Saturday, August 20, 2011

ေဂါဆရာေတာ္၊၊ ၊၊
ၿမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာ သာသနာေရးဆက္ဆံမႈသမုိင္းသည္ ပုဂံေခတ္ဦးပုိင္း၊ ပံသုကူမေထရ္၊ ဥတၱရာဇီ၀ မေထရ္ႏွင့္ တပည့္-ဆပၸဒသာမေဏတုိ႔လက္ထက္မွ စတင္ခဲ့သည္ဟု သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိရပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ထုိေခတ္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ၿမန္မာေက်ာင္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း မရွိခဲ့ပါ၊၊

(၁၉၀၁)ခုႏွစ္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသုိ႔ သာသနာၿပဳၾကြေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးဦး၀ိနယာလကၤာရႏွင့္ (၁၉၅၂)ခုႏွစ္တြင္ၾကြခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးဦးညာဏိႏၵတုိ႔သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္
ၾကီးမ်ားတည္ေထာင္၍၊ သာသနာၿပဳခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမ်ားကုိ သီရိလကၤာတြင္ ေတြ႔ၿမင္ေနရပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီး ဦး၀ိနယာလကၤာရတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးငါးခုအနက္မွ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီး သုံးတုိက္ကို ယေန႔တုိင္ၿမန္မာသံဃာေတာ္တုိ႔ကပင္ ပိုင္ဆုိင္ရရွိထားဆဲၿဖစ္ပါသည္၊၊ "ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး"ဟုအသိမ်ားေသာ ဆရာေတာ္ဦးညာဏိႏၵတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမွာမူယၡဳအခါ သီရိလကၤာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ပုိင္ဆုိင္သြားၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္၊၊


ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးညာဏိႏၵသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ၿမဳိ့ေတာ္ ကိုလံဘုိႏွင့္ကီလုိမီတာ (၁၁၆)ခန္႔ေ၀းေသာ ေဂါၿမဳိ့(Galle city)တြင္ “၀ဲကုဏေဂါဓ ဓမၼာယတန-ၿမန္မာေက်ာင္း"အမည္ၿဖင့္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ သီရိလကၤာၿပည္သူတုိ႔အား ဗုဒၶ၏ေလးနက္ သည့္ “အဘိဓမၼာႏွင့္၊ ၀ိပႆနာနည္း”မ်ားကိုေဟာေၿပာ၊ သင္ၿပသာသနာၿပဳေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ေလ့လာရပါ သည္၊၊

ကိုလံဘိုၿမဳိ့ေတာ္ႏွင့္ ခရီးအတန္ေ၀းေသာေနရာၿဖစ္သၿဖင့္ ၿမန္မာသံဃာေတာ္တုိ႔ အေရာက္နည္းေသာ ေဒသတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၿမန္မာေက်ာင္းေဟာင္းလိပ္စာကုိ သိသည့္ သံဃာေတာ္ပင္ အေတာ္နည္းပါးလာၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊

“အလင္းစက္အရွင္”ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစုေပါင္း၍ "ေဂါၿမဳိ့"သုိ႔ အပမ္းေၿဖခရီးထြက္ၾကရန္တုိင္ပင္ၿပီး၊ ကားငွားၿခင္း
စသည့္ ခရီးအတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ၾကသည္၊၊ ေဂါၿမဳိ့သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ့ေလးၿဖစ္သၿဖစ္ ရႈခင္းလြန္စြာလွပသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊

ယူရုိပီယံပုံစံအိမ္ၾကီး၊ အိမ္ေကာင္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾက၍ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားေသာၿမဳိ့ဟုလည္း သိရသည္၊၊ ေဂါလမ္းခရီးတေလ်ာက္တြင္လည္း ေရွးၾကၿပီး၊ ခန္႔ၿငားသည့္ေစတီပုထုိးမ်ား၊ ရုပ္တုေတာ္ၾကီး မ်ားကို မ်ားစြာပင္ဖူးေတြ႔ရသည္၊၊

မ်ားမၾကာေသးမွီႏွစ္အနည္းငယ္က "ဆူနာမီေရလႈိင္းဒဏ္"ကိုခံခဲ့ရသည့္ ေဂါၿမဳိ့ေလးႏွင့္၊ ေဂါၿမဳိ့အပုိင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ဆူနာမီအမွတ္တရ ေစတီေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ရုပ္တုေတာ္မ်ားတည္ေဆာက္ထားသည္ကိုလည္း ကရုဏာသက္ဖြယ္ေတြ႔ၿမင္ခဲ့ရသည္၊၊ ဆူနာမီတြင္ လူေပါင္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွ် ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္းကိုလည္း “ဆူနာမီအထိမ္းအမွတ္ ဂ်ပန္ဘုရား”တြင္ မွတ္တမ္းၿပဳထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္၊၊

နံနက္ (၆)နာရီတြင္ ကိုလံဘိုၿမဳိ့၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတုိက္မွ ထြက္ခဲ့ေသာအရွင္တုိ႔ကားေလးသည္ ေဂါၿမဳိ့သုိ႔ ညေန(၃)နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ပါသည္၊၊ ေဂါၿမဳိ့သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က ခံတပ္ၿမဳိ့ၿဖစ္သည့္အတြက္ “ေဂါခံတပ္”ၾကီးမ်ားမွာ ၿမင္ရသူတုိ႔ရင္သတ္ရႈေမာဖြယ္ ခန္းနားလွပေနပါသည္၊၊

ေရွးေခတ္က သီရိလကၤာ၏ ၿမဳိ႔ေဟာင္းၿဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ ခံတပ္ေဟာင္းၾကီးရွိေနသည္ ကတစ္ေၾကာင္း၊ လွပသည့္ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ့ေလးၿဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္းစေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဂါၿမဳိ့ တြင္ႏုိင္ငံၿခား ေလ့လာေရးခရီးသည္မ်ားႏွင့္ၿပည့္ေနသည္ကို သတိၿပဳမိသည္၊၊

ေဂါၿမိဳ့၀န္းက်င္ေနရာအႏွံ႔သုိ႔ လည္ပတ္ေလ့လာၿပီးေသာအခါ ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး(၄၁)ႏွစ္ၾကာ၊ သီတင္းသုံးၿပီး၊ သာသနာၿပဳခဲ့ရာ ၿမန္မာေက်ာင္းေလးသို႔ သြားၾက ရန္လိပ္စာကို စုံစမ္းၾကရေတာ့သည္၊၊

ခရီးတြင္လိုက္ပါၾကသည့္ “အလင္းစက္”တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးမွလိပ္စာသိသူမရွိၾက၍ လမ္းေဘးတုိလီ၊မုိလီ ပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားသုိ႔ေရာင္းေနသည့္ေစ်းဆုိင္ကို Where located Buruma Temple? ဟုေမးၾကည့္ေသာအခါ ထုိေနရာမွအတန္ေ၀းသည့္ ေတာင္ၾကီးတစ္ ခုအေပၚသုိ႔လက္ညွဳိးထုိးၿပၿပီး ေတာင္ေပၚတြင္တည္ရွိေၾကာင္း လမ္းညႊန္လုိက္သည္၊၊

ထုိေတာင္ေပၚသုိ႔ ႏွစ္နာရီခန္႔မွ်ကားႏွင့္ လုိက္လံရွာေဖြေသာ္လည္း အႏွီၿမန္မာေက်ာင္း၏ အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႔ရသၿဖင့္ ကိုလံဘုိသို႔ဖုံးဆက္ၿပီး နာယကဆရာေတာ္ထံတြင္ ေဂါဆရာၾကီး၏ေက်ာင္းလိပ္စာကို ေမးရေတာ့သည္၊ နာယကဆရာေတာ္ကလည္း လိပ္စာကိုမသိေၾကာင္း၊ ေဂါတြင္အိမ္ေထာင္က်ေနသည့္ ၿမန္မာဒကာမၾကီးတစ္ဦးရွိေၾကာင္း၊ ဖုံးဆက္ေမးဖုိ႔ေၿပာၿပီး ဒကာမၾကီး၏ဖုံးနံပတ္ကို ေပးလုိက္သည္၊၊

ဒကာမၾကီးကို ဖုံးဆက္ေမးေတာ့မွ ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ေက်ာင္းတုိက္သည္ ေတာင္ေပၚတြင္မဟုက္ဘဲ ၿမဳိ့လယ္တြင္ၿဖစ္ေနသည္ကို သိလိုက္ရသည္၊ ကားဆရာကို ၿမဳိ့တြင္းသုိ႔ၿပန္လည္ေမာင္းခိုင္းၿပီး၊ အဆင့္ဆင့္ ေမးၿမန္းရင္းၿဖင့္ ည(၇)နာရီေမွာင္ရီဆမ္းကာမွ “ေဂါၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္”သို႔ခက္ခဲစြာ ေရာက္ရေတာ့သည္၊၊ “ေဂါ-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္သည္ ၿမန္မာသံဃာေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ကံမစပ္ေလဟန္တကား”ဟုလည္း ဆင္ၿခင္မိသည္၊၊

ေဂ-ါၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္သည္ ေတာင္ေၿခတြင္တည္ရွိၿပီး ေတာအုပ္အစပ္ၿဖစ္သည္၊၊ တရားဘာ၀နာၿဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လိုသူမ်ားအတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာေလး ၿဖစ္သည္၊၊ လူသူတိတ္ဆိပ္ၿပီး၊ ေအးခ်မ္းသည့္ ေက်းငွက္မ်ား၏တြန္မည္သံကုိ အစဥ္ပင္ၾကားေနရသည္၊၊

ေဂါဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဤေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကိုတည္ေထာင္ၿပီး ေဒသခံၿပည္သူမ်ားကို ပညာသင္ေပးရုံမက ေအာင္ၿမင္သည့္သာသနာၿပဳဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးၿဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ၾကီးမရွိေတာ့ သည္မွာႏွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ့သည္တုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏အမည္ကို ကေလးမွအစသိေနၾကၿပီး၊ ေက်ာင္းတုိက္
ကိုလည္း သီရိလကၤာနာမည္သုိ႔ေၿပာင္းထားသည့္တုိင္ “ဗုဒုမေက်ာင္း”ဟုပင္ သီရိလကၤာအသံမပီတပီၿဖင့္ ေခၚတြင္ေနၾကသည္ကို လြမ္းေမာဖြယ္ေတြ႔ခဲ့ရသည္၊၊

“ဗုဒုမ”ဟူသည္မွာ Burmaကို“ဗားမား”ဟုထြက္ရမည့္အစား သီရိလကၤာကုလားအသံၿဖင့္“ဗုဒုမ”ဟု ေခၚဆုိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ၾကီးေနသြားသည့္ အခန္းကိုမူလအတုိင္းထားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားသည့္အၿပင္၊ ေက်ာင္းတုိက္၏အတြင္းနံရံတြင္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဗီႏုိင္းပုံၾကီးကိုခန္း လုံးၿပည့္ခ်ဲ့ၿပီး ခ်ိပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္၊၊

လက္ရွိ ေဂါၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ကို ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ သီရိလကၤာဘုန္းၾကီးေလးမွာ ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ တပည့္အရင္းၿဖစ္ၿပီး၊ ၿမန္မာတုိ႔၏စိတ္ဓာတ္ကို အလြန္ေလးစားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္၊၊ ၿမန္မာေက်ာင္း တုိက္သုိ႔ ၿမန္မာသံဃာေတာ္ေလးမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္သည္ကို အလြန္၀မ္းသာၾကည္ႏူးေနဟန္၊ မရွိေတာ့သည့္ဆရာေတာ္ၾကီးကိုလည္း လြမ္းေမာေလဟန္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ေတြ႔ခဲ့ ရေသးသည္၊၊

“အလင္းစက္”တို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေဂါၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္မွထြက္ခြါခဲ့ၾကီး၊ ည (၁၂)ခန္႔တြင္ ကိုလံဘုိ၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတုိက္သို႔ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေတာ့သည္၊၊ ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ သာသနာၿပဳစိတ္ဓာတ္တို႔ကိန္းေအာင္းရာ ေဂါေက်ာင္းတုိက္ကို ေနာင္လာေနာက္သား ညီေတာ္၊ ေနာင္ေတာ္ မ်ားသိရွိ၊ ဗဟုသုတၿဖစ္ၾကေစရန္ ဤခရီးသြားမွတ္တမ္းကို တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ ေဂါဆရာေတာ ္ၾကီး၏ အားက်ဖြယ္အတၳဳပၸတၱိကို တင္ၿပပါမည္၊၊

ေဂါ-ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ့၊ ၿမဳိ့ေဟာင္းေစ်းတန္းရပ္ေန ကားအင္ဂ်င္နီယာ-ဦးစံသူ၊ ေဒၚဖြားရွင္တုိ႔မွ (၁၂၇၆)ခု၊ ၀ါဆုိလၿပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၁၉၁၄)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြားၿမင္ ေတာ္မူပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္၊ (၁၂၉၂)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း (၁)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမဳိ့၊ ပထမဘုံၿပန္ဆရာေတာ္ၾကီး ဘဒၵႏၱသုဇာတအရွင္ၿမတ္ကို ဥပစၨ်ာယ္ၿပဳလ်က္ ခမည္းေတာ္+မယ္ေတာ္တုိ႔၏ပစၥယာႏုဂၢဟကိုခံယူကာ ရွင္သာမေဏအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူပါသည္၊၊ ဘြဲ႔အမည္မွာ အရွင္ညာဏိႏၵၿဖစ္ပါသည္၊၊

(၁၂၉၆)ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း (၁၀)ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ခရမ္းၿမိဳ့ ဓမၼိကာရာမေရႊက်င္ေက်ာင္းသစ္တုိက္ သိမ္ေတာ္ၾကီး၀ယ္ ပထမဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၱနႏၵိယကိုဥပစၨ်ာယ္ၿပဳ၍၊ ခရမ္းၿမိဳ့၊ ေၿမပိုင္ရွင္-ဦးတင္+ ေဒၚစုတုိ႔၏ပစၥယာႏုဂၢဟၿဖင့္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာရဟန္းအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊ ေဂါ-ဆရာေတာ္ၾကီးကို ဦးေမာင္ေမာင္+ေဒၚခင္ေစာေရႊမိသားစုတုိ႔မွ သိကၡာထပ္လွဴခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ ဘုံပ်ံေက်ာင္း၊ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱက၀ိထံတြင္ အေၿခခံက်မ္းစာမ်ားကို သင္ၾကားၿပီးေနာက္ ခရမ္းၿမဳိ့၊ ဓမၼိကာရာမေရႊက်င္ေက်ာင္းသစ္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱ နႏၵိယ၊ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေညယ်၊ တုိက္က်ပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဆႏၵ၊ စာခ်ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱအိႏၵာသဘ၊ ဘဒၵႏၱပုည၊ အဘိဓမၼာ၀ိဘာ၀နီဋီကာေက်ာ္ေယာဇနာက်မ္းၿပဳ ဘဒၵႏၱညာနိႏၵာသဖ (ဆရာၾကီး ဦးစံလင္း)၊ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ့၊ မစၧိမာရုံမဟာေရႊက်င္တုိက္ သတၱမေရႊက်င္နိကာယဥကၠဌ၊ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေကလာသ၊ စာခ်ဆရာေတာ္ နႏၵက၊ နာရဒါဘိ၀ံသစေသာစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားအထံတြင္ ပါဠိ၊ အဌကထာ၊ ဋီကာ၊စေသာက်မ္းဂန္မ်ားကို နည္းစုံေအာင္ သင္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္း (၁၀)၀ါအရတြင္ ခရမ္းၿမဳိ့၊ ဓမၼိကာရာမေရႊက်င္ေက်ာင္းသစ္သို႔ ၿပန္ၾကြေတာ္မူၿပီး၊ စာသင္သားတုိ႔အား (၈)ႏွစ္တုိင္ စာေပပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္၊၊ ရဟန္း (၁၈)၀ါအရ (၁၉၅၂)ခု ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ေန႔ တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသို႔ၾကြေတာ္မူၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔အား ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို သီရိလကၤာဘာသာၿဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ေနေတာ္မူခိုက္- - -
(၁) ကိုလမ္ဘိုၿမိဳ့ မဟာ၀ိသုဒၶါရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၂) ႏုေဂေဂါဓ၊ သိရီဓမၼာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၃) မဟိန္တေလ၊ ကာလုဒိယေပါကုဏေက်ာင္းတုိက္၊
(၄) မာတေလ ပါေလေပါလေသနာသနေက်ာင္းတုိက္၊
(၅) မဟာႏု၀ရ၊ ကႏၷီ-ေဆနာနာယကာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၆) ကလပလု၀ါ၀၊ တေပါ၀နာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၇) မာတရ၊ ဥဒုကာေ၀ ၀ဇိရာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၈) ဒိယတလာ၀၊ ညာဏာရာမ ၀ိေ၀ကာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၉) ဥတုရုတလာလ သႏၱ၀ိေ၀ကာရာမယေက်ာင္းတုိက္၊
(၁၀) ေဒါဒန္းဒူ၀၊ ေပါလဂႆဒူ၀ ေသနာသနေက်ာင္းတုိက္၊
(၁၁) ေဂါၿမိဳ့- ၀ဲကုဏေဂါဓ ဓမၼာယတန-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္တုိ႔၌ လွည့္လည္သီတင္းသုံး၊ သာသနာ ၿပဳေတာ္မူခ့ဲပါသည္၊၊

ေဒဟိ၀လ၊ ယကၠမန၊ ေဒဏမန၊ ၀လသမူလ၊ နာရန္ဂမူ-အစရွိေသာဌာနတုိ႔၌ သီတင္းသုံးလ်က္ အႏွစ္(၄၁) တုိင္ေအာင္ သီရိလကၤာဒါယကာ ဒါယိကာမတုိ႔အား ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို သင္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူခိုက္ - - -
(၁) ယမုိက္ဆယ္က်မ္း၊
(၂) မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ “၀ိပႆနာရႈဖြယ္က်မ္း”
(၃) မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ “တရားအားထုတ္ရသည့္အေၾကာင္းက်မ္း”၊
(၄) မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္၏ “ပဌာန နယူပေဒသက်မ္း”၊
(၅) ဘဒၵႏၱနာရဒါဘိ၀ံသ၏ “ၿမန္မာၿပန္သၿဂိဳဟ္က်မ္း”၊
(၆) အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ “၀ီထိသုံးခ်က္စုက်မ္း”၊စသည္တုိ႔ကို သီရိလကၤာဘာသာသုိ႔ ၿပန္ဆုိေတာ္မူခဲ့ ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ခမာ၊ ဇာဂရိယ၊စေသာဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ၿပည့္စုံေတာ္မူသၿဖင့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ၾကည္ညဳိေလးစားမႈကိုခံယူရရွိ ေတာ္မူပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္အား ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ (၁၃၅၄)ခုႏွစ္တြင္ “အဂၢမဟာပ႑ိတဘြဲ႔တံဆိပ္”ေတာ္ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္၊၊ ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္ (၇၇)ႏွစ္ သိကၡာေတာ္ (၅၇) ၀ါရွိၿပီၿဖစ္သည္၊၊

ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ တပည့္ဒါယကာဒါယိကာမအမ်ားေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ေလ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္၊ ေက်ာင္းဒါယကာ+ေက်ာင္းဒါ ယိကာမမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ့၊ တာေမြၿမဳိ့နယ္၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္၊ "ၿမန္မာ-သီရိလကၤာရာမေက်ာင္းတုိက္"၌ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္မွစတင္၍သီတင္းသုံးေတာ္မူကာ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပသာသနာၿပဳေတာ္မူပါသည္၊၊

ေဂါဆရာေတာ္ၾကီး၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေလ့လာမွတ္သားၿပီး၊ ဆရာေတာ္ၾကီးကဲ့သုိ႔ေအာင္ၿမင္သည့္ သာသနာၿပဳ ၿဖစ္ပါရေစၾကာင္းႏွင့္၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ သဒၶမၼသုံးၿဖာသာသနာေတာ္တြင္ ေအာင္ၿမင္သည့္သာသနာၿပဳဆရာေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းလာပါေစေၾကာင္း "အလင္းစက္အရွင္" ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္၊၊ ၊၊

(မွတ္ခ်က္/ ေဂါ-ဆရာေတာ္ၾကီး ကိုယ္တုိင္ေရးသားေတာ္မူခဲ့သည့္ “စတုရာရကၡရႈဖြယ္က်မ္း,ႏွင့္၊ ပုဂံခရီးသည္ (ပါရဂူ)”စသည္တုိ႔ကို ကိုးကား၍ ေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္၊၊ ေဂါခရီးသြားမွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ားကို ညာဘက္ေကာ္လံတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္၊၊)ေမတၱာၿဖင့္ - - -
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမ-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကိုလံဘုိၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
(၁၄.၈.၂၀၁၁)

အျပည့္အစံုသို႔....

Sunday, August 7, 2011

ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသ၊၊ ၊၊မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတိုက္ၾကီးတြင္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကိုမူလတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦး၀ိနယာလကၤာရ၊ ဒုတိယ-၀ိဟာရာဓိပတိ ဆရာေတာ္ဦးသိဂၢ၀တုိ႔ၿပီးလ်င္ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွာ “ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသသည္ အေနရုိးလြန္းေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ႏွိမ္ခ်၍ေနေလ့ရွိသည္ကတစ္ ေၾကာင္းစေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတြင္ေနထုိင္၍ ပညာသင္ၿပီးသြား ၾကသည့္တုိင္ ဤဆရာေတာ္ၾကီးကို သိသူနည္းပါးပါသည္၊၊

မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို စစ္အတြင္းတြင္ အစားအေသာက္ဆင္းဆင္းရဲရဲၿဖင့္၊ ဗုံးဒဏ္၊ ေသနတ္ဒဏ္ႏွင့္၊ သူခုိး၊ ဓားၿပဒဏ္မ်ားအၾကားတြင္ ရသမွ်အစားအေသာက္ေလးမ်ားႏွင့္ တင္းတိမ္မွ်
တလ်က္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးၿမန္မာတုိ႔လက္မွ မပေပ်ာက္ေရးအတြက္အသက္စြန္႔၍ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ၏ေက်းဇူးကို မွတ္တမ္းတင္သင့္လွသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ၏ ေနာက္ဆုံးေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈေၾကာင့္သာ မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္း တုိက္ၾကီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိဆက္လက္ အသက္ရွင္လာရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုဆုိလ်င္ မွားႏုိင္မည္မထင္ပါ၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသသည္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို ေနာက္ဆုံးထိမ္းသိမ္းၿပီး စာသင္သားသံဃာ ေတာ္မ်ား၏လက္သို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည့္ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္၊၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ၾကီး၏အတၳဳပၸတၱိကို ေနာင္လာေနာက္သား ညီေတာ္၊ ေနာင္ေတာ္မ်ားမွတ္သားႏုိင္ေစရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ဦးေကလာသကို မေကြးတုိင္း၊ ၿမင္ကြင္းၿမိဳ့နယ္၊ ကြ်န္းၿပတ္ၾကီးရြာ၊ ဦးထြန္းသစ္၊ ေဒၚပုတုိ႔မွ (၁၂၈၂)ခု၊ ကဆုန္လဆန္း (၁၀)ရက္၊ တနလၤလာေန႔တြင္ ဖြားၿမင္ပါသည္၊၊

အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊၊ (၁၃၀၂)ခုႏွစ္ ၿပာသုိလၿပည့္ ေက်ာ္(၈)ရက္တြင္ ကြ်န္းၿပတ္ၾကီးရြာ၊ ဥဒကုေကၡပသိမ္၌၊ မယ္လွေတာင္ရြာ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလကို ဥပစၨ်ာယ္ၿပဳလ်က္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူကာၿမင့္ၿမတ္ေသာ ရဟန္းအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္၊၊

အသက္(၁၁)အရြယ္တြင္ ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးညာဏ၊ ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိစၥ၊ မႏၱေလးၿမဳိ့၊ ေတာင္ ၿပင္ဘုရားၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ဦးသာသနေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးအာစိဏၷ၊ မေကြးၿမဳိ့၊ မဟာ၀ိသုတာရာမတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးပဒုမ၊ မင္းဘူးၿမိဳ့ ေတာရေက်ာင္းတုိက္၊ ဆရာေတာ္ဦးတိေလာက၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ၊့ ေၿခာက္ထပ္ၾကီးဘုရားၾကီးေက်ာင္းတုိက္ ဦးသာဂရ၊ စေသာဆရာေတာ္မ်ားအထံတြင္ စာေပမ်ားကို က်မ္းၾကီးေပါက္ သင္ယူေတာ္မူပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ ၾကည့္ၿမင္တုိင္၊ ဗားကရားေက်ာင္းတုိက္ သာယာ၀တီေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦး၀ါယမ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သီဟုိဠ္ကြ်န္းသုိ႔သာသနာၿပဳၾကြရန္တုိက္တြန္းမအရ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၇) ရက္ေန႔၊ ညေန(၃)နာရီတြင္ ကုလံဘုိဆိပ္ကမ္းသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ ကိုလံဘုိၿမဳိ့၊ မကုဋာရာမေက်ာင္းတုိက္၌ ဆရာေတာ္ဦး၀ိနယာလကၤာရထံတြင္ေနထုိင္ရင္း သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊၊

သီဟိုဠ္ကြ်န္းတြင္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သိမ္သမုတ္ေပးၿခင္း၊ ရဟန္းခံေပးၿခင္းစေသာ သံဃာ့ကံမ်ားကို ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊

(၁၉၆၂)ႏွစ္၊ သီရိလကၤာအစုိးရမွ သီရိလကၤာရွိ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားအား ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ဥပေဒၿပဌာန္းလုိက္ရာ ထုိဗီဇာခြန္ေပးေဆာင္ၿခင္းမွ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားသံဃာေတာ္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ အတြက္ “လကၤာ၀ါသီမရမၼိက ဘိကၡဳသမိတိယ”အမည္ရွိ အဖြဲ႔အေနၿဖင့္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရာ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္၊၊

(မွတ္ခ်က္/ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကလာသသည္ သီရိလကၤာအစုိးရထံမွ ဗီဇာခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို သတၱိရွိရွိ ေတာင္းခံေအာင္ၿမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယၡဳအခါၿမန္မာၿပည္အစုိးရထံမွ (2010)မွစတင္၍ ပတ္စပုိ႔အသစ္လဲရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေဒၚလာ(၁၀၀)အခြန္ကို ၿမန္မာစာသင္သားသံဃာေတာ္တုိ႔ ပညာသင္စရိပ္ထဲမွ ပတ္စပို႔သုံးႏွစ္၊ သက္တမ္းၿပည့္၍အသစ္လဲတုိင္း ေဒၚလာ(၁၀၀)ေပးေနရသည္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္၊၊)

ထုိအဖြဲ႔တြင္ဆရာေတာ္သည္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္အေနၿဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္၊၊ ထုိ႔အၿပင္တုိင္း ၿပည္ဆူပူေနခ်ိန္တြင္ အခက္ခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးအား အသက္ကိုပင္ပဓာန မထားဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္(၂၀၀၂)ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ-၄ရက္ေန႔တြင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္(၁/၂၀၀၂)ၿဖင့္ “အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္”ကို ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို ေရရွည္တည္တန္႔ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္း သိမ္းႏုိင္ေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ဆရာေတာ္ မ်ားမ်ားေပၚေပါက္ပါေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္” ဆုေတာင္းပါသည္၊၊


ေမတၱာၿဖင့္- - -
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘုိၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

(ကုိးကား/ ဘြဲ႔တံဆိပ္ရဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွတ္တမ္း၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနစာအုပ္မွ ကုိးကားေဖာ္ၿပပါ သည္၊၊)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP