Monday, July 30, 2012

ဒဟံပါစလေက်ာင္းဆင္း မိတ္ဆက္စကား၊၊ ၊၊

ယေန႔သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ထူးျခားေသာ ေန႔တစ္ေန႔ၿဖစ္သည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ သီရိလကၤာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ “ဒဟံပါစလေက်ာင္း”မ်ားအားလုံးတြင္ တစ္ႏွစ္တာစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထား ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေမာင္မယ္မ်ားအား ဆုခ်ီးမွ်င့္ေသာေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

“ဒဟံပါစလေက်ာင္း”ဟူသည္မွာ သီရိလကၤာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတုိက္မ်ားတြင္ ဖြင့္ လွစ္သင္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာသခၤန္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေခၚပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိဘုန္း ၾကီးေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းတြဲလ်က္ ရွိပါသည္၊၊

သီရိလကၤာမိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးအသက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အမိန္႔ျဖင့္မျဖစ္မေန အပ္ႏွံၾကရပါသည္၊၊ တစ္ပတ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္တည္းသာ တက္ရသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္“Sunday School=တနဂၤေႏြေက်ာင္း”ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာ္ေတာ္မူထားေသာ ၀ိနည္း၊ သုတၱာန္ႏွင့္၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ားကို သင္ရုိးျပဳ၍သင္ၾကားေသာ ေၾကာင့္“ဓမၼေက်ာင္း”ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္းယၡဳအခါ“Sunday School=ဓမၼေက်ာင္း”မ်ားေပၚေပါက္လာရန္ အားထုတ္ေန ၾကသည္ကို ၾကားသိရပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဒဟံပါစလေက်ာင္းသမုိင္းကို(2010,Auguest)လ ရက္စြဲျဖင့္ အလင္းစက္ဆုိက္ထဲတြင္“သစ္လြင္ဆဲေခါင္းေလာင္းသံ”အမည္ႏွင့္ စာတမ္းတစ္ခုေရးသား ၿပီးၿဖစ္၍စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလ့လာရရွိႏုိင္ပါသည္၊၊

ယၡဳေဆာင္းပါးတြင္ ယေန႔စာေရးသူတက္ခြင့္ရသည့္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းဆင္းပြဲျမင္ကြင္းႏွင့္၊ ေက်ာင္း အုပ္မွ ေက်ာင္းသားေမာင္/မယ္ေလးမ်ားကိုေျပာသည့္မိတ္ဆက္စကားကို တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဒဟံ ပါစလေက်ာင္းဆင္းပြဲတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ရုိးရာအကမ်ားပါပါ၀င္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲမ တုိင္မွီတစ္ပတ္ခန္႔ကပင္ ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ေဟာေျပာမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေနသည္မ်ား၊ အ ဆုိအကႏွင့္၊ တစ္ခန္းရပ္ဆန္ဆန္ျပဇာတ္ေလ့က်င့္ေနသည္မ်ားကို သတိျပဳမိသည္၊၊

သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္းေ၀းပြဲမ်ားမပ်တ္ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူမ်ဳိးမ်ားအ တြက္“Education Centre”ဟုလည္း ေခၚႏုိင္သည္၊၊ “Social Centre”ဟုလည္း ေခၚႏုိင္ပါသည္၊၊

အေၾကာင္းမွာ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ျမဳိ့ရြာအတြက္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာအားလုံးကို လစဥ္မပ်တ္ ျမဳိ့ဦးရြာဦးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔စုစည္း၍ တုိင္ပင္ေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းေဘးမူးယစ္ရမ္းကားမႈမ်ား၊ အရက္ႏွင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊  မရွိသေလာက္ရွားပါးလွပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ေလးႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထုိကဲ့သို႔သီဟုိဠ္လူမ်ဳိးတုိ႔ ေနထုိင္မႈပုံစံႏူးညံ့ျခင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ဓမၼစာေပသင္ၾကားခြင့္ရေနျခင္းႏွင့္၊ အပတ္စဥ္နီးနီးမွ်ရပ္ရြာကိစၥမ်ား ကို ဒဟံပါစလေက်ာင္းတြင္းတြင္ စုေပါင္းစည္းေ၀းၿပီးအေျဖရွာတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ဟု သိလာရပါ သည္၊၊

ဒဟံပါစလေက်ာင္းမ်ားသည္ တရားစာသီးသန္႔ကိုသင္သည္မဟုတ္ပါ၊၊ ဓမၼသခၤန္းစာမ်ားကိုဗဟုိဠ္ ထားၿပီး၊ သိပၸံ၊ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္၊ ပထ၀ီ၊ သမုိင္း၊ အႏုပညာ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးဘာသာစသည့္ ေခတ္ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္းဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ ျပဌာန္း၍သင္ၾကားသည္ကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စာသင္၍မျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ပင္ကိုယ္ညာဏ္ထုံထုိင္းသူမ်ား မွလြဲလ်င္ လူတုိင္းနီးနီးမွ်ဗုဒၶစာေပႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကုိအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တတ္ေျမာက္ၾကသည္ ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဗုဒၶဘာသာကို သံဃာေတာ္မ်ားကသာအဓိကဦးေဆာင္၍ ထိမ္းသိမ္းထားၾကည္သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားမွပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ရုံမွ်ကုိသာ တာ၀န္ယူၾကသည္၊၊ 

သီရိလကၤာလူမ်ဳိး မ်ားသည္ ပါဠိစာေပကိုလူႏွင့္သံဃာ တန္းရည္တူသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၾကၿပီး အတူတကြသာသနာ ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္၊၊

သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အသက္ငါးႏွစ္အရြယ္တြင္“O,level”အစုိးရေက်ာင္းႏွင့္၊ ဒဟံပါစလ ေက်ာင္းကုိ ပူးတြဲ၍တက္ၾကရပါသည္၊၊ တက္ရပုံမွာ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိကို အစုိးရေက်ာင္း တြင္တက္ရၿပီး၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းတက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ဓမၼေက်ာင္းသည္နံနက္ (7)နာရီမွ ေန႔လည္(1)နာရီအထိသာ တက္ရပါသည္၊၊

အခ်ဳိ႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တေနကုန္တက္ရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊ တခ်ဳိ႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္လုံးတက္ရသည္ကို ေတြ႔ရပါေသးသည္၊၊ အပုိခ်ိန္သင္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရပါ သည္၊၊

သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းတက္ရသည္ကို အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါသည္၊၊ သီရိလကၤာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ေခတ္ပညာႏွင့္ပါဠိစာေပကိုေရာေႏွာသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားၾကေသာ ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းသားကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေရာေႏွာဆက္ဆံ တတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ဒဟံပါစလေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္လိုသင္ေသာေက်ာင္းႏွင့္၊ သီရိလကၤာလုိသင္ေသာေက်ာင္းဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္၊၊ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိသင္ေသာေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊ စာေပအဆင့္ရွိၿပီးသင္ရုိးညႊန္း တမ္းမ်ားလည္း အဆင့္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္၊၊

ထူးျခားသည္မွာ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းမ်ားဘာသာရပ္ သင္ရုိးညြန္းတမ္းျခင္းခ်ိပ္ စက္ထားပုံျဖစ္ပါသည္၊၊ အစုိးရေက်ာင္းမွအတန္းတစ္ခုတြင္ အမွတ္မမွီေတာ့၍တက္ခြင့္မရေတာ့ ေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဒဟံပါစလေက်ာင္းတြင္ အစုိးရေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္တုိ႔ႏွင့္အဆင့္တူ ညီသည့္ ဘြဲ႔ကုိရရွိႏုိင္သည္ကို သိရပါသည္၊၊

ဒဟံပါစလမွေပးေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းအလုပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီအလုပ္မ်ားကို လြယ္ကူ စြာပင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္၊၊ အစုိးရေက်ာင္း “Grade One”ႏွင့္ ဒဟံပါစလပထမအဆင့္သည္ တန္းတူပင္ျဖစ္ ပါသည္၊၊ အစုိးရေက်ာင္း၏တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အတန္းႏွင့္ ဒဟံပါစလအထက္တန္းေနာက္ဆုံးအဆင့္ သည္လည္း တန္းရည္တူပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊

အစုိးရေက်ာင္းတြင္“A,level”ေအာင္ျမင္ၿပီးအမွတ္မီွသူသည္ တကၠသိုလ္သုိ႔တက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္၊၊ အကယ္၍အမွတ္မမီွခဲ့လ်င္ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္မရဘဲ ဒဟံပါစလမွေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ အ ဆင့္သုံးဆင့္သုိ႔တက္ေရာက္သင္ယူၿပီး တကၠသိုလ္မွ“B.A”ဘြဲ႔ႏွင့္တန္းတူအဆင့္ရွိသည့္ဘြဲ႔ကို ဒဟံပါစ လမွပင္ ေပးအပ္ပါသည္၊၊
သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအားလုံးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအ တြက္အခမဲ့စနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားတုိင္းကိုလစဥ္ေက်ာင္းတက္စဥ္ ကုန္က်စရိပ္ကိုပင္ တကၠသိုလ္ဘ႑ာေရးဌာနမွေထာက္ပံ့ထားေသးသၿဖင့္ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ား သည္ ပညာေရးကုသုိလ္ကံအလြန္ေကာင္းသူမ်ားဟု ဆုိရပါမည္၊၊

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အိမ္တြင္သခၤန္းစာမ်ားလုပ္၍ အဆင္မေျပျဖစ္သည့္အခါ ဒဟံပါစ လေက်ာင္းသုိ႔လာ၍ စာက်က္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္၊၊ အမွတ္ရမိပါေသးသည္၊၊ တစ္ခါကအရွင္စာ ေမးပြဲနီး၍ Topics-အခ်ဳိ႔ကိုျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္အလြတ္ရေစရန္ အသံကုန္ေအာ္ဟစ္၍ စာက်က္ ေနပါသည္၊၊

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးအနီးသုိ႔ေရာက္လာၿပီး၊ ဗုဒုမဟာမူးသဒူး(ျမန္မာဦးဇင္း) စာကုိ စိတ္ထဲကက်က္ပါ၊ ေအာ္သံေၾကာင့္ သူစာလုပ္၍မရပါဟု လာေျပာသည္ကို ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ခံရ ပါသည္၊၊

စကားမစပ္မိဘဲ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္ ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာရဟန္းမ်ားသည္ ရုိးရာပရိေ၀ဏ(စာသင္တုိက္)မ်ားသို႔တက္ေရာက္၍ ပညာသင္ ယူႏုိင္ပါသည္၊၊ အစုိးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္မွီရာ ဘာသာရပ္တုိင္း တြင္တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူႏုိင္ပါသည္၊၊

ပရိေ၀ဏေက်ာင္းဟူသည္မွာ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတုိက္ အၾကီးၾကီးမ်ားကိုေခၚပါသည္၊၊ ျမန္မာျပည္တြင္ စာသင္တုိက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူပါသည္၊၊ ပရိေ၀ဏတြင္ ပါစာေပႏွင့္ေခတ္ ပညာရပ္မ်ားကို အသီးသီးဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ရုိးျပဳ၍သင္ၾကားပါသည္၊၊

ပရိေ၀ဏေက်ာင္းမ်ား၏ ျပဌာန္စာသင္ရုိးမ်ားကိုလည္း အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တန္းရည္တူျဖစ္ေစရန္ ခ်ိပ္စက္ထားပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီရိလကၤာရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ပါဠိစာေပအျပင္ေခတ္ပညာရပ္ မ်ားကိုပါ အလြယ္တကူတတ္ေျမာက္ၾကေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီးလ်င္လူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပရိေ၀ဏသုိ႔သြား၍ေက်ာင္းတက္ရပါ သည္၊၊ ပရိေ၀ဏမ်ားမွစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္လည္း အစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အစုိးရမွလခေပးထားပါသည္၊၊ “B.A”ႏွင့္တန္းရည္တူသည့္ဘြဲ႔ကို ပရိေ၀ဏ တြင္ပင္ၿပီးဆုံးသည္အထိ သင္ယူႏုိင္ပါသည္၊၊

သုိ႔မဟုတ္လ်င္လည္း”ပရိေ၀ဏ”မွတကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလ်င္ အမွတ္မွီရာဘာသာရပ္အ လိုက္ အစုိးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပညာကိုလုိ အပ္သည့္အေလ်ာက္သာ သင္ယူၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္၊၊

၀ိဇၨာဘြဲ႔ရၿပီးသူတုိင္းကို အစုိးရမွအလုပ္ေပးပါသည္၊၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အလုပ္ လုပ္ေနရင္းမွသာရာထူးအဆင့္အတြက္ မဟာ၀ိဇၨာတန္းကိုတက္ၾကပါသည္၊၊ မဟာ၀ိဇၨာတန္းေအာင္ ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ “Ph.D”တန္းအတြက္ ‘စေကာ လားရွစ္’တင္ထားၿပီးမိမိတုိ႔အလုပ္ကိုသာ ဆက္လုပ္ေနၾကပါသည္၊၊

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စေကာလားရွစ္က်လာေသာအခါ ပါရဂူတန္းကိုႏုိင္ငံေတာ္အေထာက္အပံ့့ျဖင့္ သင္ယူၾကပါေတာ့သည္၊၊ အရွင္ႏွင့္အလြန္ခင္သည့္ သီရိလကၤာဆရာတစ္ပါးအေၾကာင္းကို တင္ၿပလုိပါ သည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ ၀ိဇၨာႏွင့္မဟာ၀ိဇၨာတန္းမ်ားကိုေအာင္ျမင္ထားၿပီး၍၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ စေကာလားရွစ္ေလ်ာက္ထားသူ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ယၡဳအသက္ (43)တြင္မွ ပါရဂူတန္းေခၚစာက်သျဖင့္ ပါရဂူတန္းအတြက္လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ သည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ဘြဲ႔ရၿပီးလ်င္ လူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္အစုိးရ၀န္ထမ္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ဆရာေတာ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ကထိက၊ ပါေမာကၡစသည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ၾကပါသည္၊၊

အရွင္သည္ ဆရာေတာ္အတြက္ကူညီႏုိင္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုကူညီရင္း ဆရာေတာ္အား“ဒီ အသက္အရြယ္ေရာက္မွ ဘာျဖစ္လုိ႔ပညာထပ္သင္ေနအုံးမလဲ”ဟု ေမးမိပါသည္၊၊ ဆရာေတာ္က“ငါတုိ႔ အသက္ရွင္ေနတာ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ”ဟုျပန္ေမးသည့္အခါ သီရိလကၤာသားတုိ႔၏ပညာေရးစိတ္ကို ခ်ီးက်ဴး မိပါသည္၊၊

မွန္ပါသည္၊၊ ပညာဟူသည္မွာ အသက္ရွင္ေနသမွ်သင္ယူေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ သင္ယူမႈမရွိေတာ့ ျခင္းသည္ အသိညာဏ္ေသဆုံးျခင္းပင္ျဖစ္၍ အသိညာဏ္မရွိလ်င္“လူ”ဟူ၍မေခၚႏုိင္ေတာ့ဘဲ အျခား  အမည္သာတပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္မိလာရပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကို ေထြရာေလးပါးတင္ျပေနမိရာ မူလတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာပင္ ေပ်ာက္လုနီးနီးျဖစ္ေနပါသည္၊၊ ဆက္လက္၍ ဒဟံပါစလေက်ာင္းဆင္းပြဲတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားအျဖစ္ေဟာေျပာသည့္“မဂၤလသုတ္”လာ တုိးတက္ၾကီး ပြားေၾကာင္းမဂၤလာ(၃)မ်ဳိးကို တင္ျပအပ္ပါသည္၊၊

(၁) ေနရာအေျခက်ျခင္း၊
(၂) အက်ဳိးျဖစ္ေစေလာက္သည့္ အျပဳအမူရွိျခင္း၊
(၃) မိမိကုိယ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္မႈရွိျခင္း၊

ေနရာအေျခက်ျခင္း၊၊
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ပညာေရးေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈရေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေနထုိင္ရာရွိျခင္း သည္ အထူးအေရးပါလွပါသည္၊၊ ေနရာထုိင္ခင္းအဆင္မေျပလ်င္ စာတြင္အာရုံႏွစ္၍မရေတာ့ဘဲ စိတ္ ေလ့လြင့္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေ၀းရေတာ့သည္၊၊

ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခရီးမ်ားျခင္း၊ ျပင္ပအလုပ္မ်ားျခင္း၊ ေထြရာေလးပါး ၀ါသနာပါျခင္းႏွင့္၊ စီးပြားေရးတြင္စိတ္ေရာက္ေနျခင္းမ်ားသည္လည္း ပညာေရးပ်က္စီးျခင္း၏အ ေၾကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊

မသိသာလွသည့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပညာေရးဆုံးရႈံးမႈ၏ အၿခားေသာအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ျပင္ ပဗဟုသုတမ်ားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ မွန္ပါသည္၊၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းသခၤန္းစာ မွေပးေသာပညာမွတစ္ပါး ျပင္ပအေထြေထြဗဟုသုတမ်ားျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟုထင္ရေသာ္ လည္း စင္စစ္ေက်ာင္းပညာေရးပ်က္စီးျခင္း၏အေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ဟုိသည္စပ္စပ္ ဗဟုသုတမ်ားလာေသာအခါ အစဥ္ျဖင့္တစ္ဆင့္ျခင္းတက္ရသည့္ ေက်ာင္းပညာေရး ကုိစိတ္၀င္စားမႈမရွိ၊ အထင္ၾကီးမႈမရွိေတာ့ဘဲ စနစ္က်သည့္ပညာေရးမွ ဆုံးရႈံးရေတာ့သည္၊၊ ထုိသို႔ ေသာေက်ာင္းပညာေရးကိုအထင္မၾကီးဘဲ ရရွိထားသည့္ဗဟုသုတမွ်ျဖင့္ ေလာကအတြင္းသို႔၀င္ေသာ အခါ အထင္ႏွင့္လက္ေတြ႔မ်ားစြာကြာျခားၿပီး၊ စီးပြားေရးတြင္လည္းေအာင္ျမင္မႈမရတတ္သည္ကို ေတြ႔ ရသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာထုိင္ခင္းတြင္ေနထုိင္ခြင့္ရလ်က္ ပညာေရးကိုစနစ္တက်သင္ယူတတ္ ေျမာက္ျခင္းသည္ ပညာေရးႏွင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကလိုအပ္ပါသည္၊၊

အက်ဳိးျဖစ္ေစေလာက္သည့္ အျပဳအမူရွိျခင္း၊၊
လူတုိင္းပင္အက်ဳိးရလာဘ္ကုိ လုိခ်င္တတ္ၾကသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ အက်ဳိးျဖစ္ေစေလာက္သည့္ အျပဳအမူ မ်ားကိုမူအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ျငင္းပယ္တတ္ၾကေလသည္၊၊ 

အမ်ားတကာအက်ဳိးျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ အားက်မႈမ်ားလူတုိင္းပင္ ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအက်ဳိးမ်ား မည္သုိ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုမူ ေလ့လာစုံစမ္းသူအလြန္နည္းလွသည္၊၊

အလုပ္တစ္ခုသည္ အေသးအမႊားဟုထင္ရသည့္တုိင္ ေလးေလးနက္နက္က်ဳိးစားလုပ္ကုိင္ေသာအခါ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္စုံတရာကုိ ေပးတတ္သည္သာျဖစ္ပါသည္၊၊ “ဒါေလးမ်ား လူတုိင္းတတ္ပါတယ္”ဟု အလုပ္ကိုပ်က္ရယ္ျပဳေသာအခါ ထုိအလုပ္မ်ားမွထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကလည္း မိမိကို ဥေပကၡာျပဳတတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရပါမည္၊၊

အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ေသာ္အလုပ္တုိင္းသည္ ငယ္သည္ၾကီးသည္မဟူဘဲ ျပဳလုပ္သူ၏အစြမ္းအစအေပၚ တြင္မူတည္လ်က္ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ လိုက္ပါလာတတ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္လုိစိတ္ကုိ ေမြးျမဴ သင့္လွပါသည္၊၊

မိမိကိုယ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ျခင္း၊၊
ဘ၀တြင္လူတုိင္း ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသည္၊ ပညာတတ္ခ်င္ၾကသည္၊ က်န္းမာခ်င္ၾကသည္၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာလိုၾကသည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ လူအနည္းစုသာလုိသမွ်ရရွိၾကၿပီး အမ်ားစုမွာလုိခ်င္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မုိင္ေပါင္းကုေဋ ေ၀းကြာေနၾကရသည္၊၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္မိမိကိုယ္တုိင္တြင္ အျပစ္တစ္စုံတရာရွာ မေတြ႔တတ္ၾကဘဲ အျခားသူမ်ားကိုသာအျပစ္တင္တတ္ၾကပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ မိမိကိုယ္ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရပါသည္၊၊ လူတစ္ေယာက္ တြင္ အရြယ္အလိုက္တည္ေဆာက္သင့္သည့္ တည္ျငိမ္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္၊၊

(၁) ပညာေရးရင့္တည္ျငိမ္မႈ၊
(၂) အသိတရားရင့္တည္ျငိမ္မႈ၊
(၃) လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တည္ျငိမ္မႈ
(၄) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတည္ျငိမ္မႈ၊
(၅) စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ တည္ျငိမ္မႈငါးမ်ဳိးမွ်လူတစ္ဦးတြင္ျပည့္စုံပါလ်င္ ရင့္က်က္သူျဖစ္လာျပီး ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာရပါေတာ့သည္၊၊ မိမိကိုယ္ကိုစနစ္တက်တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ လည္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္တည္ျငိမ္မႈငါးမ်ဳိးတုိ႔ တုိးတက္လာေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္းကိုပင္ ဆုိ လိုပါသည္၊၊

ေဖာ္ျပထားျပီးအရည္အေသြးမ်ား လူတစ္ဦးတြင္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ထားပါက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဗာင္ဘင္ခပ္မႈမ်ား၊ ဂေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္၊ အလြန္အက်ဴး၀မ္းနဲျခင္းမ်ားႏွင့္၊ အလြန္အ က်ဴးေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ ပုဂၢဳိလ္ေရးအသြင္အျပင္မ်ားသည္ပင္ႏူးည့ံတည္ၾကည္ၿပီး၊ ျမင့္ ျမတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္၊၊

ဤတြင္ “ဒဟံပါစလေက်ာင္းဆင္းပြဲ”မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး၏ ေက်ာင္းသားေမာင္မယ္ေလးမ်ားအား ေဟာေၿပာသည့္ စာတမ္းျပီးဆုံးပါၿပီ၊၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဟာေျပာသည့္စကားမ်ားပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း စာေရးသူမ်ားစြာႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ အလင္းစက္စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ မွ်ေ၀ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

စာဖတ္သူမ်ားအားလုံး စာေပအလင္းမုိးစက္မ်ားျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ဘ၀ကိုတည္ေဆာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ဆုမြန္ ပန္ေျခြအပ္ပါသည္၊၊                  ၊၊
                                                                        အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                          {မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}
                                                                     မကုဋာရာမ-ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                        ကုိလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
                                                                           (15/07/2012

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP