Wednesday, April 9, 2014

လက္၀ဲေအာက္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္၊၊ ၊၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူဘ၀တြင္ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၅)ႏွစ္ အသက္ရွင္ေနေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီး၍ အေလာင္းေတာ္ကို မီးပူေဇာ္သည့္အခါ အသား၊ အေသြး၊ အေက်ာ အရုိးတုိ႔သည္မီးေလာင္ကြ်မ္းျပီး သာမန္လူမ်ားကဲ့သို႔ “ျပာ”ျဖစ္မသြားဘဲ ျဖဴေဖြးသည့္“ဓာတ္ေတာ္”မ်ား အျဖစ္ ၾကြင္းက်န္ရန္ခဲ့ပါသည္၊၊

          (1)  စြယ္ေတာ္ (4)ဆူ၊
          (2)  ညွပ္ရိုးေတာ္ (2)ဆူ၊
          (3)  ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဓာတ္ေတာ္(7)ဆူမွာ မူလပကတိပုံစံအတိုင္းက်န္ရစ္ျပီး၊ က် န္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာ အဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ားမွာအေသးဆံုး မုန္႔ညွင္းေစ့ခန္႔၊ အၾကီးစား ဆန္က်ိဳးခန္႔၊ အၾကီးဆံုး ပဲေနာက္ေစ့က် ဳိ းခန္႔အရြယ္ရွိေသာ “ဓာတ္ေတာ္”မ်ား ျဖစ္သြားသည္၊၊

စြယ္ေတာ္(၄)ဆူတြင္ပါ၀င္သည့္ “လက္၀ဲေအာက္စြယ္ေတာ္”ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထူးျခားသမုိင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကုိ စာဖတ္သူမ်ားသို႔ ယၡဳစာတမ္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊

သကၠရာဇ္ ၁၂၄၉-ခု၊ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး (၂)ႏွစ္အၾကာ 1887-ခုႏွစ္တြင္ မူလဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴ ပ္ ဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္ေတာ္မူသည့္ “အုတ္ဖုိဆရာေတာ္”ၾကီးသည္ သီဟိုဠ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာႏုိင္ငံ)သုိ႔ၾကြေတာ္မူျပီး၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးျမင္ခဲ့ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ၾကည္ညဳိလွသျဖင့္ သီဟုိဠ္အစုိးရႏွင့္ သံဃရာဇာဆရာ ေတာ္ၾကီးမ်ားအထံတြင္ ေမတၱာရပ္ခံ၍၊ စြယ္ေတာ္အစစ္ႏွင့္ပုံတူ စြယ္ေတာ္ပြားတစ္ဆူကို မူလစြယ္ ေတာ္ႏွင့္ရက္(၂၀)ခန္႔အတူထားျပီး စြယ္ေတာ္ပြားခဲ့ပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ပြားရက္ေစ့သည့္အခါ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စြယ္ေတာ္ကို လက္ျဖင့္မူလစြယ္ေတာ္ၾကဳ ပ္ အတြင္းမွႏႈိက္မယူဘဲ၊ “စြယ္ေတာ္အစစ္သည္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ႏွင့္ထုိက္တန္ပါက မိမိလက္သုိ႔ၾကြ ေရာက္ေတာ္မူပါရန္” အဓိဌာန္ျပဳလုိက္ပါသည္၊၊

ထုိအခ်ိန္တြင္ စြယ္ေတာ္ႏွစ္ဆူထားထားသည့္ ရတနာၾကဳပ္အတြင္းမွ “စြယ္ေတာ္အစစ္”သည္ အုတ္ဖုိ- ဆရာေတာ္ၾကီး၏လက္သို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

ထုိအျခင္းအရာကို အျခားအုပ္ခ်ဴပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား မသိၾကေသာ္လည္း စြယ္ေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္သည့္ ေဂါပကၾကီးတစ္ေယာက္သည္ သိျမင္ျပီး၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ခြင့္ပန္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူလုိက္ပါလာခဲ့ျပီး၊ စြယ္ေတာ္စစ္ကိုပူေဇာ္လ်က္ သက္ဆုံးတုိင္ ေနသြားခဲ့ပါသည္၊၊

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ကို အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီး၏ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ႏွင့္၊
ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သီရိလကၤာစြယ္ေတာ္ဘုရားဖူးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

ယၡဳသီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္သည့္ဆရာေတာ္“ဦးအာစိဏၰ”သည္ လက္ရွိသီရိလကၤာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို လက္ျဖင့္ကိုင္ျပီးေလ့လာခြင့္ ရဖူးပါသည္၊၊

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သမုိင္းအခ်က္အလက္ကိုလည္း
စနစ္တက်ေလ့လာထားသည့္ ဆရာေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီး၏ စြယ္ေတာ္ကိုျမတ္ကို သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ျပီး ေလ့လာခဲ့ပါသည္၊၊

အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီး၏ေက်ာင္းတြင္ ဖူးေတြ႔ခဲ့ရသည့္စြယ္ေတာ္ႏွင့္၊ သီရိလကၤာတြင္ ေလ့လာထားသည့္စြယ္ေတာ္ႏွစ္ဆူတုိ႔သည္ ပုံစံခြ်တ္စြတ္တူသည္ဟု အမိန္႔ရွိပါသည္၊၊
ႏွစ္ေပါင္း(၁၂၆)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အထူးလ်ဴိ႔၀ွက္စြာတည္ရွိသည့္ စြယ္ေတာ္ျမတ္၏ျဖစ္စဥ္သမုိင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

အုပ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဖူးေတြ႔ရန္ အပူေဇာ္ခံခ်ိန္ကလြဲ၍၊ က်န္သည့္အခ်ိန္မ် ားတြင္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို မီးခံေသာတၱာျဖင့္ အထူးလုံျခဳံလွ်ဳိ႔ ၀ွက္စြာ ပူေဇာ္ထားရွိသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

မၾကာမွီတြင္ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးပင့္ေဆာင္ထားသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္၀ဲေအာက္စြယ္ ေတာ္ျမတ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွထင္ရွားသည့္ျမ့ိဳ တစ္ျမဳိ့တြင္ အပူေဇာ္ခံမည္ဟု သိရပါသည္၊၊

အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးပင့္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ယၡဳအခါ “ဇီးျဖဴ ကုန္းေက်းရြာ၊ လက္ပံတန္းျမ့ဳိ နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး”တြင္ ကိန္း၀ပ္တည္ရွိျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပါရမီရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ၾကည္ညဳိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းပါးလုိက္ရပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဓိကၾကသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ဖူးေတြ႔ခြင့္ရျခင္းမွာ သာမန္ကုသိုလ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အထူးျမင့္ျမတ္ သည့္ကုသုိလ္အထူး ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

စြယ္ေတာ္အစစ္ဟုယုံၾကည္ေနၾကသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ယၡဳရွိေသာ “လက္၀ဲေအာက္ စြယ္ေတာ္”သည္ သီရိလကၤာအစုိးရ၏ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္လို္မႈေၾကာင့္ (၅)ႏွစ္ၾကာမွ တစ္ၾကိမ္သာျပည္သူတုိ႔ မ်က္၀ါး၀ါးထင္ထင္ဖူးေတြ႔ခြင့္ ရၾကပါသည္၊၊

ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ စြယ္ေတာ္ကိုဖူးေတြ႔ရန္ႏွင့္၊ ေလ့လာရန္လာေရာက္ၾကသည့္ ဘုရားဖူးမ်ားမွာ စြယ္ေတာ္ကို ျမင္ေတြ႔ခြင့္မရၾကဘဲ စြယ္ေတာ္ထားသည့္ၾကဳပ္ၾကီးကိုသာလ်င္ ျမင္ေတြ႔ၾကရသျဖင့္ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္တုိ႔မွ သီရိလကၤာအစုိးရကို အထူးစိတ္ပ်က္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

“အလင္းစက္အရွင္”သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ စြယ္ေတာ္ကို(2009)ႏွစ္၊ စြယ္ေတာ္(၅)ႏွစ္ျပည့္ ဖြင့္လွစ္ျပသအပူေဇာ္ခံခ်ိန္တြင္ (၂)ၾကိမ္ဖူးေတြ႔ခြင့္ရဘူးပါသည္၊၊

(30/03/2014)ေန႔က ကႏၵီဆရာေတာ္ဦးအာစိဏၰ(မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အုတ္ဆုိဆရာေတာ္ၾကီးပင့္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္၀ဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သမုိင္းကိုေျပာျပရုံမွ် မက၊ စြယ္ေတာ္ကို ဓာတ္ပုံမ်ားပါရုိက္ယူလာျပီး၊ ျပသျဖင့္ အထူးစိတ္၀င္စားျပီး ယၡဳစာတမ္းျဖင့္ “အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္အရွင္”၏ ပုဂၢလိကယုံၾကည္ခ်က္အရဆုိလ်င္ သီရိလကၤာမွ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးပင့္ေဆာင္စဥ္က အမွန္တကယ္ၾကြေတာ္မူသည္ဟု ခံစားမိပါ သည္၊၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိသီရိလကၤာရွိစြယ္ေတာ္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ “ဥဒၵိ ႆ     ေစတီေတာ္” အျဖစ္ျဖင့္ ၾကည္ညဳိပါသည္၊၊

မည္သို႔ဆုိေစ စြယ္ေတာ္ႏွစ္ဆူသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္းမွ ဆင္းသက္လာၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကည္ညဳိစိတ္ ယုံၾကည္စိတ္ သဒၶါတရားတူညီလ်က္ပူေဇာ္လ်င္ အက်ဳိးေက်းဇူး တူညီမည္သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

စာဖတ္သူမ်ား ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစစ္ကိုဖူးေတြ႔ခြင့္ႏွင့္ ပူေဇာ္ၾကည္ညဳိခြင့္ရရွိၾကျပီး၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ ကုသုိလ္ထူးမ်ားစြာျဖင့္ ပို၍ပို၍ခ်မ္းသာျခင္း၊ အသက္ရွည္က်န္းမာျခင္းအက်ဳိးမ်ားကို ရရွိၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္၊၊          ၊၊


(မွတ္ခ်က္/ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေအာက္လက္၀ဲစြယ္ေတာ္ျမတ္၏ လူသူအသိနည္းသည့္ ျဖစ္စဥ္သမုိင္းတစိတ္တေဒသကို တင္ျပျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ယုံၾကည္ထုိက္သူသာ ယုံၾကည္ခြင့္ရွိပါသည္၊၊)

                                        ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ တင္ျပသူ---

                                                                      အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                       {မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ}
                                                                   မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                      ကုိလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊(က် မ္းကုိး/ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ အတၳဳ ပၸတၱိက်မ္း၊ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ၾကီးပင့္ေဆာင္ခဲ့ေသာသီဟုိဠ္ကြ်န္းမွ လက္၀ဲေအာက္ဓာတ္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္သမုိင္း၊ ျမန္မာ+သီရိလကၤာ သာသနာဆက္သြယ္ေရး၊ (ပါရဂူ)၊၊)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP