသာ က်င့္စဥ္ၿဖစ္ၿပီး၊ အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေသာ အက်င့္ၿဖစ္သည္၊၊ သတိပဌာန္အေလ့အက်င့္ ရွိေသာသူမ်ားသည္ ၿပႆနာအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆုိင္ေၿဖရွင္းရာတြင္လည္း သာမန္လူတုိ႔ထက္ တည္ၿငိမ္၊ ေအးေဆးသည္ကို အေတြ႔အၾကဳံအရ သိရပါသည္၊၊

လူတို႔၏ ဘ၀တြင္ စီးပြားဥစၥာလုိအပ္သည္၊
ပညာတတ္ဟု အသိမွတ္ၿပဳသည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတုိ႔ လုိအပ္သည္၊
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿပည့္စုံမႈအတြက္ သတိပဌာန္ လုိအပ္သည္၊၊

သတိပဌာန္အက်င့္ဟု ဆုိသၿဖင့္ လူသူမနီးသည့္ ေတာၾကီး ၿမက္မည္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း သစ္ပင္ေအာက္တြင္ က်င့္သုံးရသည့္ က်င့္စဥ္တစ္ခုဟု မထင္ေစလုိပါ၊ လူအသြင္ကို ခြာၿပီး ရေသ့ ရဟန္းအသြင္ေၿပာင္းၿပီးမွ က်င့္လုိ႔ရသည့္ အက်င့္ဟုလည္း မထင္မွတ္ေစလုိပါ၊ ယၡဳလက္ရွိအသြင္ၿဖင့္ ေန႔စဥ္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရင္း က်င့္သုံး၍ရေသာ အက်င့္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

သတိပဌာန္ မိတ္ဆက္သည္ ဤမွ်ၿဖင့္ ၿပည့္စုံၿပီဟု ထင္ပါသည္၊၊ အရွင္၏ ဤစာတမ္းမွာ သတိပဌာန္ အက်င့္ကို စာဖတ္သူတုိ႔ က်င့္သုံးေစခ်င္၍ မိတ္ဆက္ရုံမွ် ၿဖစ္ပါသည္၊ သတိပဌာန္က်င့္သုံးနည္း အၿပည့္အစုံကို တင္ၿပရန္ မဟုက္ပါ၊၊ က်င့္သုံးနည္းမ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာၿပန္ စာအုပ္၊ ၿမန္မာ စာအုပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္၊ ထုိထုိ ဆရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ သင္ၿပထားသည့္ ရုပ္/သံဖုိင္ မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္၊၊ ရွာေဖြ ေလ့လာၿပီး က်င့္သုံးၾကရန္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

သတိပဌာန္အက်င့္၏ အက်ဳိးအားလုံးကို စကားတစ္လုံးတည္းၿဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရလ်င္ “စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္”ဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဘ၀ဟူသည္ကလည္း ကုိယ္ကာယ ခ်မ္းသာ ေနကာမွ်ၿဖင့္ မၿပည့္စံု၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားပါ ခ်မ္းသာ ေအးခ်မ္းေနကာမွ အၿပီးတုိင္ ၿပည့္စုံသည္၊၊ ကိုယ္ကာယ ခ်မ္းသာမႈအတြက္ စီးပြားဥစၥာႏွင့္ ပညာတတ္ အသိမွတ္ၿပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားက တာ၀န္ယူၾကေပမည္၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿပည့္စုံမႈအတြက္မူ သတိပဌာန္အက်င့္က အာမခံေပးႏုိင္ေၾကာင္း တင္ၿပလုိက္ပါသည္၊၊

“အလင္း စက္”စာဖတ္သူမ်ားေရာ“အလင္း စက္”စာကို မဖတ္သူမ်ားပါ၊ ကိုယ္ကာယေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစ…………..၊၊

အလင္း စက္
(၂၇.၁၀.၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို႔....

Wednesday, October 20, 2010

ဘ၀မွ အႏွစ္ကို ရွာေဖြၿခင္း၊၊ ၊၊တေန႔က မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေလၾကမ္းမ်ားပါ တုိက္ခတ္သည္၊၊ အရွင္ အခန္းၿပတင္းမွေနၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို အကဲခပ္ေနမိသည္၊၊ ေလဒဏ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ သစ္ပင္ၾကီးငယ္မ်ားစြာ ၿပဳိလဲကုန္သည္၊၊ တခ်ဳိ႔သစ္ပင္ၾကီးမ်ားမွာ အၿမစ္မွၿပဳိလဲၿပီး၊ တခ်ဳိ႔သစ္ပင္မ်ားမွာ အကိုင္းမွ ပ်တ္က်ဳိးကုန္သည္၊၊
နာရီအတန္ၾကာ မုိးႏွင့္ေလၾကမ္းမ်ား တုိက္ခတ္အၿပီး ၿပန္လည္၍ ရာသီဥတုသာယာ ၾကည္လင္လာ ေသာအခါ လဲၿပဳိေနေသာ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ က်ဳိးက်ေနေသာ သစ္ကိုင္းမ်ားကို အရွင္သြားၾကည့္မိသည္၊၊ လဲက်ေနေသာ အခ်ဳိ႔သစ္ပင္မ်ားမွာ ပင္စည္အေတာ္ၾကီးသည္ကို သတိၿပဳမိသည္၊ ဤမွ်ေလဒဏ္ေလး ကို သည္အပင္ၾကီး ဘာလုိ႔မခံနုိင္ပါလိမ့္….၊၊ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ လဲမေယာင္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကို တဖန္ၾကည့္မိၿပန္သည္၊၊ ပင္စည္သိပ္မၾကီးသည့္ သည္အပင္ေတြၾကေတာ့ ဘာလုိ႔ေလဒဏ္တြင္ မလဲၿပဳိပါလိမ့္….၊၊ အေတြးေလးမ်ား ၀င္လာမိသည္၊၊

ခဏၾကာေသာအခါ သစ္ပင္အလဲ အၿပဳိ၊ အက်ဳိး၊ အပဲ့မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လူအမ်ားေရာက္ လာၿပီး၊ ခုပ္သူ ခုတ္၊ လႊၿဖင့္ ၿဖတ္သူ ၿဖတ္၊ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္၊၊ လဲက်ေနသည့္ အပင္အၾကီး တစ္ပင္ကို လူႏွစ္ေယာက္က အေပၚမွဖိထုိင္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္က ဟုိဘက္သည္ဘက္ လႊအၾကီးစားၿဖင့္ တုိက္ၿဖတ္ ေနၾကသည္၊၊ အရွင္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ သစ္တုံးၾကီးအတြင္းမွ လႊစာမ်ား တဖြားဖြား ထြက္က်လာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊

လႊစာမ်ားကို လက္ၿဖင့္ယူၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ေသာအခါ လႊစာမ်ားမွာ မာေက်ာေနသည့္ အေတြ႔ကို မၿပဘဲ၊ ဖြာေနသည့္အေတြ႔ကိုသာ ၿပသည္၊၊ လႊဆြဲေနသည့္ သီရိလကၤာသား ဒကာေလးက “ဦးဇင္း ဒီအပင္ၾကီးက သစ္ပြပင္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏွစ္မပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊဆြဲရတာလြယ္ကူေၾကာင္း ေၿပာၿပသည္၊၊”
သစ္ပင္အလဲမ်ားႏွင့္ အၾကဳိးအပဲ့မ်ားကို သန္႔ရွင္း၍ ၿပီးသြားသည္၊၊ ယုိင္နဲ႔နဲ႔ လဲမေယာင္ႏွင့္ မလဲဘဲက်န္ေနသည့္ အပင္ခပ္လတ္လတ္မ်ားကို လူႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ခန္႔က ၀ုိင္းၿပီးမတ္ထူ ေနၾကၿပီး အလုပ္သမားမ်ား အနားယူၾကေတာ့သည္၊၊ “ဒကာေလး ဒီအပင္ေတြကလည္း ယုိင္ေနတာဆုိေတာ့ ၾကည့္လုိ႔မေကာင္းေတာ့ပါဘူး၊ လႊနဲ႔မၿဖတ္ၾကဘူးလားဗ်”လုိ႔ အရွင္က ေမးလုိက္သည္၊၊ “အရွင္ဘုရား မလုပ္နဲ႔၊ ဒီအပင္ေတြက ယုိင္သာ ယုိင္တာ ဘယ္ေတာ့မွ မလဲဘူး၊ သူတုိ႔ရဲ့ အခြံပါးပါး ေလးေတြကလြဲရင္ တပင္လုံးက အႏွစ္ေတြခ်ည္းပဲ ဘုရား၊၊”

အရွင္ အခန္းတြင္းၿပန္၀င္ၿပီး စာေရးစားပြဲတြင္ ထုိင္လုိက္သည္၊ အႏွစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္း တစ္ပုဒ္ေရး ခ်င္ေနတာ Sources ရွာမရ ၿဖစ္ေနတာ၊ အခုမွရသည္၊၊ သုံးဆယ္မၿပည့္ေသးသည့္ အရွင့္အသက္ အရြယ္မွာ သိပ္ၾကီးလွသည္ မဟုက္ေသး၊ အရွင္ႏွင့္ ငယ္စဥ္က အတူကစားခဲ့သည့္ ကစားေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မ်က္စိထဲၿပန္ၿမင္ၾကည့္မိသည္၊ ဤမွ်တုိေတာင္းသည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာပင္တခ်ဳိ႔က လူေလာကမွ အၿပီးအပိုင္ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီ၊ တခ်ဳိ႔က မိသားစုဘ၀တြင္ ေရာက္ေနၾကၿပီ၊ တခ်ဳိ႔လည္း ေယာင္လည္လည္ ၿဖစ္ေနၾကၿပန္သည္၊၊

ဘ၀တစ္ခုကို ေရရွည္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း အေတြ႔အၾကဳံမ်ားက သင္ၿပ ထားသည္၊၊ ဘ၀ကို ထိပ္တန္းက်က် ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ဘာေတြလုိအပ္ပါလိမ့္…၊၊ အေၿဖက သိပ္အခက္ ၾကီး မဟုက္၊ “အႏွစ္ရွိဖုိ႔ လုိအပ္သည္”ဟုၿဖစ္သည္၊၊ ဟုတ္သည္၊၊ ဘ၀တစ္ခုခိုင္မာဖုိ႔ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ရွိဖုိ႔ အႏွစ္လုိအပ္သည္၊၊ အႏွစ္မပါေသာ ဘ၀သည္ အႏွစ္မပါသည့္ သစ္ပင္ပမာ သဘာ၀၏ဒဏ္၊ ေလာက၏ဒဏ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ အလြယ္တကူ လဲၿပဳိႏုိင္သည္၊၊

ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ စားရဖုိ႔အတြက္ ဟင္းအႏွစ္က်ေအာင္ ခ်က္ၿပဳတ္တတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း အိမ္ရွင္မမ်ား သိၾကသည္၊၊ မွန္သည္၊ ဘ၀တစ္ခု တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ေလးေလးနက္နက္ ၿဖစ္ဖုိ႔လည္း အႏွစ္လုိအပ္သည္၊၊ ပါဠိစာေပတြင္ ဘ၀၏အႏွစ္ ခုႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေလ့လာရသည္၊၊ ဘုရားေဟာ စာေပၿဖစ္၍ မွန္သည္ဟုပင္ ေၿပာရေတာ့မည္၊၊ အရွင္၏ အၿမင္အရ ဘ၀အႏွစ္ကို သုံးမ်ဳိးရွိသည္ဟု သုံးသပ္မိသည္၊၊ ဤသုံးမ်ဳိး ပိုင္ဆုိင္ထားလ်င္ အႏွစ္ၿပည့္၀သူ၊ ဘ၀တစ္ခု အေၿခက်သူဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည္ဟု ၿမင္မိသည္၊၊ အရွင္သုံးသပ္မိသည့္ ဘ၀အႏွစ္ သုံးမ်ဳိးမွာ---
(၁) ပညာ၊
(၂) ကိုယ္က်င့္တရား၊
(၃) ၿငိမ္းေအးမႈ၊ တုိ႔ၿဖစ္သည္၊၊

ဘ၀တစ္ခု လူတစ္လုံး သူတစ္လုံးၿဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ပညာေရး အဓိကလိုအပ္သည္၊၊ နယ္ပယ္တစ္ ခုခုမွ ပညာတခုခုကို ႏွ႔ံစပ္ကြ်မ္းက်င္ထားလ်င္ ဘ၀တစ္ခု ခိုင္မာၿပီ၊ အႏွစ္တမ်ဳိးရွိၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္၊၊ မည္သည့္နယ္ပယ္ကမွ ပညာတခုခုကို မတတ္ေၿမာက္ထားဘူးဆိုလ်င္ ထုိသူ၏ဘ၀ ခိုင္မာမႈ မရွိေတာ့ၿပီ၊ အႏွစ္ရွိေသာ ဘ၀မၿဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်၊၊ ပညာတခုကို တတ္ေၿမာက္ထားသူႏွင့္ ပညာရပ္ ဘာကိုမွ်ေရေရ ရာရာ မတတ္သူတို႔မွာ အမူအရာအရပင္ ကြာၿခားသည္၊၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြင့္ၿဖဳိးမႈမ်ားတြင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ကြာၿခားလာေတာ့သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာတခုခုကို အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင့္ တတ္ကို တတ္ေၿမာက္ေအာင္ သင္ၾကားသင့္သည္၊၊

ဆင္ေၿခမ်ဳိးစံုၿပၿပီး အခ်ိန္အတုိင္းတာတခုကို ကုန္လြန္ေစၿပီး၊ ပညာမတတ္သူမ်ားသည္ ဘ၀အႏွစ္မရွိ သူမ်ား ၿဖစ္လာေတာ့သည္၊၊ ဘ၀တြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ အဆင့္တစ္ခုကိုလည္း လက္လႊတ္ လိုက္ရၿပီၿဖစ္မွန္း အရြယ္ကသက္ေသ ၿပဳလာတတ္သည္၊၊ ဤသူမ်ဳိးမ်ားမွာ စိတ္ၾကဳိက္ေနရာတစ္ခုကို ပုံမေဖာ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ကံေပးသမွ်ၿဖင့္သာ ဘ၀တစ္ခုကို ေက်နပ္လုိက္ရေတာ့သည္၊၊ ကိုယ့္ဘ၀ အႏွစ္မရွိေတာ့ၿပီ ၿဖစ္မွန္းကိုလည္း လက္မခံလုိသည္ၾကားကပင္ လက္ခံလိုက္ရသည္၊၊ ေအာင္ၿမင္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို ေငးၾကည့္ေနရသည့္ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေနာင္တရရုံမွ အၿခားလုပ္စရာလည္း မရွိေတာ့ၿပီ၊၊

ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေရးတုိးတက္သည့္ ေခတ္ၿဖစ္သည္၊၊ သင္ၾကားလုိ၊ တတ္ေၿမာက္လုိသည့္ စိတ္ရွိဖုိ႔သာလုိသည္၊ မတတ္ေၿမာက္ႏုိင္ေသာ ပညာရပ္ဟူ၍ကား မရွိေတာ့ေပ၊၊ မိမိဘ၀ကို အႏွစ္ရွိရွိ တည္ေဆာက္လုိလ်င္ ပညာတခုကို လုံး၀ေသခ်ာ တတ္ေၿမာက္ေအာင္၊ ၿပီးဆုံးေအာင္ ၾကဳိးစားရမည္၊၊
အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ပညာတစ္ခုကို သင္ၾကားတတ္ေၿမာက္ၿပီဆုိလ်င္ လုိအပ္သည့္ ဘ၀အႏွစ္တစ္ခုကို ရၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ လုံး၀ၿပည့္စုံသြားၿပီဟုကား မဆုိသာေသးေခ်၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္“ကိုယ္က်င့္တရား အနားမပါေသာ ပညာေရးသည္ ေကာက္က်စ္မႈ သက္သက္သာ ၿဖစ္သည္”ဟု ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအၿပင္ ကိုယ္က်င့္ တရားသည္လည္း ဘ၀၏ မရွိမၿဖစ္ အႏွစ္တခုၿဖစ္လာၿပန္သည္၊၊ ပညာတတ္ၿပီး ဘ၀ကို ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ကိုယ္က်င့္တရား ရွိဖုိ႔လည္း လုိလာၿပန္သည္၊၊ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းေကာင္း ရရွိေရးကိုမူ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာအယူမ်ားက သင္ၾကားေပးတတ္ပါသည္၊၊

ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေရး တုိးတက္ေသာ ေခတ္ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္၊၊ ပညာေရးဘက္တြင္ တုိးတက္သည့္ ပညာတတ္မ်ားလည္းမ်ားသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းတြင္မူ တိုးတက္မႈ နည္းသည္၊၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ဟန္ခ်က္မညီမႈကို ၿပသမႈတစ္ရပ္လည္း ၿဖစ္သည္၊၊ ေက်ာင္းပညာတတ္ၿပီး မိဘေက်းဇူး၊ ဆရာေက်းဇူး၊ မိသားစုေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းဇူး မသိတတ္လ်င္ ထုိ ပညာတတ္သူမ်ားကို အႏွစ္ရွိသူမ်ားဟုေခၚဆုိရန္ ခက္သည္၊၊ ကိုယ္က်င့္တရားသည္ နယ္ပယ္က်ယ္ ၀န္းလွသည္၊၊ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရး၏ ပန္းတုိင္မွာ ပညာတတ္ေလေလ ကိုယ္က်င့္တရား တုိးတက္ ေလေလ၊ ၿဖဴစင္ေလေလ ၿဖစ္ရမည္ၿဖစ္သည္၊၊

ကိုယ္က်င့္တရား ေဘာင္မရွိေသာ ပညာေရးသည္ ေမ်ာက္လက္ထဲ မီးစေရာက္သည္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဟိႏၵဴဘာသာေရး က်မ္းမ်ားကဆုိသည္၊၊ ကုိယ္က်င့္တရားကို စံမၿပဳသည့္ ပညာတတ္မိသားစု၀င္ တစ္ဦးရွိေသာ မိသားစုမွာ ထုိပညာတတ္ဆုိသူ၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးပညာၿပမႈကို ရင္စည္းခံၾကရေတာ့သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဟူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားၿဖင့္ ေဘာင္ခတ္ႏုိင္မွ လိုရာပန္းတုိင္ေရာက္ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးကိုလည္း သယ္ပိုးနုိင္သည္၊၊ သုိ႔မဟုက္လ်င္မူ အမ်ားကို ဒုကၡေပးသည့္ ပညာတတ္မ်ား ၿဖစ္လာတတ္သည္၊၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာတတ္မ်ားကို ယေန႔ကမၻာတြင္ မ်ားစြာေတြ႔ႏုိင္သည္၊၊

ပညာတတ္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းမြန္သည့္သူတစ္ေယာက္ မိသားစုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီဆုိလ်င္ ထုိမိသားစု ပတ္၀န္းက်င္တခုလုံး ခ်မ္းသာၾကရေတာ့သည္၊၊ “သူေတာ္ ေကာင္း” ဆုိသည္မွာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ဳိးမ်ားကို ဆုိလိုဟန္ရွိသည္၊၊ ပညာေတာ္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းသည့္ သူမ်ားဟု ဆုိရမည္၊၊ ပါဠိစာေပတြင္ “ပညာတတ္ၿပီး ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာလ်င္ ထုိအရပ္ေဒသ ခ်မ္းသာ၊ တုိးတက္ရေၾကာင္း” ေဖာ္ၿပထားသည္၊၊

ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ၿပည့္စုံလာၿပီဆုိလ်င္ ဘ၀တြင္ အႏွစ္ၿပည့္လုလု ၿဖစ္လာၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊ ပညာၿဖင့္ ဘ၀ကုိ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး၊ ကုိယ္က်င့္တရားၿဖင့္ ဘ၀တြင္ အၿပစ္အနာအဆာ ကင္းလာမည္ ၿဖစ္သည္၊၊ အေတာ္အတန္ ဘ၀မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ရုံၿဖင့္ မရႈံးနိမ့္ႏုိင္ေတာ့ေခ်၊၊ ေလာကဓံကို ခံႏုိင္လာၿပီဟု ဆုိလိုသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားသည္ ဘ၀၏ ပန္းတုိင္ဟု မေခၚႏုိင္၊၊ ပညာေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတုိ႔၏ ပန္းတုိင္မွာ ဘ၀ၿငိမ္းေအးမႈ ၿဖစ္သည္၊၊

ကိုယ္တတ္ထားသည့္ ပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ေနသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားသည္ ကိုယ့္အတြက္ ေမ်ာက္လက္ မီးခဲရထားသလုိ ပူေလာင္ေနရလ်င္ ထုိပညာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားသည္ အဓိပၸါယ္မရွိ၊ ကုိယ္ သင္ထားသည့္ ပညာသည္ ကိုယ့္ဘ၀ကုိ ၿငိမ္းေအးေစရမည္၊၊ ကိုယ့္ ကိုယ္က်င့္တရားသည္ လည္း ကိုယ့္ဘ၀ကို ၿငိမ္းေအးေစသင့္သည္၊၊ မိမိတတ္ေၿမာက္ထားသည့္ ပညာသည္ မိမိဘ၀ကို ၿငိမ္းေအးမႈေပး၊ မေပးကိုလည္း ဆင္ၿခင္သုံးသပ္သင့္သည္၊၊

ပညာလည္းတတ္ ကိုယ္က်င့္တရားလည္း တုိးတက္ၿပီး၊ ၿငိမ္းေအးသည့္ ဘ၀ကိုလည္းရလာၿပီဆုိလ်င္ ဘ၀တစ္ခု လုံး၀အႏွစ္ၿပည့္သြားၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀၊ အႏွစ္ၿပည့္ေသာ ဘ၀ဟု ေခၚႏုိင္ၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊ အႏွစ္ၿဖင့္ ၿပည့္၀ေနသည့္ သစ္ပင္ကို ေလဒဏ္ မုိးဒဏ္တုိ႔ မလဲၿပဳိေစႏုိင္သလုိ၊ အႏွစ္ၿဖင့္ ၿပည့္၀ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကုိလည္း ပတ္၀န္းက်င္ အေၿခအေန အက်ပ္အတည္းမ်ားက ရႈံးနိမ့္သြားေအာင္ မၿပဳႏုိင္ေတာ့ေခ်၊၊ ဘ၀သည္ တုိးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ၿပီး ၿငိမ္းေအးလာသည္၊၊ အႏွစ္ရွိေသာ ဘ၀ဟူသည္ကို အေကာင္းဆုံး ပုံေဖာ္လာႏုိင္ၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊ ပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ၿငိမ္းေအးမႈ၊ သုံးမ်ဳိး ညီမွ်လာေသာအခါ ဘ၀အႏွစ္ၿပည့္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ၿဖစ္သည္၊၊ “အလင္း စက္” စာဖတ္သူမ်ားအားလုံး ဘ၀ကို အႏွစ္အသား ၿပည့္ၿပည့္ၿဖင့္ ပုံေဖာ္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵၿပဳလွ်က္ စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္၊၊

အလင္း စက္
(၂၀.၁၀.၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို႔....

Friday, October 8, 2010

ေမတၱာ စာတမ္း၊၊ ၊၊အၿမင့္ၿမတ္ဆုံး ဘ၀ေနနည္း ေလးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ဗုဒၶစာေပတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္၊၊ အၿမတ္ဆုံး ဘ၀ေနနည္း ေလးမ်ဳိးဆုိတာ---
(၁) ေမတၱာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၂) ကရုဏာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၃) မုဒိတာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၄) ဥေပကၡာၿဖင့္ ေနၿခင္းတုိ႔ ၿဖစ္သည္၊၊
“ေမတၱာ”အေၾကာင္း စာတမ္းတခုေရးဖုိ႔ အၾကံၿပဳထားပါသည္၊ စာဖတ္သူအားလုံးအတြက္ ပါဠိစာေပ ဗဟုသုတႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည့္ အၾကံေပးခ်က္ၿဖစ္၍ အရွင္ ေမတၱာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပါဠိစာေပ အေထာက္အထား အခ်က္လက္မ်ားကို ရွာေဖြစုစည္းၿပီး “ေမတၱာ စာတမ္း”ကို ေရးလုိက္ပါသည္၊၊

‘ေမတၱာ’ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ကို အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ဖြင့္ဆုိထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊ စာဖတ္သူအတြက္ အဆင္လည္းေၿပ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အားလုံးကိုလည္း ငုံမိေစတဲ့ တစ္လုံးတည္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို အရွင္ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ "ေမတၱာ"ဟူသည္ “အက်ဳိးလုိလားမႈ” ဟူ၍ ၿဖစ္ပါ သည္၊၊ တပါးသူ၏ အက်ဳိးကို လုိလားမႈကို ေမတၱာဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊

သတိၿပဳရန္မွာ တခါတရံတြင္ ‘အခ်စ္’က ေမတၱာအသြင္ေဆာင္၍ လူေတြကို လွည့္စားတတ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ ‘အခ်စ္’ႏွင့္‘ေမတၱာ’မွာ ဘာသာစကားၿခင္းမတူရုံမွ်မက အဓိပၸါယ္လည္း မ်ားစြာ ကြာၿခားေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ေမတၱာပို႔ က်င့္စဥ္တစ္ခု ရွိပါသည္၊၊ ‘ေမတၱာ’ဆုိတာ ပို႔လုိ႔ရပါသလားဟုေမးလ်င္--ရသည္ဟုေၿဖဆုိရပါမည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ေမတၱာပို႔နည္း စနစ္က်ဖုိ႔ေတာ့ အထူးလုိအပ္ပါသည္၊၊

ေမတၱသုတ္တြင္ ေမတၱာပို႔မည့္သူ၌ ထားရွိရမည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ဤသုိ႔ေဖာ္ၿပထားပါသည္--“ရင္ေသြး တစ္ဦးတည္းသာရွိေသာမိခင္သည္ ထုိရင္ေသြးကို အသက္ႏွင့္ရင္းႏွီး၍ ေစာင့္ေရွာက္လုိေသာ၊ အက်ဳိး လုိလားေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိသသုိ ေမတၱာပို႔လုိသူသည္လည္း မိမိေမတၱာပို႔မည့္ သူအေပၚတြင္ တကယ္ အက်ဳိးလုိလားမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္လုိမႈ ရွိရမည္”ဟု ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ ေမတၱာပုိ႔မည့္သူ၏ သႏၱာန္တြင္လည္း မိခင္အရင္းက သားသၼီးကို ေစာင့္ေရွာက္လုိေသာ၊ အက်ဳိးတကယ္လုိလားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးၿမဴ ထားရမည္ ၿဖစ္သည္၊၊

ေမတၱာပို႔လုိသူသည္ ေမတၱာမပို႔ခင္ မိမိေမတၱာပို႔မည့္သူ၏ ရုပ္အသြင္ကို အာရုံတြင္ ၾကည္ၾကည္ လင္လင္ ေပၚလာေအာင္ ၾကည့္ရပါမည္၊၊ ေပၚလာၿပီဆုိမွ စိတ္ပါလက္ပါ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ပါဠိစာေပက ဆုိထားပါသည္၊၊ ေမတၱာပို႔ေသာအခါတြင္ ဘယ္သူကစ၍ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ကို သိရန္လုိအပ္ ပါသည္၊ ပထမဆုံး မိမိကိုယ္တုိင္ကို စတင္၍ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊ မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပို႔သည့္ အခါတြင္ လည္း မိမိရုပ္အသြင္ကို မွန္ေရွ႔မွာရပ္၍ ၾကည့္သလုိ ထင္လာေအာင္ အာရုံတြင္ထင္ေပၚေစၿပီးမွ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊

မ်ားေသာအားၿဖင့္ လူအမ်ား ေမတၱာပို႔သည့္အခါ သူတပါးကိုခ်ည္း ေမတၱာပို႔ေနတတ္ၾကသည္၊ မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာစၿပီး ပို႔ရေၾကာင္းသိသူ နည္းေနေသးသည္၊၊ ပါဠိစာေပအရ ေမတၱာပို႔သည့္အခါ အစဆုံး မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပို႔ၿပီးမွ ထုိေမတၱာကို အၿခားသူမ်ားသို႔ ၿဖန္႔ေ၀ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ သတိၿပဳသင့္သည့္ အၿခားတစ္ခုမွာ ေသၿပီးသူကို ေမတၱာပို႔၍ မရဆုိသည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ ေသၿပီးသူသည္ မည္သည့္ဘုံဘ၀တြင္ မည္သည့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးၿဖစ္ေနသည္ဟု အတိအက် မသိရေတာ့သည့္အတြက္ ထုိသူ၏ရုပ္အသြင္ကို အာရုံတြင္ၿမင္ၾကည့္၍ မရေတာ့ပါ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသလြန္ၿပီးသူကို ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ေမတၱာ မပို႔ရေတာ့ဘဲ၊ ကုသုိလ္ၿပဳၿပီး အမွ်ေပးေ၀ရန္သာ ၿဖစ္ ပါသည္၊၊

ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကို က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစဟု ေမတၱာပို႔ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္၊၊ ေသၿပီးသူကို ေမတၱာပို႔၍ မရေၾကာင္း သတိၿပဳရပါမည္၊၊ ေမတၱာစတင္ ပို႔သည့္အခါ တြင္လည္း သိပ္ခ်စ္လြန္းသူမ်ားႏွင့္ သိပ္မုန္းလြန္းသူမ်ားကို ေနာက္ဆုံးထား၍ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ သိပ္ခ်စ္သူကို အစဆုံးေမတၱာပို႔သည့္အခါ လုိအပ္သည့္ေမတၱာအၿပင္ ဆႏၵေရာသည့္ အခ်စ္စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာတတ္၍ ၿဖစ္ၿပီး၊ သိပ္မုန္းသည့္သူမ်ားကို ေမတၱာအရင္ပို႔မိလ်င္ ေမတၱာအစား ေဒါသမ်ား ၀င္လာတတ္၍ၿဖစ္သည္ဟု စာေပက ရွင္းၿပပါသည္၊၊

ေမတၱာကို ပထမဆုံး---
မိမိကိုယ္ကို စတင္ပို႔ရပါသည္၊
ဒုတိယအေနၿဖင့္ ေလးစားထုိက္သူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
တတိယအေနၿဖင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
စတုတၳအေနၿဖင့္ မခ်စ္ မမုန္းသူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
ပဥၥမအေနၿဖင့္ မုန္းသူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊၊ ဤေမတၱာပုိ႔အစဥ္မွာ ၀ိသုဒၶိမဂ္ပါဠိေတာ္ ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီၿဖစ္ပါသည္၊၊ (ေမတၱာပို႔ပုံမ်ားကို ေအာက္ဆုံးတြင္ သီးၿခားေဖာ္ၿပပါမည္)၊၊

သီးၿခားအေနၿဖင့္ ေမတၱာပို႔နည္း သုံးမ်ဳိးရွိေသးေၾကာင္းလည္း ပါဠိေတာ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္---
(၁) ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္း၊
(၂) ပုဂၢဳိလ္အလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္း၊
(၃) ရည္ညႊန္း ေမတၱာပို႔နည္းတုိ႔ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မိမိ ေမတၱာပို႔မည့္ ၿမဳိ႔၊ ရြာ၊ တုိင္း၊ ႏုိင္ငံနာမည္ကို အတိအက် ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔နည္း ၿဖစ္သည္၊၊ ဤနည္းၿဖင့္ ေမတၱာပို႔သည့္အခါ မိမိအိမ္မွစတင္ၿပီး ေဒသအသီးသီး ႏုိင္ငံအသီးသီးကို နာမည္ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ပုဂၢဳိလ္အလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မိမိေမတၱာပို႔လုိသူ၏ နာမည္အတိအက်ကို ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔နည္း ၿဖစ္ပါသည္၊ ဤနည္းၿဖင့္ ေမတၱာပို႔သည့္အခါတြင္ မိမိနာမည္မွစ၍ အၿခားေမတၱာပို႔လုိေသာ သူမ်ား၏နာမည္မ်ားကို ေဖာ္ၿပၿပီး ေမတၱာ ပို႔ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ရည္ညႊန္း ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္ေဒသဟု နာမည္ အတိအက် မေဖာ္ၿပဘဲ စၾကၤာ၀ဠာရွိရွိသမွ် သတၱ၀ါအားလုံးကို ရည္ညႊန္း၍ ေမတၱာပုိ႔နည္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊ (ဤနည္းမ်ားၿဖင့္ ေမတၱာပို႔နည္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ဆုံးတြင္ေဖာ္ၿပပါမည္)


ပါဠိစာေပတြင္ “ေမတၱာေစေတာ ၀ိမုတၱိ”ဆုိေသာပုဒ္ တစ္ပုဒ္ရွိပါသည္၊၊ အဓိပၸါယ္မွာ“ေမတၱာမ်ားၿဖင့္ လြပ္လပ္ေနသူ”ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးေသာ နည္းမ်ားၿဖင့္ ေမတၱာပုိ႔ႏုိင္သူမ်ားသည္ ေမတၱာၿဖင့္ ဘ၀လြပ္လပ္သူဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သိမွတ္ရန္ၿဖစ္သည္၊၊ ဘယ္အရာေတြမွ ဘ၀လြပ္လပ္သူၿဖစ္ ပါသလဲဆုိလ်င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ မာန၊ အတၱ၊ မစၦရိယ စသည့္ စိတ္အညစ္အေက်းမ်ားမွ လြပ္လပ္သူဟူ၍ ဗုဒၶရွင္ေတာ္က ရွင္းလင္း သင္ၿပထားပါသည္၊၊

ေမတၱာစိတ္နည္းပါးေနသူသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းက်ေနသူ ၿဖစ္သည္ဟုေဖာ္ၿပ ထားၿပန္ပါေသးသည္၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ အတၱ မာနေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းစံေနရသူဟု စာေပတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္၊၊ ေမတၱာစိတ္ေခါင္းပါးလြန္းလာၿပီဆုိလ်င္ အမ်ားႏွင့္ မဆုိထားဘိ တစ္ေယာက္တည္းေနလွ်က္ပင္ အလိုမက် ရန္ေတြ႔ေနတတ္ပါသည္၊၊ ဤသူမ်ားကို ေဒါသအက်ဥ္းစံမ်ားဟု ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေမတၱာ၏ အေစာဆုံးအက်ဳိးေက်းဇူးမွာ“ကိုယ္ စိတ္လြပ္လပ္ေနမႈ”ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ကုိယ္ စိတ္လြပ္လပ္ ေပါ့ပါးၿပီး အက်ဳိးလုိလားေသာ စိတ္သက္သက္ၿဖင့္ ေမတၱာပို႔လုိက္လ်င္ ေမတၱာပို႔သူေရာ ေမတၱာအပုိ႔ခံ ယူရသည့္သူပါ ေမတၱာ၏အက်ဳိးကို တကယ္ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပါဠိစာေပ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ဆုိထားပါသည္၊၊

ပါဠိေတာ္တြင္ တုိက္ရုိက္လာသည့္ ေမတၱာပို႔သူ ရရွိႏုိင္ေသာအက်ဳိး ဆယ့္တစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္းကုိ ေလ့လာ ရပါသည္---
(၁) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ အိပ္စက္၍ လြယ္ကူသည္၊
(၂) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ အိပ္ရာမွ ႏုိးထႏုိင္သည္၊၊
(၃) ေမတၱာရွည္မ်ားသည္ အိပ္မက္ဆုိး ၿမင္မက္မႈ မရွိႏုိင္ပါ၊
(၄) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိသည္၊
(၅) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မၿမင္ရသည့္ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရသည္၊
(၆) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ နတ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရသည္၊
(၇) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မီး အဆိပ္ လက္နက္စေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ႏုိင္ပါ၊
(၈) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ၾကည္လင္ လြယ္ပါသည္၊
(၉) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာအသြင္ တည္ၾကည္ရသည္၊
(၁၀) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ၿပီး၊ ေသဆုံးသည့္အခါ ခ်မ္းသာစြာ ေသဆုံးႏုိင္သည္၊
(၁၁) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ နိဗၺာန္မရေသးခင္၊ ဘ၀သံသရာမ်ားတြင္ အထက္တန္းၾကေသာ ဘ၀မ်ားတြင္ ၿဖစ္ႏုိင္သည္၊၊ ေမတၱာပို႔နည္းႏွင့္ ေမတၱာပို႔မည့္သူ၏ လုိအပ္သည့္စိတ္ထားမ်ားကို တင္ၿပ၍ လုံေလာက္ၿပီဟု အရွင္ယူဆပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ ေမတၱာအသီးသီးပုိ႔ပုံ ပို႔နည္းမ်ားကို တင္ၿပ ေဆြးေႏြး သြားပါမည္၊၊

မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပုိ႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊

မိဘႏွစ္ပါးကို ေမတၱာပုိ႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိဘႏွစ္ပါး ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊

ခ်စ္ခင္သူကို ေမတၱာပို႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ဇနီး/ခင္ပြန္း ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊ (မွတ္ခ်က္/ ဤနည္းအတုိင္း မခ်စ္ မမုန္းသူႏွင့္ မုန္းသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာပုိ႔ပါ)

ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔ုပုံ---
ရန္ကုန္မွာေနသည့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိသားစု ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊
အေမရီးကားတြင္ေနသည့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိခင္ ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊(စသည္ၿဖင့္ ေဒသနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔သ နုိင္ပါသည္)

အရပ္မ်က္ႏွာအလုိက္ ေမတၱာပို႔ပုံ---
အေရွ႔အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏၱစၾကၤာ၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတုိ႔ ေဘးရန္ခပ္သိပ္ ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ၊ (ဤနည္းအတုိင္း အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ေမတၱာၿဖန္႔ေ၀ရန္ ၿဖစ္သည္)

ေမတၱာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မွတ္သားဖြယ္မ်ားကို တင္ၿပလုိ႔အတုိင္းတာ တခုအထိလုံေလာက္ၿပီဟု အရွင္ယူဆပါသည္၊လုံး၀ ၿပည့္စုံသည္ဟုကား မဆုိသာပါ၊၊ ဒီထပ္ပို၍ အေသးစိတ္သိလုိသူမ်ား အရွင့္Gmail မွဆက္သြယ္၍ ေမးၿမန္းႏုိင္ပါသည္၊ စာတမ္းပုံစံၿဖင့္ တင္ၿပေသာအခါ သိပ္ရွည္လြန္းသြားလ်င္ စာဖတ္သူ ၿငီးေငြ႔တတ္သည့္ သဘာ၀ကို စာေရးသူမ်ား နားလည္ရပါသည္၊၊ တုိက္တြန္းခ်က္တခု အေနၿဖင့္ (ဦးသုခ)ေရးေသာ ေမတၱသုတ္ စာအုပ္ကိုလည္း ဖတ္မွတ္ေလ့လာဖုိ႔ တုိက္တြန္းလိုပါသည္၊၊

“အလင္း စက္” စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ေမတၱာၿပည့္၀သူမ်ားၿဖစ္ၿပီး၊ ေမတၱာမ်ားၿဖင့္ ဘ၀အခက္ခဲ၊ သံသရာ ဆင္းရဲမ်ားကို ေက်ာ္ႏုိင္ေသာသူမ်ား ၿဖစ္ပါေစေၾကာင္း ေမတၱာပို႔သလွ်က္ စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္၊၊

အရွင္ေက၀လ(အလင္း စက္)
(၈.၁၀.၂၀၁၀)
(ေမတၱသုတ္ပါဠိေတာ္၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၊ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ပါဠိမ်ားကို ကိုးကား၍ ဤစာတမ္းကို ေရးပါသည္)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP