Thursday, August 11, 2022

သူမ

 


 

အလြန္တရာလွပသည့္ မိဖုရားတစ္ပါးရွိသည္၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ခ်စ္ခင္ ယုယမႈကုိလည္း အ ျပည့္အ၀ ရရွိထားသျဖင့္အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္တုိ႔သည္ တေရြ ႔ေရြ ႔ကုန္ဆုံးလာခဲ့သည္။

တစ္ေန႔တြင္ ေက်းလက္ေဒသမွ အဆုိ၊ အကကြ်မ္းက်င္ရုံမွ်မက၊ နတ္သမီးကဲ့သုိ႔လွပျပီး၊ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိေသာ မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကုိ အမတ္ၾကီးမ်ားက ေခၚေဆာင္လာျပီး၊ ရွင္ဘုရင္အား ဆက္သၾကသည္။ ေျမးအရြယ္တမွ်ငယ္ရြယ္သည့္ မိန္းကေလးအေပၚ ဘုရင္ၾကီးသည္ ေစတနာပိုမုိ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ နန္းတြင္းကေျခသည္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ထားလိုက္သည္။

မိဖုရားၾကီးကုိ ေမ့ေလ်ာ့သည္အထိျဖစ္ေနခဲ့ျပီး၊ ေမာင္းမအသစ္ကေလးအေပၚတြင္သာ တြယ္ တာေနသည္။ အဆုိအကႏွင့္ အေတြ႔အထိတြင္ သာယာျခင္းျဖင့္အခ်ိန္တုိ႔ကုိ ကုန္လြန္ေစေလသည္။ မိ ဖုရားၾကီးသည္ သတင္းရင္းျမစ္ကိုစုံစမ္းသိရွိသြားေသာအခါ ေဒါသပုန္ထေတာ့သည္၊ ႆာ မစၦရိယ စိတ္မ်ားလည္း ပြားမ်ားေတာ့သည္။

ေဒါသအေလွ်ာက္ ေမာင္းမအသစ္ကေလးကို သတ္ဖ်တ္၍မျဖစ္ႏုိင္၊ သိသြားလ်င္ အျပစ္ၾကီး သြားမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယားယံေစသည့္အသီးမ်ားကို ရွာေစျပီး၊ နံ႔သာမႈန္႔အသြင္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ သည္။ နံ႔သာမႈန္႔အစစ္ႏွင့္မျခားေအာင္ ျပဳျပင္သည္။

ေမာင္းမကေလး၏အကကုိ မင္းျမတ္ႏွင့္အတူ ၾကည့္ရႈလုိပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလုိက္ သည္။ ဘုရင္ၾကီးက သေဘာက်သြားသည္၊ ယခင္က ေမာင္းမကေလးကို မိဖုရားၾကီး သေဘာမေတြ႔ မွာကို စုိးရိမ္ေနခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါလား၊ ယၡဳလုိ မိဖုရားၾကီးပါ ေမာင္းမကေလး၏ေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိ ရႈစားမည္ ဟုသံေတာ္ဦးတင္လာျခင္းသည္ ႏွစ္သက္ၾကည္ျဖဴသည့္သေဘာကို ျပသရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ မင္း ၾကီးက ႏွလုံးပီတိ၀ါဂြမ္းဆီထည့္မိျခင္း ျဖစ္ေလဟန္ရွိသည္။

နန္းေတာ္အတြင္းေဆာင္ထဲတြင္ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားတုိ႔အား ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ကပြဲ စတင္ေနသည္။ ေမာင္းကငယ္ကေလး၏အလွႏွင့္ အဆုိ၊ အကတုိ႔တြင္ လူတုိင္းရႈမျငီးျဖစ္ေနၾကရသည္။ စနစ္တက်စီ မံျပီးယူ ေဆာင္လာသည့္ မိဖုရားၾကီးလက္သပ္ေမြးထားသည့္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တစ္ဦးမွ ကေျခသည္ ေမာင္းမကေလးအေပၚသုိ႔ နံ႔သာမႈန္႔မ်ားကုိမသိမသာ ျဖန္႔က်ဲလုိက္သည္။ ကတၱိပါေကာ္ေဇာ္ၾကီးမ်ား ႏွင့္၊ ေမာင္းမက ေလး၏အိပ္စက္ကုတင္ပါမက်န္ နံ႔သာမႈန္႔မ်ားက်ဲထားလုိက္သည္။

မင္းပရိသတ္အလယ္တြင္ ဟန္ေဆာင္၍ကျပသီဆုိေနရေသာ္လည္း ကေျခသည္ကေလးသည္ ခႏၶာကုိယ္အနွံ႔မွ အလြန္အမင္းယားယံေနျပီ ျဖစ္သည္။ သူမထုိင္လုိက္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ ပိုမုိ၍ ယားယံျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ ကုတင္ေပၚတက္လုိက္ခ်ိန္တြင္ အဆုိး၀ါးဆုံးယားယံ သည့္ေ၀ဒနာကိုခံစားရရာမွ၊ လက္သဲရွည္မ်ားျဖင့္ကုပ္ျခစ္မိသည္ထိ ျဖစ္ရေတာ့သည္။

ေနာင္တေန႔မုိးေသာက္အလင္းေရာက္ခ်ိန္တြင္မူ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး နီရဲေနျပီး၊ အဖုအပိန္႔မ်ား၊ ေသြးစမ်ားျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ကေျခသည္မကေလးကို ေတြ႔ၾကရေတာ့သည္။ အလွအပတုိ႔လည္း မရွိ ၾကေတာ့ျပီ၊ အလြန္အမင္းအရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္သူအျဖစ္သုိ႔ ရုပ္ခ်ည္းကူးေျပာင္းသြားေတာ့သည္။ အဆင္းရူပါကင္းမဲ့သည့္ ကေျခသည္မကေလးကို ဘုရင္ၾကိးကလည္း မႏွစ္သက္ေတာ့ျပီ။ ဘ၀ပ်က္မ ကေလးအျဖစ္သုိ႔ က်ေရာက္သြားရသည္။ လက္သည္ကို အမ်ားကမသိလုိက္ၾကေသာ္လည္း၊ မိဖုရား ၾကီး၏လက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

သာကီ၀င္မင္းအႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ သုေကၠာဒနမင္းၾကီးတြင္ သားေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္၊ သၼီးေတာ္ တစ္ပါး ရွိသည္။ မဟာနာမမင္းသား၊ အႏုရုဒၶမင္းသားႏွင့္၊ ေရာဟိနီမင္းသၼီးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သားသၼီး သုံးေယာက္စလုံးပင္ ရုပ္ရည္အဆင္းအသြင္ အလြန္လွပျပီးအရြယ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ညီအစ္ကုိ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိေတာ္မူျပီး၊ ကပိလ၀တ္နန္းေတာ္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာခဲ့သည္။ အႏုရုဒၶမင္းသားသည္ ၀မ္းကြဲညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဘဒၵိယမင္းသား၊ အာနႏၵာမင္းသား၊ ဘဂုမင္းသား၊ ကိမိလမင္းသား၊ ေဒ၀ဒတ္မင္းသား၊ ဥပါလိတုိ႔ႏွင့္အတူ ရဟန္း၀တ္ခဲ့သည္။ ႏွမေတာ္ေရာဟိနီမင္းသၼီးသည္ အစ္ကုိေတာ္အႏုရုဒၶါရဟန္း ၀တ္သြားခ်ိန္တြင္ တပင္တုိင္မင္းသၼီးတစ္ပါးအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တုိ႔သည္ ရာသီအလီလီ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ျပီး၊ အရွင္အႏုရုဒၶါသည္ပင္ ရဟႏၱာအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ၾကမၼာ၀ိပါက္၊ ေရွးကံစနက္ေၾကာင့္ ႏွမေတာ္ေရာဟိနီမင္းသၼီးသည္ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔အနီဖူးၾကီး မ်ားေပါက္ျပီး၊ ကုိယ္ေရျပားေရာဂါတစ္မ်ဳိး စြဲကပ္လာသည္။ တစ္ပင္တုိင္နန္းေဆာင္အတြင္းမွ ျပင္ပသုိ႔ မထြက္၀ံ့သည့္အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ရသည္။

အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္ျမတ္သည္ မိသားစုတည္ရွိရာ ကပၸိလ၀တ္နန္းေတာ္သုိ႔ မေရာက္သည္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့ျပီ၊ ခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အစ္ကုိေတာ္ႏွင့္၊ ႏွမေတာ္တုိ႔အား တရားအျမဳိက္ေဆး တုိက္ေကြ်းရန္ ေမြးဖြားရာနန္းေတာ္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာခဲ့သည္။ ေဆြေတာ္မ်ဳိးမ်ားအားလုံးကုိ ေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏွမေတာ္ေရာဟိနီမင္းသၼီးကို မေတြ႔ရေပ။ အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ ႏွမေတာ္မွာ ကုိယ္ေရျပားေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ျပင္ပသုိ႔မထြက္၀ံ့ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ ၾကသည္။

အရွင္အႏုရုဒၶါသည္ ႏွမေတာ္စံျမန္းရာ တစ္ပင္တုိင္ျမနန္းသုိ႔ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြေတာ္မူခဲ့ သည္။ ခႏၶာကုိယ္ေနရာအႏွံ႔တြင္ အနီေရာင္အဖု၊ အပိန္႔ၾကီးမ်ားေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ‘ဆ၀ိေရာဂါ’ဟုေခၚေသာ ကိုယ္ေရျပားေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ အဖုအက်ိပ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။ အႏုရုဒၶအစ္ကုိေတာ္ကုိ ေတြ႔ျမင္လုိက္ေသာအခါ ေရာဟိနီမင္းသၼီးသည္ ၀မ္းနည္းလြန္းသျဖင့္ သည္းထန္စြာငုိေၾကြး  ျမည္တမ္းေတာ့သည္။

ႏွမေတာ္အားႏွစ္သိမ့္စကား ေျပာဆုိျပီး၊ ေက်ာင္းေဆာက္၍လွဴဒါန္းရန္ အၾကံျပဳေတာ္မူလုိက္ သည္။ ေရာဟိနီမင္းသၼီးသည္ လည္ဆြဲရတနာအားေရာင္းခ်ျပီး၊ ေက်ာင္းေဆာက္၍လွဴဒါန္းပါမည္ဟု အစ္ကုိေတာ္အား ကတိျပဳလုိက္သည္။ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေရာဟိနီမင္းသၼီး အား ေက်ာင္း၀ုိင္းသန္႔ရွင္းေရးျပဳရန္ ေသာက္သုံးေရလွဴဒါန္းရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတြက္ ေရာဟိ နီမင္းသၼီးသည္ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္၊ ေရအလွဴကုိေပးလွဴခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ေရာဟိနီမင္းသၼီး၏ခႏၶာကုိယ္မွ အဖုအပိန္႔မ်ားသည္ ေျခာက္လာခဲျ့ပီး၊ အလ်င္း ပေပ်ာက္လုနီးအမွ် သက္သာလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတုိက္တည္ေဆာက္မႈျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေရစက္ခ်တရားေဟာေတာ္မူသည္။ ေက်ာင္းအစ္မကို လာရန္မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ျမတ္ စြာဘုရားေရွ ႔ေတာ္ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေရာဟိနီမင္းသၼီးအား အတိတ္ ဘ၀က မိဖုရားျဖစ္ခဲ့ပုံႏွင့္၊ ကေျခသည္မကေလးကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပုံတုိ႔ကုိ ျပန္လည္၍ေဟာေတာ္မူျပီး၊ ေအာက္ပါဂါထာကုိ ေဟာေတာ္မူသည္။ ခ်စ္သၼီးေရာဟိနီ သင္သည္ -

“ေဒါသကုိ စြန္႔ပယ္ရာ၏၊

မာနကုိ စြန္႔ပယ္ရာ၏၊

သံေယာဇဥ္ကုိ ပယ္စြန္႔ရာ၏၊

နာမ္ရုပ္အေပၚ၌မတြယ္တာသူကုိ၊

ဒုကၡသည္ မကပ္ေရာက္ႏုိင္”။ 

          ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏တရားေတာ္အဆုံးတြင္ ေရာဟိနီမင္းသၼီးသည္ ေသာတာပတၱိဖုိလ္တည္ျပီး၊ ခႏၶာကုိယ္မွ အဖုအပိန္႔ေရာဂါမ်ားလည္း အလ်င္းေပ်ာက္ကင္းသြားရုံမက ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔၀င္း၀ါေသာ မူလအဆင္းလွပတင့္တယ္မႈကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေတာ့သည္။

          ေက်ာင္းအစ္မၾကီး ေရာဟိနီသည္ အသက္ထက္ဆုံးေနထုိင္ျပီးေနာက္ စုေတျပီးခ်ိန္တြင္၊ တာ ၀တိ ံသာနတ္ျပည္တြင္ အလြန္အက်ဴးအဆင္းလွသည့္နတ္သၼီးတစ္ပါး ျဖစ္ခြင့္ရသည္။ ေရာဟိနီ နတ္ သၼီးသည္ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ထူးျခားစြာမင္းသား(၄)ေယာက္တုိ႔၏ နယ္ေျမပုိင္နက္အၾကား တြင္ ျဖစ္သည္။ နတ္ျပည္၏ထုံးစံမွာ မိမိပရ၀ုဏ္အတြင္းလာေရာက္ျဖစ္သူကုိ ပုိင္စတမ္းျဖစ္သည္။ ေရာဟိနီ နတ္သၼီးသည္ နတ္သား(၄)ဦးတုိ႔ပုိင္နက္အလယ္တြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နတ္သားေလးပါးစလုံးက ပုိင္ ဆုိင္ခြင့္လုၾကရေတာ့သည္။

          နတ္ျပည္ျပႆနာျဖစ္သည့္အတြက္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သိၾကားမင္းအထံသုိ႔ (၅)ဦးသား သ တင္းပုိ႔ၾကရသည္။ သိၾကားမင္းသည္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကိုယ္တုိင္နတ္စစ္သူၾကီးမ်ားႏွင့္၊ နတ္စစ္တပ္ၾကီးမ်ားျခံရံျပီး လာေရာက္ခဲ့သည္။ ပုိင္နက္တံတုိင္းရုိးႏွင့္အနီးဆုံးနတ္သားသုိ႔ ေရာဟိနီ နတ္သၼီးကုိ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပတုိင္းၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေန သည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ၾသဇာၾကီးသည့္နတ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နတ္သားေလးေယာက္က လည္း အေလ်ာ့ေပးမည္သူမရွိ ျဖစ္ေနသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ နီးသူကုိေပးအပ္ျခင္းစည္းကမ္းျဖင့္ ေပးအပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ေသာေၾကာင့္ စိတ္အေျခအေနျဖင့္အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ အၾကံျဖစ္ေပၚသည္။ နတ္သား(၄)ဦးကုိ ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚထားရွိသည့္ စိတ္အေျခအေနမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီေျပာၾကရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္ သည္။ နတ္သားတုိ႔သည္ ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚထားၾကသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အသီးသီးထုတ္ ေဖာ္ၾကသည္။

ပထမနတ္သားက ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚ သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပလုိက္သည္ -

အရွင္သိၾကားမင္း, ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ျမင္လ်င္ျမင္ ခ်င္း၊ ကြ်န္ုပ္၏ႏွလုံးသားအစုံတုိ႔သည္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္တီးခပ္ ေလ့ရွိသည့္ စစ္စည္ၾကီးျမည္ဟီးသကဲ့သုိ႔ တုန္ဟီးျမည္ခါလွ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ရလုိလွပါသည္။

ဒုတိယနတ္သားက ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚ သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပလုိက္သည္ -

အရွင္သိၾကားမင္း, ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ျမင္လ်င္ျမင္ ခ်င္း၊ ကြ်န္ုပ္၏ႏွလုံးသားအစုံတုိ႔သည္ အလြန္တရာျမင့္မတ္ သည့္ေတာင္ေပၚမွ တသြင္သြင္ဆင္းက်ေနသည့္ ေရတံခြန္ ၾကီးကဲ့သုိ႔၊ အရွိန္ျပင္းထန္စြာျဖင့္ ႏွလုံးေသြးတုိ႔ စီးဆင္းေနပါ သည္။ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ရလုိလွပါသည္။

တတိယနတ္သားက ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚ သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပလုိက္သည္ -

          အရွင္သိၾကားမင္း, ပုဇြန္မ်က္လုံးတုိ႔သည္ ျပင္ပသုိ႔ျပဴး က်ယ္ထြက္ေနဘိသကဲ့သုိ႔ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ျမင္လ်င္ျမင္ ခ်င္း၊ ကြ်န္ုပ္၏ႏွလုံးသားအစုံတုိ႔သည္ ေပါက္ကြဲထြက္မတတ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ရလုိလွပါသည္။ 

စတုတၳနတ္သားက ေရာဟိနီနတ္သၼီးအေပၚ သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပလုိက္သည္ -

          အရွင္သိၾကားမင္း, ေကာင္းကင္အျမင့္သုိ႔ ၀ါးတုိင္ျဖင့္ လႊင့္ထားေသာ အလံတံခြန္သည္ တလက္စပ္ယိမ္းခါေနသကဲ့ သုိ႔၊ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ျမင္လ်င္ျမင္ခ်င္း ကြ်န္ုပ္၏ႏွလုံးသား အစုံတုိ႔သည္ အျငိမ္ေန၍မရေတာ့ဘဲ ယိမ္းခါေနရပါသည္။ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ရလုိလွပါသည္။

သိၾကားမင္းသည္ နတ္သား(၄)ေယာက္တုိ႔၏ ခံစားခ်က္ကုိ အေသးစိတ္မွတ္တမ္း တင္ေစ သည္။ သိၾကားမင္းသည္ နတ္သား(၄)ပါးကုိ စူးစုိက္ၾကည့္ျပီးလ်င္- “နတ္သားတုိ႔ သင္တုိ႔၏ ခံစားခ်က္ မ်ားသည္ အမွန္ပင္ ျပင္းထန္ၾကပါေပသည္။”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္သည္။ သိၾကားမင္းသည္ သူ၏ ခံစားခ်က္ကုိလည္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“နတ္သားတုိ႔ ငါသိၾကားမင္းသည္ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကုိ ျမင္လ်င္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သက္၀င္မိပါသည္။ ေရာဟိ နီနတ္သၼီးကုိ အပုိင္ရမွာသာ အသက္ရွင္ႏုိင္ပါေတာ့မည္၊ မရ လ်င္မူဧကန္မုခ် ေသပြဲ၀င္ရပါေတာ့မည္။”

သိၾကားမင္း၏ခံစားခ်က္သည္ နတ္သားမ်ားထက္ပိုမုိျပင္းထန္သည္ကုိ ၾကားသိရေသာအခါ နတ္သား(၄)ပါးတုိ႔သည္ “အရွင္သိၾကားမင္း စုေတ၍မျဖစ္ပါ၊ ေရာဟိနီနတ္သၼီးကို အရွင္သိၾကားမင္း ယူေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေရာဟိနီနတ္သၼီးသည္ သိၾကားမင္းကေတာ္၊ နတ္မိဖုရားၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဤဇာတ္လမ္းတြင္ ေရာဟိနီမင္းသမီးသည္ သံသရာ၀ဋ္ေကြ်းကုိ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္လုိက္သည္ကုိ၄င္း၊ က်ေရာက္ဆဲေရာဂါၾကီးတစ္မ်ဳိးကုိ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္ကုိ၄င္း၊ အမ်ဳိးသၼီးတုိ႔၏ဘ၀တြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္အတန္းျဖစ္ေသာ သိၾကားမင္း ကေတာ္၊ နတ္မိဖုရားၾကီးဘ၀ကုိ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴျခင္းျဖင့္ အရယူသြားသည္ကုိ၄င္း၊ ေသာတာပန္ အရိယာအျဖစ္ကုိ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴျခင္းျဖင့္ ယူေဆာင္သြားသည္ကုိ၄င္း ေတြ႔ရသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း “၀ိဟာရဒါနံ သံဃႆ အဂၢံ ဗုေဒၶန ၀ဏၰိတံ”ဟု ေဟာေတာ္မူပါ သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “သံဃာေတာ္မ်ားသီတင္းသုံးရန္၊ ေက်ာင္းေဆာက္အလွဴဒါနျပဳျခင္းကုိ၊ ဘုရားအ ဆူဆူတုိင္းက၊ အျမတ္ဆုံးဟုခ်ီးမႊမ္းေတာ္မူၾကသည္”ဟု ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဟိနီမင္းသၼီးအေၾကာင္းကုိ “သူမ”လုိ႔အမည္ေပးျပီး ေရးသားေသာစာတမ္း ျပီးဆုံးပါျပီ။ စာေရးသူအပါအ၀င္၊ စာရႈသူမ်ားလူတုိင္းတြင္ သံသရာ၀ဋ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးပါလာၾကမည္မွာ အေသအျခာျဖစ္ ပါသည္။ “၀ဋ္”ဟူသည္မွာ မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ပါက သံသရာလည္သမွ်လုိက္ပါျပီး ဆင္းရဲဒုကၡေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအလွဴသည္ ၀ဋ္ကုိေျဖေပးႏုိင္ေသာကုသုိလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ျပီး၊ အဆင့္အ တန္း အျမင့္ဆုံးဘ၀မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေျခြလုိက္ပါတယ္။ 

 

(Ref: ေရာဟိနီခတၱိယကညာ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒအဌကထာ၊ ဒုတိယအုပ္၊ ႏွာ-၁၉၄။)

 

 

 

ေမတၱာျဖင့္ -

ေဒါက္တာအရွင္ေက၀လ Ph.D (သီရိလကၤာ)

(24/12/2020)

 

{မွတ္ခ်က္/ နတ္သား(၄)ပါးႏွင့္၊ သိၾကားမင္းတုိ႔၏ ရင္တြင္းကဗ်ာ(၅)ပုဒ္ကုိ ပါဠိလုိမူရင္းအ တုိင္းသိလုိသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

၁. မမ တာ၀ ဥပၸႏၷစိတၱံ သဂၤါမေဘရိ

    ၀ိယ သႏၷိသီဒိတုံ နာသကၡိ။

၂. မမ စိတၱံ ပဗၺတနဒီ၀ိယ သီဃံ ပ၀တၱတိေယ၀။

၃. မမ အိမိႆာ ဒိကာလေတာ ပဌာယ

   ကကၠဋႆ ၀ိယ အကၡီနိ နိကၡမိ ံသု။

၄. မမ စိတၱံ ေစတိေယ ဥႆာပိတဓေဇာ

   ၀ိယ နိစၥကာလံ ဌာတုံ နာသကၡိ။

၅. တာတ တုမွာကံ တာ၀ စိတၱာနိ ပသယွရူပါနိ။

   အဟံ ပန မံ အလဘေႏၱာ ဇီ၀ိႆာမိ၊

   အလဘႏၱႆ ေမ မရဏံ ဘ၀ိႆာမိ။

(Ref: ေရာဟိနီခတၱိယကညာ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒအဌကထာ၊ ဒုတိယအုပ္၊ ႏွာ-၁၉၄။)  

 

အျပည့္အစံုသို႔....

Wednesday, August 10, 2022

ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ

 ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။
အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP